Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Прочитайте хімічні формули:

Na2O натрій-два-о

Н2 аш-два

О3 о-три

S8 ес-вісім

CaO кальцій-о

Na23 натрій-два-це-о-три

Cr(NO3)2 хром-ен-о-три-двічі

CuO купрум-о

HNO3 аш-ен-о-три

FeS ферум-ес

SiH4 силіцій-аш-чотири

CaCO3 кальцій-це-о-три

CuSO4 купрум-ес-о-чотири

Zn(OH)2 цинк-о-аш-двічі

AlCl3 алюміній-хлор-три

Cr(OH)3 хром-о-аш-тричі

 

Вправа 2 Напишіть формули речовин, до складу молекул яких входять: 

а) чотири атоми Фосфору:

P4

б) один атом Сульфуру й три атоми Оксигену;

SO3

в) три атоми Гідрогену, один атом Фосфору й чотири атоми Оксигену;

H3PO4

г) два атоми Карбону, шість атомів Гідрогену й один атом Оксигену.

C2H6O

 

Вправа 3 Поясніть, що означають записи:

8O2вісім молекул кисню, кожна молекула складається з двох атомів Оксигену.

5O3п'ять молекул озону, кожна молекула складається з трьох атомів Оксигену.

2O — чотири молекул води, кожна молекула складається з двох атомів Гідрогену та одного атома Оксигену.

7Ва — сім атомів Барію.

2N2O3 — дві молекули нітроген (III) оксиду, кожна молекула складається з двох атомів Нітрогену та трьох атомів Оксигену.

6H2SO4 — шість молекул сульфатної кислоти, кожна молекула складається з двох атомів Гідрогену, одного атома Сульфуру та чотирьох атомів Оксигену.

 

Вправа 4 Уставте пропущені слова, щоб вираз став завершеним.

Найдрібніша частинка речовини, яка зберігає її властивості, називається молекулою.

Хімічна формула — умовний запис складу речовини за допомогою символів та індексів.

До складу речовин входять атоми, молекули.

Число атомів у складі сполуки показує індекс.

Коефіцієнт — це число, яке записується перед формулою або сполукою і позначає кількість окремих молекул або атомів.

 

Вправа 5 Поясніть, чим відрізняються позначення:

а) S і SО3; Атом S і молекула SO3

б) Р і Р4. Атом P і молекула P4.

 

Вправа 6 Висловте власну думку про важливість використання хімічних формул. За хімічною формулою можна виразити склад сполуки на письмі, тобто атоми яких елементів і в якій кількості входять до її структурної частинки.

Інші завдання дивись тут...