Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Назвіть поняття, якими можна користуватися для кількісної характеристики атомів хімічних елементів. Маса атома, відносна атомна маса.

 

Вправа 2 Поясніть, яку одиницю в хімії називають атомною одиницею маси (а.о.м.). Атомна одиниця маси — це 1/12 маси атома Карбону, що чисельно дорівнює масі атома Гідрогену 1,66•10-24 г.

 

Вправа 3 Охарактеризуйте поняття «абсолютна атомна маса» і «відносна атомна маса». Чим вони відрізняються? Відносна атомна маса показує у скільки разів маса атома хімічного елемента більша за 1/12 маси атома Карбону і є безрозмірною величиною. Абсолютна атомна маса порівнюється з масою 1 г або 1 кг.

 

Вправа 4 Напишіть математичний вираз відносної атомної маси, дайте пояснення.

, де mатома(Е)  маса атома певного хімічного елемента,

mатома(С)  маса атома Карбону,

1 а.о.м  атомна одиниця маси, що чисельно дорівнює 1,66•10-24 г.

 

Вправа 5 Обчисліть відносну атомну масу Карбону, якщо абсолютна атомна маса становить 19,93•10-24 г.

Відомо: ma(C)=19,9310-24 г

Знайти: Ar(C)-?

Розв'язування

I спосіб

Ar(C)=ma(C) : а.о.м.=19,9310-24 г : 1,6610-24 г=12

ІІ спосіб

Ar(C)=ma(C) : (ma(C)/12)=19,9310-24 г : (19,9310-24 г/12)=

=19,9310-24 г : 19,9310-24 г • 12=12

Відповідь: Ar(C)=12

 

Вправа 6 Оцініть важливість знань про хімічні елементи й маси атомів.

Для добування хімічних речовин у промисловості необхідно проводити розрахунки вихідної сировини, а для цього необхідно враховувати маси атомів тих хімічних елементів, з яких складаються реагенти і продукти реакції.

Інші завдання дивись тут...