Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Поясніть, як ви розумієте поняття «валентність елементів».

Валентність — це властивість атомів сполучатися з певним числом таких самих або інших атомів.

 

Вправа 2 Поясніть, як знайти максимальне значення валентності елемента, користуючись періодичною системою. Номер групи вказує на максимальну валентність (за винятком Нітрогену, Оксигену, Флуору та ін.), у якій розташований цей елемент.

 

Вправа 3 Визначте валентність елементів у сполуках, поданих формулами:

К2IOIICu2IOIICuIIOIIFeIIOIIFe2IIIO3IICrIIOIIСґ2IIIO3IIСrVIO3II.

Пояснення.

Сполука К2О. Значення валентності Оксигену ІІ. Обчислюємо валентність усіх атомів Оксигену (1•2=2) і ділимо валентність усіх атомів Оксигену на число атомів Калію (2:2=1). Валентність Калію — I

Сполука Cu2О. Значення валентності Оксигену ІІ. Обчислюємо валентність усіх атомів Оксигену (1•2=2) і ділимо валентність усіх атомів Оксигену на число атомів Купруму (2:2=1). Валентність Купруму — I

Сполука CuО. Значення валентності Оксигену ІІ. Обчислюємо валентність усіх атомів Оксигену (1•2=2) і ділимо валентність усіх атомів Оксигену на число атомів Купруму (2:1=2). Валентність Купруму — IІ

Сполука FeО. Значення валентності Оксигену ІІ. Oбчислюємо валентність усіх атомів Оксигену (1•2=2) і ділимо валентність усіх атомів Оксигену на число атомів Феруму (2:1=2). Валентність Феруму — IІ

Сполука Fe2O3Значення валентності Оксигену ІІ. Oбчислюємо валентність усіх атомів Оксигену (3•2=6) і ділимо валентність усіх атомів Оксигену на число атомів Феруму (6:2=3). Валентність Феруму — IІІ

Сполука CrО. Значення валентності Оксигену ІІ. Oбчислюємо валентність усіх атомів Оксигену (1•2=2) і ділимо валентність усіх атомів Оксигену на число атомів Хрому (2:1=2). Валентність Хрому — IІ

Сполука Cr2O3Значення валентності Оксигену ІІ. Oбчислюємо валентність усіх атомів Оксигену (3•2=6) і ділимо валентність усіх атомів Оксигену на число атомів Хрому (6:2=3). Валентність Хрому — IІІ

Сполука CrО3Значення валентності Оксигену ІІ. Oбчислюємо валентність усіх атомів Оксигену (3•2=6) і ділимо валентність усіх атомів Оксигену на число атомів Хрому (6:1=6). Валентність Хрому — VI

 

Вправа 4 Визначте валентність елементів у сполуках, поданих формулами: 

а) СIVO2II, СIVН4I, СIIОII, Са3IIР2III;

Пояснення.

Сполука CО2Значення валентності Оксигену ІІ. Oбчислюємо валентність усіх атомів Оксигену (2•2=4) і ділимо валентність усіх атомів Оксигену на число атомів Карбону (4:1=4). Валентність Карбону — IV

Сполука CН4Значення валентності неметалічного елемента з Гідрогеном становить 8 мінус номер групи, у якій розташований елемент, тобто валентність Карбону ІV (8-4=4).

Сполука CО. Значення валентності Оксигену ІІ. Oбчислюємо валентність усіх атомів Оксигену (1•2=2) і ділимо валентність усіх атомів Оксигену на число атомів Карбону (2:1=2). Валентність Карбону — IІ

Сполука Cа3Р2Значення валентності Кальцію ІІ. Oбчислюємо валентність усіх атомів Кальцію (3•2=6) і ділимо валентність усіх атомів Кальцію на число атомів Фосфоруу (6:2=3). Валентність Фосфору — IІІ

б) SIVО2II, SVIО3II, H2ISII, CuIISII;

Пояснення.

Сполука SО2Значення валентності Оксигену ІІ. Oбчислюємо валентність усіх атомів Оксигену (2•2=4) і ділимо валентність усіх атомів Оксигену на число атомів Cульфуру (4:1=4). Валентність Cульфуру — IV

Сполука SO3Значення валентності Оксигену ІІ. Oбчислюємо валентність усіх атомів Оксигену (3•2=6) і ділимо валентність усіх атомів Оксигену на число атомів сульфуру (6:1=6). Валентність Сульфуру — VI

Сполука Н2S. Значення валентності неметалічного елемента з Гідрогеном становить 8 мінус номер групи, у якій розташований елемент, тобто валентність Сульфуру ІІ (8-6=2).

Сполука CuSЗначення валентності неметалічного елемента S з металічним елементом Cu становить 8 мінус номер групи, у якій розташований елемент, тобто валентність Сульфуру ІІ (8-6=2). Обчислюємо валентність усіх атомів Сульфуру (1•2=2) і ділимо валентність усіх атомів Сульфуру на число атомів Купруму (2:1=2). Валентність Купруму — IІ

в) РVСl5I, СIVCl4I, HIClI, Мn2VIIO7II;

Пояснення.

Сполука PCl5. Значення валентності Хлору (І). Обчислюємо валентність усіх атомів Хлору (1•5=5) і ділимо валентність усіх атомів Хлору на число атомів Фосфору (5:1=5). Валентність Фосфору — V

Сполука СCl4Значення валентності Хлору (І). Обчислюємо валентність усіх атомів Хлору (4•1=4) і ділимо валентність усіх атомів Хлору на число атомів Карбону (4:1=4). Валентність Карбону — ІV

Сполука НCl. Значення валентності неметалічного елемента з Гідрогеном становить 8 мінус номер групи, у якій розташований елемент, тобто валентність Хлору І (8-7=1).

Сполука Mn2О7. Oбчислюємо валентність усіх атомів Оксигену (7•2=14) і ділимо валентність усіх атомів Оксигену на число атомів Мангану (14:2=7). Валентність Мангану — VІІ

г) OIIF2I, SIVCl4I, СаIIН2I, Mg3IIP2III.

Пояснення.

Сполука OF2. Значення валентності Флуору (І). Обчислюємо валентність усіх атомів Флуору (2•1=2) і ділимо валентність усіх атомів Флуору на число атомів Оксигену (2:1=2). Валентність Оксигену — ІІ

Сполука SCl4Значення валентності Хлору (І). Обчислюємо валентність усіх атомів Хлору (4•1=4) і ділимо валентність усіх атомів Хлору на число атомів Сульфуру (4:1=4). Валентність Сульфуру — ІV

Сполука СаН2. Значення валентності Кальцію ІІ. Oбчислюємо валентність усіх атомів Кальцію (1•2=2) і ділимо валентність усіх атомів Кальцію на число атомів Кальцію (2:2=1). Валентність Гідрогену — І

Сполука Mg3Р2Значення валентності Магнію ІІ. Oбчислюємо валентність усіх атомів Магнію (3•2=6) і ділимо валентність усіх атомів Магнію на число атомів Фосфору (6:2=3). Валентність Фосфору — ІІІ

 

Вправа 5 Складіть формули сполук елементів третього періоду з Оксигеном (крім Аг).

Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7

Пояснення.

Сполука Натрію з Оксигеном. Записуємо хімічні символи елементів і над ними валентність елементів: NaIOII. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює два (1•2=2) і це число ділимо на величину валентності кожного з елементів (2:1=2 i 2:2=1)  це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента (на письмі 1 не пишемо). Отже, формула Na2O.

Сполука Магнію з Оксигеном. Записуємо хімічні символи елементів і над ними валентність елементів: MgIIOII. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює два і це число ділимо на величину валентності кожного з елементів (2:2=1 i 2:2=1)  це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента (на письмі 1 не пишемо). Отже, формула MgO.

Сполука Алюмінію з Оксигеном. Записуємо хімічні символи елементів і над ними позначаємо валентність елементів: AlIIIOII. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює шість (3•2=6) і це число ділимо на величину валентності кожного з елементів (6:3=2 i 6:2=3)  це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента. Отже, формула Al2O3.

Сполука Силіцію з Оксигеном. Записуємо хімічні символи елементів і над ними позначаємо валентність елементів: SiIVOII. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює чотири і це число ділимо на величину валентності кожного з елементів (4:4=1 i 4:2=2)  це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента. Отже, формула SiO2.

Сполука Фосфору з Оксигеном. Записуємо хімічні символи елементів і над ними позначаємо валентність елементів: РVOII. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює десять (5•2=10) і це число ділимо на величину валентності кожного з елементів (10:5=2 i 10:2=5)  це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента. Отже, формула Р2O5.

Сполука Сульфуру з Оксигеном. Записуємо хімічні символи елементів і над ними позначаємо валентність елементів: SVIOII. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює шість і це число ділимо на величину валентності кожного з елементів (6:6=1 i 6:2=3)  це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента (на письмі 1 не пишемо). Отже, формула SO3.

Сполука Хлору з Оксигеном. Записуємо хімічні символи елементів і над ними позначаємо валентність елементів: ClVIIOII. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює чотирнадцять (7•2=14) і це число ділимо на величину валентності кожного з елементів (14:7=2 i 14:7=2)  це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента. Отже, формула Cl2O7.

 

Вправа 6 Визначте, у якому ряді формули сполук розташовані за зростанням валентності елементів: 

а) СгIIО, МnIVO2, К2IO;  (II, IV,I)

б) SiIVO2, Р2VО5, SVIO3(IV, V, VI)

в) Fe2IIIO3, NIIO, Сl2VIIO7(III, II, VII)

Відповідь: б)

 

Вправа 7 Визначте, у якому ряді формули сполук розташовані за зменшенням валентності елементів: 

а) СаIIН2, РIIIН3, СIVН4(II, III, IV)

б) РIIIН3, КIН, СаIIН2(III, I, II)

в) РIIIН3, H2SII, HClI (III, II, I) 

Відповідь: в)

 

Вправа 8 Оцініть значення використання поняття «валентність» у хімії.

Уміння складати формули за валентністю елементів і визначати валентність за формулою відкриває шлях до пізнання глибинних процесів природи, дає змогу виражати явища й процеси рівняннями реакцій.

Інші завдання дивись тут...