Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Поясніть, як ви розумієте поняття «хімічні властивості речовин».

Хімічні властивості — це здатності речовин до хімічних перетворень або відсутність цих здатностей.

 

Вправа 2 Перелічіть ознаки, які спостерігаються під час хімічних перетворень заліза: 

а) горіння його в кисні;

Виділення світла й тепла

Залізо згоряє, розкидаючи іскри утвореної залізної окалини (3Fe+2O2=Fe3O4). 

б) взаємодії із сіркою;

Зміна кольору

в) взаємодії з розчином купрум (ІІ) сульфату;

Зміна кольору

г) іржавіння.

Зміна кольору

 

Вправа 3 Поясніть, за яких умов речовини можуть проявляти свої хімічні властивості. Хімічні явища відбуваються за умови зіткнення частинок речовин, яке відбувається швидше, якщо:

а) речовини подрібнити (розтовкти, розчинити);

б) збільшити швидкість руху молекул (дотримуватися певного температурного режиму);

в) зменшити відстань між молекулами (у разі взаємодії газів — збільшити тиск) або збільшити кількість молекул, якщо речовини в розчинах.

Інші завдання дивись тут...

  • Катя
    ☺️
    28 січня 2023 14:57