Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Напишіть формули простих і складних речовин, що вступають у реакції горіння. Назвіть реагенти й речовини, що утворюються.

Прості речовини-реагенти: фосфор P, вуглець C, сірка S, водень Н2, магній Mg, залізо Fe, мідь Cu

Продукти реакції: фосфор (V) оксид P2O5, карбон (IV) оксид CO2, cульфур (IV) оксид SO2, вода H2O, магній оксид MgO, ферум (II,III) оксид Fe3O4, або мідна окалина

Cкладні речовини-реагенти: метан СН4, глюкоза С6Н12О6, гідроген сульфід H2S

Продукти реакції: карбон (IV) оксид CO2, вода H2O, cульфур (IV) оксид SO2

 

Вправа 2 Допишіть продукти реакцій, де це потрібно, і перетворіть схеми на відповідні рівняння реакцій:

а) 3Fe + 2O2 = Fe3O4 

б) 2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2O

 

Вправа 3 Поясніть, чим відрізняється горіння речовин у чистому кисні від їх горіння в атмосферному повітрі. У чистому кисні горіння відбувається інтенсивніше, ніж на повітрі, бо в повітрі кисню близько 20%. Іншими словами, в процесі горіння речовин бере участь лише 1/5 об’єму атмосферного повітря.

 

Вправа 4 Поставте коефіцієнти в схемах реакцій:

а) C3H8 + 5O2 = 3СО2 + 4Н2О

б) CO + O2 = CO2

в) 2SO2 + O2 = 2SO3

г) C2H5OH + 3O2 = 2CO2 + 3H2O

 

Вправа 5 Поясніть, за яких умов виникає горіння речовин. Умовами виникнення горіння є нагрівання речовини до температури її займання та забезпечення постійного доступу кисню або повітря. Для припинення горіння необхідно охолодити речовину, що горить, нижче температури її займання та припинити доступ повітря.

Наведіть приклади припинення горіння без шкоди для здоров’я. Запобігти доступу повітря можна за допомогою води, піску, піни, вогнегасників або спеціальних цупких тканин.

 

Вправа 6 Допишіть продукти реакцій, де це потрібно. Перетворіть схеми на рівняння, поставивши коефіцієнти:

а) C4H9OH + 6O2 = 4CO2 + 5H2O

б) C2H4 + 3O2 = 2CO2 + 2H2O

в) 2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2O

г) C3H8 + 5O2 = 3CO2 + 4H2O

 

Вправа 7 Під час згоряння фосфору масою 124 г утворився фосфор (V) оксид масою 284 г. Обчисліть, яка маса кисню вступила в реакцію.

Відомо: m(P)=124 г, m(P2O5)=284 г

Знайти: m(O2)-?

Розв'язування

4P + 5O2 = 2P2O5

За законом збереження маси речовин: маса речовин, що вступили в хімічну реакцію, дорівнює масі речовин, які утворилися в результаті реакції, тому m(P)+m(O2)=m(P2O5), звідси

m(O2)=m(P2O5)-m(P)=284 г - 124 г=160 г

Відповідь: 160 г

 

Вправа 8 Поясніть, чому в холодну пору року під час приготування їжі віконне скло вкривається крапельками води. Де в природі зустрічається таке явище? Відбувається конденсація водяної пари та утворення крапель. У природі з водяної пари в повітрі утворюється туман, на охолодженій земній поверхні ― роса.

 

Вправа 9 Обчисліть, яка маса оксиду тривалентного металічного елемента утвориться, якщо в реакцію з киснем масою 96 г вступив метал масою 108 г. Запишіть загальну формулу цього оксиду.

Відомо: металічний тривалентний елемент Е, m(О2)=96 г, m(Е)=108 г

Знайти: m(Е2О3)-?

Розв'язування

Загальну формулу оксиду можна взяти з періодичної системи, або самостійно скласти.

Валентність металічного елемента ІІІ, а Оксигену ІІ, Записуємо хімічні символи елементів і над ними валентність елементів: ЕIIIОІІ. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює шість (3•2=6) і ділимо його на величину валентності кожного з елементів (6:3=2 i 6:2=3) ― це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента. Отже, формула Е2О3.

За законом збереження маси речовин: маса речовин, що вступили в хімічну реакцію, дорівнює масі речовин, які утворилися в результаті реакції, тобто

m(E2O3)=m(O2)+m(E)=96 г+108 г=204 г

Відповідь: 204 г

 

Вправа 10 Обґрунтуйте, як експериментально довести, що під час горіння природного газу метану утворюється вуглекислий газ і водяна пара.

За допомогою демонстаційних дослідів.

Дослід 1. Потримаємо кілька секунд над полум’ям згораючого метану холодний предмет. На ньому конденсуються краплі води. Це означає, що в процесі згоряння метану утворюється водяна пара.

Дослід 2. Змочимо пробірку вапняною водою (розчин вапна у воді) і потримаємо її деякий час над полум’ям згораючого метану. Стінки пробірки швидко мутніють. Це ознака наявності в продуктах горіння вуглекислого газу. 

Напишіть рівняння реакції.

CH4 + 2O2 = СО2 + 2Н2О

Інші завдання дивись тут...