Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Обчисліть відносні молекулярні маси кисню й озону О3.

Mr(O2)=2Ar(O)=216=32

Mr(O3)=3Ar(O)=316=48

 

Вправа 2 Перелічіть фізичні властивості кисню.

За н.у. кисень ― газ, без запаху і смаку, трохи важчий за повітря, його густина 1,43 г/л, малорозчинний у воді, за температури -1830С перетворюється на рухливу рідину блакитного кольору, за подальшого охолодження (до -219 С)  утворюються сині кристали твердого кисню.

 

Вправа 3 Сформулюйте визначення реакцій: 

а) горіння;

Горіння — це реакції окиснення речовин, що відбуваються з виділенням тепла й світла. 

б) повільного окиснення.

Повільне окиснення — це реакції взаємодії з киснем, що відбуваються повільно і без виділення світла.

 

Вправа 4 Складіть рівняння реакцій горіння вуглецю та магнію.

C + O2 = CO2

2Mg + O2 = 2MgO

 

Вправа 5 Допишіть продукти реакцій. Поставте коефіцієнти:

а) Si + O2 = SiO2

б) 4Al + 3O2 = 2Al2O

в) 4B + 3O2 = 2B2O3

г) 2Zn + O22ZnO

 

Вправа 6 Напишіть рівняння реакцій між речовинами, що подані формулами:

а) Se і O2

2Se + 3O2 = 2SeO3

б) S і O2

S + O2 = SO2

в) Fe і O2

3Fe + 2O2 = Fe3O4

г) P і O2

4P + 5O2 = 2P2O5

ґ) Ca і O2

2Ca + O2 = 2CaO

д) Аl і O2

4Al + 3O2 = 2Al2O3

 

Вправа 7 Поясніть, які з реакцій, указаних у завданні 5, належать до реакцій горіння, а які — до реакцій окиснення.

Відповідь: горіння (виділення тепла і світла)- а), в); окиснення (утворення оксидної плівки) - б), г) 

 

Вправа 8 Під час реакції горіння вуглецю масою 2,4 г утворився карбон (ІV) оксид масою 8,8 г. Обчисліть масу кисню, що вступив у реакцію.

Відомо: m(С)=2,4 г, m(СO2)=8,8 г

Знайти: m(O2)-?

Розв'язування

C + O2 = CO2

За законом збереження маси речовин: маса речовин, що вступили в хімічну реакцію, дорівнює масі речовин, які утворилися в результаті реакції, отримаємо: m(C)+m(O2)=m(СO2), звідси

m(O2)=m(CO2)-m(С)=8,8 г - 2,4 г=6,4 г

Відповідь: 6,4 г

 

Вправа 9 Напишіть рівняння реакцій  i класифікуйте реакції за типами. Назвіть утворені продукти реакцій: 

а) між кальцієм і киснем

2Ca + O2 = 2CaO — кальцій оксид.

Реакція сполучення.

б) фосфором і киснем

4P + 5O2 = 2P2O5 — фосфор (V) оксид.

Реакція cполучення.

в) силіцієм і киснем

Si + O2 = SiO2 — силіцій (IV) оксид.

Реакція сполучення.

г) добування кисню з гідроген пероксиду

2H2O2 = 2H2O + O2↑ (при t0C, кат. MnO2— вода і кисень.

Реакція розкладу. 

ґ) добування кисню з калій перманганату

2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2 — калій манганат, калій (IV) оксид і кисень.

Реакція розкладу.

д) окиснення цинку

2Zn + O2 = 2ZnO — цинк оксид.

Реакція сполучення.

е) окиснення міді

2Сu + O2 = 2CuO — купрум (II) оксид.

Реакція сполучення.

є) добування кисню з калій хлорату КСlO3

2KClO3 = 2KCl + 3O2↑ (при t0C, кат. MnO2— калій хлорид і кисень.

Реакція розкладу. 

Інші завдання дивись тут...