Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Назвіть; 

а) металічні елементи другого-четвертого періодів, їх порядкові номери;

Літій Li №3, Берилій Be №4, Натрій Na №11, Магній Mg №12, Алюміній Al №13, Калій K №19, Кальцій Ca №20, Скандій Sc №21, Титан Ti №22, Ванадій V №23, Хром Cr №24, Манган Mn №25, Ферум Fe №26, Кобальт Co №27, Нікель Ni №28, Купрум Cu №29, Цинк Zn №30, Галій Ga №31, Германій Ge №32

б) неметалічні елементи V-VIII груп, їх порядкові номери в періодичній системі.

Нітроген N №7, Фосфор P №15, Арсен As №33, Оксиген O №8,  Сульфур S №16, Селен Se №34, Телур Те №52 , Флуор F №9, Хлор Cl №17,  Бром Br №35, Йод I №53, Астат At №85, He №2, Неон Ne №10, Аргон Ar №18, Криптон Kr №36, Ксенон Xe №54, Радон Rn №86

 

Вправа 2 Охарактеризуйте поняття «період», «група», «підгрупа».

Періоди — це горизонтальні ряди хімічних елементів, що розташовані за зростанням їх порядкових номерів, які починаються металічними й закінчуються інертними елементами.

Групи — це вертикальні стовпці хімічних елементів.

Підгрупа — частина групи періодичної системи. Головна підгрупа містить елементи малих (другого й третього) і великих (четвертого  сьомого) періодів. Побічні підгрупи складаються з металічних елементів великих періодів.

 

Вправа 3 Укажіть періоди, у яких розташовані елементи з порядковими номерами, і назвіть ці елементи:

а) 13, 14. 15, 16;

Елементи 3 періоду: Алюміній Al, Силіцій Si, Фосфор P, Сульфур S

б) 19, 20, 21, 22.

Елементи 4 періоду: Калій К, Кальцій Са, Скандій Sc, Титан Ті

 

Вправа 4 Прочитайте символи та вкажіть, у якому випадку назви елементів не збігаються з назвами їх простих речовин:

а) Na, Mg, Al; натрій, магній, алюміній

б) С, N, О;    Карбон - вуглець, Нітроген - азот, Оксиген - кисень

в) Zn, Ga, Gе;цинк, галій, германій

г) К, Са, Sc.  калій, кальцій, скандій

Відповідь: б)

 

Вправа 5 Напишіть назви елементів, їх відносні атомні маси й назви простих речовин за порядковими номерами:

№4 Берилій, Ar(Be)=4, берилій

№6 Карбон, Ar(С)=12, вуглець

№8 Оксиген, Ar(О)=16, кисень

№16 Сульфур, Ar(S)=32, сірка

№29 Купрум, Ar(Cu)=64, мідь

№З0 Цинк, Ar(Zn)=65, цинк

№32 Германій, Ar(Ge)=73, германій

№47 Аргентум, Ar(Ag)=108, срібло

 

Вправа 6 Визначте й напишіть порядкові номери елементів з відносними атомними масами:

Ar=14 №7 Нітроген N 

Ar=24 №12 Магній Mg 

Ar=27 №13 Алюміній Al 

Ar=52 №24 Хром Cr

Ar=56 №26 Ферум Fe 

Ar=64 №29 Купрум Cu

Ar=80 №35 Бром Br

Ar=127 №53 Йод І

Інші завдання дивись тут...