Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Опишіть ваше розуміння поняття «небезпечні речовини». 

Це речовини та препарати на їх основі, що є небезпечними для здоров’я людини й довкілля.

 

Вправа 2 Напишіть назви речовин побутового призначення, що є небезпечними для здоров’я людини. Мийні засоби (містять знак "Подразливий"), розчинники, лаки й фарби (містять знак "Шкідливий"), засоби з великою концентрацією лугів та кислот (містять знак "Їдкий").

 

Вправа 3 Поясніть, як ви розумієте маркування речовин і його практичне призначення для вашого життя.  Маркування дає змогу ідентифікувати продукти харчування та промислового виробництва й дати відповідну оцінку їх безпечності для здоров’я людини й дотримання чистоти довкілля. Знання про маркування продукції та вміння прочитати етикетку, виявити безпечний чи небезпечний знак маркування — усе це застереже від багатьох негативних впливів на наш організм. 

 

Вправа 4 Назвіть процеси, під час яких в атмосферу виділяються отруйні гази, що спричиняє її забруднення.

Природні: вивердження вулканів, гниття органічних рештків.

Антропогенні (людська діяльність): викиди промислових підприємств, особливо металургійних і хімічних заводів, теплових електростанцій, двигунів літаків та автомобілів.

 

Вправа 5 Поясніть, чому знак «Екологічно чисто та безпечно» називають «Зелений журавлик». Знак містить зображення паростка у вигляді журавлика на фоні Землі. Він є символом життя на планеті, у народі його називають "Зелений журавлик".

 

Вправа 6 Обґрунтуйте, як класифікують небезпечні речовини за фізико-хімічними властивостями в країнах Європейського Союзу. Що означає знак «Небезпечний для довкілля»? Попереджувальним знаком «Небезпечний для довкілля» маркуються препарати, у складі яких є речовини, що загрожують життю живих організмів — водних і наземних.

 

Вправа 7 Оберіть одну із запропонованих вам етикеток і з’ясуйте, яку інформацію ви отримали, а якої, можливо, бракує на ній. Етикетка повинна містити: назву товару, відомості про його склад, інструкцію щодо безпечного використання, застережний знак і його трактування, відомості про виробника. Особливо важливим є вміння швидко зорієнтуватися в інформації про склад продуктів, а також скласти уявлення про домішки (Е-числа), використання яких може впливати на здоров’я та руйнувати організм людини.

Інші завдання дивись тут...