Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Наведіть приклади явищ, що відбуваються в природі, і тих, що ви спостерігали в лабораторних умовах: 

а) фізичних;

Поява інею на деревах, замерзання води, випадання дощу, танення льоду, випарювання води, розділення порошків суміші заліза й сірки магнітом.

б) хімічних.

Іржавіння заліза, утворення зеленого нальоту на мідних предметах, вицвітання тканини на сонці, горіння природного газу, гашення вапна, розчинення амоній хлориду у воді, горіння магнію, взаємодія натрій гідроксиду з хлоридною кислотою.

 

Вправа 2 Перелічіть зовнішні прояви, якими супроводжуються хімічні перетворення. Зміна забарвлення, випадання осаду або його розчинення, виділення газу, поява запаху, виділення тепла й світла.

 

Вправа 3 Уставте пропущені слова, щоб вираз став завершеним.

Речовини, що вступають у реакцію, називають вихідними речовинами, або реагентами.

Продуктами реакцій називають речовини, що утворюються після реакції.

Хімічні перетворення — це перетворення, під час яких відбувається руйнування одних речовин і утворення інших.

 

Вправа 4 Класифікуйте явища на фізичні й хімічні: горіння свічки, виготовлення різних виробів з поліетилену, почорніння мідної пластинки під час нагрівання, утворення неприємного запаху внаслідок протухання яєць, випаровування розчину кухонної солі, горіння магнію, поява крапель води на вікнах, скисання молока, розділення порошків суміші заліза й сірки магнітом, поява роси вранці.

Фізичні: виготовлення різних виробів з поліетилену, випаровування розчину кухонної солі, поява крапель води на вікнах, розділення порошків суміші заліза й сірки магнітом, поява роси вранці.

Хімічні: горіння свічки, почорніння мідної пластинки під час нагрівання, утворення неприємного запаху внаслідок протухання яєць, горіння магнію, скисання молока.

 

Вправа 5 Позначте в схемах вихідні речовини й продукти реакцій.

Прочитайте схеми.

а) СО + О2 →СО2

Вихідні речовини: карбон (II) оксид (чадний газ) і кисень

Продукти реакцій: карбон (IV) оксид (вуглекислий газ)

б) Сu + О2 → СuО

Вихідні речовини: мідь і кисень

Продукти реакцій: купрум (II) оксид

в) Fе + О2 → Fe3O4

Вихідні речовини: залізо і кисень

Продукти реакцій: залізна окалина

г) Hg + S → HgS

Вихідні речовини: ртуть і сірка

Продукти реакцій: меркурій сульфід

 

Вправа 6 Які зовнішні зміни спостерігаються під час таких перетворень: 

а) бродіння яблучного соку;

Зміна кольору, поява запаху

б) плавлення цукру;

Зміна кольору

в) іржавіння залізних виробів;

Зміна кольору

г) підгоряння картоплі під час смаження?

Зміна кольору

 

Вправа 7 Проаналізуйте, як поповнилися ваші знання про явища й про те, які взаємозв'язки існують між ними. Хімічні явища, або хімічні реакції можуть супроводжуватись різними фізичними явищами, які називаються ознаками хімічних реакцій. Ознаки хімічних реакцій  зміна забарвлення, випадання осаду або його розчинення, виділення газу, поява запаху, виділення тепла й світла. 

 

Вправа 8 Охарактеризуйте методи дослідження хімії.

Методи дослідження: спостереження, моделювання й експеримент.

Спостереження ― це цілеспрямоване вивчення й фіксування даних про об’єкт, який не зазнає спеціально організованого впливу дослідника.

Моделювання  дослідження явищ, процесів або систем об’єктів шляхом побудови й вивчення їхніх моделей; використання моделей для визначення або уточнення характеристик і раціоналізації способів побудови нових об’єктів.

Експеримент (від лат. experimentum - проба, дослід)  метод пізнання, за допомогою якого в контрольованих і керованих умовах досліджують явища природи й суспільства.

 

Вправа 9 Поясніть, у яких ще природничих науках використовуються відомі вам методи дослідження. У природознавстві.

Інші завдання дивись тут...