Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Опишіть поширеність Оксигену та кисню в природі.

Оксиген — найпоширеніший елемент на Землі (становить 47% за масою), є складником неорганічної та органічної природи: води, гірських порід і мінералів, піску, глини, вуглеводів, білків, жирів, вітамінів, гормонів. Проста речовина кисень є в складі повітря, природних вод. 

 

Вправа 2 Позначте, котрі з реакцій, поданих нижче схемами, належать до реакцій горіння, а котрі — до повільного окиснення. Перетворіть схеми на рівняння реакцій:

а) 2Zn + O2 = 2ZnO ― повільне окиснення 

б) 2C2H6 + 7O2 = 4CO2 + 6H2O ― горіння

в) C + O2 = CO2  ― горіння

г) 2Cu + O2 = 2CuO ― повільне окиснення

 

Вправа 3 Назвіть процеси, під час яких в атмосферу виділяються вуглекислий газ і вода. Дихання, горіння й окиснення

Наведіть приклади.

Дихання живих організмів, спалювання палива, вивердження вулканів, гниття органічних решток тощо.

 

Вправа 4 Поясніть, як відбувається колообіг Оксигену в природі. Живі організми в процесі життєдіяльності вдихають кисень і виділяють в атмосферу вуглекислий газ і водяну пару. Повітря поповнюється цими продуктами й унаслідок роботи двигунів внутрішнього згоряння, викидів заводів, фабрик, підприємств, горіння палива. У свою чергу, вуглекислий газ і вода поглинаються зеленими листками рослин за участю світла, і знову утворюється органічна речовина, поповнюючи атмосферу киснем. Так у природі відбувається колообіг Оксигену.

 

Вправа 5 Обґрунтуйте, чому вміст кисню в повітрі є сталим.

Це відбувається завдяки процесу фотосинтезу. У зелених листках рослин на світлі з вуглекислого газу й води синтезується органічна речовина (вуглевод) і виділяється в атмосферу кисень:

6СО2 + 6Н2О = С6Н12О6 + 6О2

 

Вправа 6 Напишіть рівняння реакцій між: 

а) С2Н5OН і O2

C2H5OH + 3O2 = 2CO2 + 3H2O

б) Аl і O2

4Al + 3O2 = 2Al2O3

в) СО і O2

2CO + O2 = 2CO2

г) С4Н10 і O2

2C4H10 + 13O2 = 8CO2 + 10H2O

ґ) Р і O2

4P + 5O2 = 2P2O5

д) СН4 і O2

CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O

 

Вправа 7 На які дві групи можна поділити властивості кисню, подані схемами; 

а) C3H8 + O2  CO2 + H2O

б) N2 + O2  NO

в) SO2 + O2  SO3

Відповідь: а)  реакція горіння; б),в)  реакції окиснення

 

Вправа 8 Оцініть роль кисню у вашому житті та в життєдіяльності рослин і тварин. Біологічна роль кисню полягає в здатності підтримувати процеси дихання всіх живих істот, вступати в реакції окиснення.  

 

Вправа 9 Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі схем:

а) KMnO4 → O2 → SO2 → SO3

2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2

O2 + S = SO2

2SO2 + O2 = 2SO3 

б) Н2O2 → О2 → Аl2O3

2H2O2 = 2H2O + O2

3O2 + 4Al = 2Al2O3

 

Вправа 10 Обґрунтуйте, чи можна добути три оксиди, маючи такі речовини: гідроген пероксид, манган (ІV) оксид, вуглець, магній. Назвіть їх. Складіть план дій. Напишіть рівняння хімічних реакцій.

2H2O2 = 2H2O + O2

MnO2 + C = Mn + CO2

2Mg + O2 = 2MgO

Оксиди: вода, карбон (IV) оксид, магній оксид

Інші завдання дивись тут...