Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Охарактеризуйте склад повітря. Повітря — природна суміш газів, до складу якої входять за об’ємом: азот (78,08%), кисень (20,95%), благородні гази (0,94%), карбон (ІV) оксид (0,03%).

 

Вправа 2 Поясніть, яке значення має чисте повітря для живих організмів і здоров'я людини. Кисень, який міститься в чистому повітрі, потрапляючи в кров, забезпечує життєдіяльність організму: допомагає підтримувати постійну температуру тіла, роботу м’язів.

 

Вправа 3 Охарактеризуйте елемент Оксиген, використавши періодичну систему елементів. Оксиґен розміщується в 2 періоді, в головній підгрупі VI групи. Порядковий номер Оксиґену дорівнює 8, відносна атомна маса Ar(O)=16, назва простої речовини — кисень.

 

Вправа 4 Охарактеризуйте кисень, його фізичні властивості, поширення в природі. За нормальних умов (температура 00С, тиск 101,3 кПа) кисень перебуває в газоподібному стані, не має смаку, запаху, трохи важчий за повітря, його густина 1,43 г/л, малорозчинний у воді. За температури -1830С кисень перетворюється на рухливу рідину блакитного кольору, за подальшого охолодження (до -219 С)  утворюються сині кристали твердого кисню.

У вигляді простої речовини кисню О2 Оксиґен міститься у повітрі, а у вигляді озону О3 — у верхніх шарах атмосфери. Оксиґен входить до складу води, гірських порід і мінералів, багатьох неорганічних та органічних речовин. 

 

Вправа 5 Поясніть фізіологічну дію кисню на живий організм. Кисень є життєво важливою для живих організмів речовиною. За його участю відбувається процес дихання, обмін речовин.

Інші завдання дивись тут...