Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Обчисліть відносні молекулярні (формульні) маси сполук:

a) O3, FeO, CO, CuS, FeS2, NaOH, ZnCl2, NaBr, AlP, BaCl2, NH3, NO2, NaNO3, Ca3N2;

Mr(O3)=3Ar(O)=316=48

Mr(FeO)=Ar(Fe)+Ar(O)=56+16=72

Mr(CO)=Ar(C)+Ar(O)=12+16=28

Mr(FeS2)=Ar(Fe)+2Ar(S)=56+232=120

Mr(NaOH)=Ar(Na)+Ar(O)+Ar(H)=23+16+1=40

Mr(ZnCl2)=Ar(Zn)+2Ar(Cl)=65+235,5=136

Mr(NaBr)=Ar(Na)+Ar(Br)=23+80=103

Mr(AlP)=Ar(Al)+Ar(P)=27+31=58

Mr(BaCl2)=Ar(Ba)+2Ar(Cl)=137+235,5=208

Mr(NH3)=Ar(N)+3Ar(H)=14+31=17

Mr(NO2)=Ar(N)+2Ar(O)=14+216=46

Mr(NaNO3)=Ar(Na)+Ar(N)+3Ar(O)=23+14+316=85

Mr(Ca3N2)=3Ar(Ca)+2Ar(N)=340+2•14=148

б) Al2O3, CrSO4, ВаСO3, AlPO4, Cu(OH)2, Mg3N2, Fe3O4, CaCO3, BaSO4, Cr(OH)3;

Mr(Al2O3)=2Ar(Al)+3Ar(O)=227+316=102

Mr(СrSO4)=Ar(Сr)+Ar(S)+4Ar(O)=52+32+416=148

Mr(BaSO4)=Ar(Ba)+Ar(S)+4Ar(O)=137+32+416=233

Mr(AlPO4)=Ar(Al)+Ar(P)+4Ar(O)=27+31+416=122

Mr(Сu(OH)2)=Ar(Сu)+2Ar(O)+2Ar(H)=64+216+21=98

Mr(Mg3N2)=3Ar(Mg)+2Ar(N)=324+214=100

Mr(Fe3O4)=3Ar(Fe)+4Ar(O)=356+416=232

Mr(CaCO3)=Ar(Ca)+Ar(C)+3Ar(O)=40+12+316=100

Mr(BaSO4)=Ar(Ba)+Ar(S)+4Ar(O)=137+32+416=233

Mr(Сr(OH)2)=Ar(Сr)+2Ar(O)+2Ar(H)=52+216+21=86

в) Al(NO3)3, Mg3(PO4)2, Cr2(SO4)3, (NH4)2SO4, Cr(NO3)2, (NH4)2HPO4, Hg(NO3)2, Cr2(SiO3)3.

Mr(Al(NO3)3)=Ar(Al)+3Ar(N)+9Ar(O)=27+314+916=213

Mr(Mg3(PO4)2)=3Ar(Mg)+2Ar(P)+8Ar(O)=324+231+816=262

Mr(Cr2(SO4)3)=2Ar(Cr)+3Ar(S)+12Ar(O)=252+332+1216=392

Mr((NH4)2HPO4)=2Ar(N)+9Ar(H)+Ar(P)+4Ar(O)=214+91+31+416=132

Mr(Hg(NO3)2)=Ar(Hg)+2Ar(N)+6Ar(O)=201+214+616=325

Mr(Cr2(SiO3)3)=2Ar(Cr)+3Ar(Si)+9Ar(O)=252+328+916=332

 

Вправа 2 Обчисліть масові частки елементів у сполуках:

a) SO2ZnO, MgS, FeS2, CaCl2, FeO, NO2, H2S, K2O, H2O, BaO;

У сполуці SO2:

Mr(SO2)=Ar(S)+2Ar(O)=32+216=64

w(S)=Ar(S)/Mr(SO2)=32:64=0,5, або,

помноживши це число на 100%, одержимо 50%

w(O)=2Ar(O)/Mr(SO2)=216:64=0,5, або 50%

Інший варіант розрахунку масової частки Оксигену:

w(О)=1-w(S)=1-0,5=0,5

або

w(O)=100%-w(S)=100%-50%=50%

Відповідь: w(S)=0,5, або 50%; w(O)=0,5, або 50%

У сполуці ZnO:

Mr(ZnO)=Ar(Zn)+Ar(O)=65+16=81

w(Zn)=Ar(Zn)/Mr(ZnO)=65:81=0,802, або 80,2%

w(O)=100%-w(Zn)=100%-80,2%=19,8%

Відповідь: w(Zn)=80,2%, w(O)=19,8%

У сполуці MgS:

Mr(MgS)=Ar(Mg)+Ar(S)=24+32=56

w(Mg)=Ar(Mg)/Mr(MgS)=24:56=0,429, або 42,9%

w(S)=100%-w(Mg)=100%-42,9%=57,1%

Відповідь: w(Mg)=42,9%, w(S)=57,1%

У сполуці FeS2:

Mr(FeS2)=Ar(Fe)+2Ar(S)=56+232=120

w(Fe)=Ar(Fe)/Mr(FeS2)=56:120=0,467, або 46,7%

w(S)=100%-w(Fe)=100%-46,7%=53,3%

Відповідь: w(Fe)=46,7%, w(S)=53,3%

У сполуці  CaCl2:

Mr(CaCl2)=Ar(Ca)+2Ar(Cl)=40+235,5=111

w(Ca)=Ar(Ca)/Mr(CaCl2)=40:111=0,36, або 36%

w(Cl)=100%-w(Ca)=100%-36%=64%

Відповідь: w(Ca)=36%, w(Cl)=64%

У сполуці  FeO:

Mr(FeO)=Ar(Fe)+Ar(O)=56+16=72

w(Fe)=Ar(Fe)/Mr(FeO)=56:72=0,778, або 77,8%

w(O)=100%-w(Fe)=100%-77,8%=22,2%

Відповідь: w(Fe)=77,8%, w(O)=22,2%

У сполуці  NO2:

Mr(NO2)=Ar(N)+2Ar(O)=14+2•16=46

w(N)=Ar(N)/Mr(NO2)=14:46=0,304, або 30,4%

w(O)=100%-w(N)=100%-30,4%=69,6%

Відповідь: w(N)=30,4%, w(O)=69,6%

У сполуці  H2S:

Mr(H2S)=2Ar(H)+Ar(S)=2•1+32=34

w(S)=Ar(S)/Mr(H2S)=32:32=0,941, або 94,1%

w(H)=100%-w(S)=100%-94,1%=5,9%

Відповідь: w(H)=5,9%, w(S)=94,1%

У сполуці  K2O:

Mr(K2O)=2Ar(K)+Ar(O)=2•39+16=94

w(K)=2Ar(K)/Mr(K2S)=239:94=0,83, або 83%

w(O)=100%-w(K)=100%-83%=17%

Відповідь: w(K)=83%, w(O)=17%

У сполуці H2O:

Mr(H2O)=2Ar(H)+Ar(O)=2•1+16=18

w(H)=2Ar(H)/Mr(H2O)=21:18=0,111, або 11,1%

w(O)=100%-w(H)=100%-11,1%=88,9%

Відповідь: w(H)=11,1%, w(O)=88,9%

У сполуці BaO:

Mr(BaO)=Ar(Ba)+Ar(O)=137+16=153

w(Ba)=Ar(Ba)/Mr(BaO)=137:153=0,895, або 89,5%

w(O)=100%-w(Ba)=100%-89,5%=10,5%

Відповідь: w(Ba)=89,5%, w(O)=10,5%

б) Fe2О3, Н2O2, С2Нб, Мg3N2, SO3, Р2O5, Сг2O3, Аl2S3, В2O3;

У сполуці Fe2O3:

Mr(Fe2O3)=2Ar(Fe)+3Ar(O)=2•56+316=160

w(Fe)=2Ar(Fe)/Mr(Fe2O3)=256:160=0,7, або 70%

w(O)=100%-w(Fe)=100%-70%=30%

Відповідь: w(Fe)=70%, w(O)=30%

У сполуці H2O2:

Mr(H2O2)=2Ar(H)+2Ar(O)=2•1+216=34

w(H)=2Ar(H)/Mr(H2O2)=21:34=0,058, або 5,8%

w(O)=100%-w(H)=100%-5,8%=94,2%

Відповідь: w(H)=5,8%, w(O)=94,2%

У сполуці Mg3N2:

Mr(Mg3N2)=3Ar(Mg)+2Ar(N)=3•24+214=100

w(Mg)=3Ar(Mg)/Mr(Mg3N2)=324:100=0,72, або 72%

w(N)=100%-w(Mg)=100%-72%=28%

Відповідь: w(Mg)=72%, w(N)=28%

У сполуці SO3:

Mr(SO3)=Ar(S)+3Ar(O)=32+316=80

w(S)=Ar(S)/Mr(SO3)=32:80=0,4, або 40%

w(O)=100%-w(S)=100%-40%=60%

Відповідь: w(S)=40%, w(O)=60%

У сполуці P2O5:

Mr(P2O5)=2Ar(P)+5Ar(O)=2•31+516=142

w(P)=2Ar(P)/Mr(P2O5)=231:142=0,437, або 43,7%

w(O)=100%-w(P)=100%-43,7%=56,3%

Відповідь: w(P)=43,7%, w(O)=56,3%

У сполуці Cr2O3:

Mr(Cr2O3)=2Ar(Cr)+3Ar(O)=2•52+316=152

w(Cr)=2Ar(Cr)/Mr(Cr2O3)=252:152=0,684, або 68,4%

w(O)=100%-w(Cr)=100%-68,4%=31,6%

Відповідь: w(Cr)=68,4%, w(O)=31,6%

У сполуці Al2O3:

Mr(Al2O3)=2Ar(Al)+3Ar(O)=2•27+316=102

w(Al)=2Ar(Al)/Mr(Al2O3)=227:102=0,53, або 53%

w(O)=100%-w(Al)=100%-53%=47%

Відповідь: w(Al)=53%, w(O)=47%

У сполуці Ba2O3:

Mr(Ba2O3)=2Ar(Ba)+3Ar(O)=2•137+316=322

w(Ba)=2Ar(Ba)/Mr(Ba2O3)=2137:322=0,85, або 85%

w(O)=100%-w(Ba)=100%-85%=15%

Відповідь: w(Ba)=85%, w(O)=15%

в) СuSO4, Са3(РO4)2, Fе2(SO4)3, (NН4)3РO4, К2СО3, МgСО3, NаНSO4.

У сполуці CuSO4:

Mr(CuSO4)=Ar(Cu)+Ar(S)+4Ar(O)=64+32+416=160

w(Cu)=Ar(Cu)/Mr(CuSO4)=64:160=0,4, або 40%

w(S)=Ar(S)/Mr(CuSO4)=32:160=0,193, або 19,3%

w(O)=100%-w(Cu)-w(S)=100%-40%-19,3%=40,7%

Відповідь: w(Cu)=40%, w(S)=19,3%, w(O)=40,7%

У сполуці Ca3(PO4)2:

Mr(Ca3(PO4)2)=3Ar(Ca)+2Ar(P)+8Ar(O)=340+231+816=310

w(Ca)=3Ar(Ca)/Mr(Ca3PO4)=340:310=0,387, або 38,7%

w(P)=2Ar(P)/Mr(Ca3(PO4)2)=231:310=0,2, або 20%

w(O)=100%-w(Ca)-w(P)=100%-38,7%-20%=41,3%

Відповідь: w(Ca)=38,7%, w(P)=20%, w(O)=41,3%

У сполуці Fe2(SO4)3:

Mr(Fe2(SO4)3)=2Ar(Fe)+3Ar(S)+12Ar(O)=256+332+1216=400

w(Fe)=2Ar(Fe)/Mr(Fe2(SO4)3)=256:400=0,28, або 28%

w(S)=3Ar(S)/Mr(Fe2(SO4)3)=232:400=0,16, або 16%

w(O)=100%-w(Fe)-w(S)=100%-28%-16%=56%

Відповідь: w(Fe)=28%, w(S)=16%, w(O)=56%

У сполуці (NH4)3PO4:

Mr(NH4)3PO4)=3Ar(N)+12Ar(H)+Ar(P)+4Ar(O)=314+121+31+416=149

w(N)=3Ar(N)/Mr(NH4)3PO4)=314:149=0,282, або 28,2%

w(H)=12Ar(H)/Mr(NH4)3PO4)=121:149=0,081, або 8,1%

w(P)=Ar(P)/Mr(NH4)3PO4)=31:149=0,208, або 20,8%

w(O)=100%-w(N)-w(H)-w(P)=100%-28,2%-8,1%-20,8%=42,9%

Відповідь: w(N)=28,2%, w(H)=8,1%, w(P)=20,8%, w(O)=42,9%

У сполуці K2CO3:

Mr(K2CO3)=2Ar(K)+Ar(C)+3Ar(O)=239+12+316=138

w(K)=2Ar(K)/Mr(K2CO3)=239:138=0,56 або 56%

w(C)=Ar(C)/Mr(K2CO3)=12:138=0,09, або 9%

w(O)=100%-w(K)-w(C)=100%-56%-9%=35%

Відповідь: w(K)=56%, w(C)=9%, w(O)=35%

У сполуці MgCO3:

Mr(MgCO3)=Ar(Mg)+Ar(C)+3Ar(O)=24+12+316=84

w(Mg)=Ar(Mg)/Mr(MgCO3)=24:84=0,286 або 28,6%

w(C)=Ar(C)/Mr(MgCO3)=12:84=0,143, або 14,3%

w(O)=100%-w(Mg)-w(C)=100%-28,6%-14,3%=57,1%

Відповідь: w(Mg)=28,6%, w(C)=14,3%, w(O)=57,1%

У сполуці NaHSO4:

Mr(NaHSO4)=Ar(Na)+Ar(H)+Ar(S)+4Ar(O)=23+1+32+416=120

w(Na)=Ar(Na)/Mr(NaHSO4)=23:120=0,192, або 19,2%

w(H)=Ar(H)/Mr(NaHSO4)=1:120=0,008, або 0,8%

w(S)=Ar(S)/Mr(NaHSO4)=32:120=0,267, або 26,7%

w(O)=100%-w(Na)-w(H)-w(S)=100%-19,2%-0,8%-26,7%=53,3%

Відповідь: w(Na)=19,2%, w(H)=0,8%, w(S)=26,7%, w(O)=53,3%

 

Вправа 3 Визначте, у якому з оксидів масова частка елемента, сполученого з Оксигеном, є більшою:

а) Fе2O3 i Fe3O4

Mr(Fe2O3)=2Ar(Fe)+3Ar(O)=2•56+316=160

w1(Fe)=2Ar(Fe)/Mr(Fe2O3)=256:160=0,7, або 70%

Mr(Fe3O4)=3Ar(Fe)+4Ar(O)=3•56+416=232

w2(Fe)=3Ar(Fe)/Mr(Fe3O4)=356:232=0,724, або 72,4%

w2(Fe)>w1(Fe)

Відповідь: у Fe3O4

б) СrO і СrO3

Mr(CrO)=Ar(Cr)+Ar(O)=52+16=68

w1(Cr)=Ar(Cr)/Mr(CrO)=52:68=0,765, або 76,5%

Mr(CrO3)=Ar(Cr)+3Ar(O)=52+316=100

w2(Cr)=Ar(Cr)/Mr(CrO3)=52:100=0,52, або 52%

w1(Cr)>w2(Cr)

Відповідь: у CrO

в) SO2 і SO3

Mr(SO2)=Ar(S)+2Ar(O)=32+216=64

w1(S)=Ar(S)/Mr(SO2)=32:64=0,5, або 50%

Mr(SO3)=Ar(S)+3Ar(O)=32+316=80

w2(S)=Ar(S)/Mr(SO3)=32:80=0,4, або 40%

w1(S)>w2(S)

Відповідь: у SO2

 

Вправа 4 Обчисліть масу Силіцію у силіцій (ІV) оксиді SiO2 масою 240 г.

Відомо: m(SiO2)=240 г

Знайти: m(Si)-?

Розв'язування

І спосіб

1. З формули обчислення масової частки елемента в сполуці знаходимо масову частку елемента.

Mr(SiO2)=Ar(Si)+2Ar(O)=28+216=60

w(Si)=Ar(Si):M(SiO2)=28:60=0,4667

2. З формули обчислення масової частки елемента в сполуці знаходимо масу елемента:

m(Si)=w(Si)m(SiO2)=0,4667•240 г=112 г

ІІ спосіб

1. Знаходимо відносну молекулярну масу.

Mr(SiO2)=Ar(Si)+2Ar(O)=28+216=60

2. Прирівняємо формули обчислення масової частки елемента в сполуці і виразимо масу силіцію:

w(Si)=Ar(Si)/Mr(SiO2) і w(Si)=m(Si)/m(SiO2), тому

Ar(Si)/Mr(SiO2)=m(Si)/m(SiO2), за властивістю пропорції

m(Si)Mr(SiO2)=m(SiO2)Ar(Si), звідси

m(Si)=m(SiO2)•Ar(Si):Mr(SiO2)=240 г • 28 : 60=112 г

Відповідь: 112 г 

 

Вправа 5 Обґрунтуйте, яке значення мають математичні обчислення за хімічною формулою для розуміння міжпредметних зв’язків. Вміння здійснювати математичні обчислення за хімічною формулою потрібні не тільки на уроках хімії, а й у фізиці, математиці або можуть пригодитися в майбутній професії.

Інші завдання дивись тут...

  • Нуна юн бума
    Дякую велике вам, я не розуміла як зробити задачу
    3 лютого 2021 19:57