Інші завдання дивись тут...

Вправа  1. Що вивчає хімія?  Склад, властивості та перетворення речовин.

 

Вправа  3. Висловіть судження про роль  алхімії в розвитку сучасних знань. Алхіміки зібрали величезний фактичний матеріал, відкрили і описали багато речовин, вдосконалили методи хімічного експерименту.

 

Вправа  5. Після опрацювання змісту параграфа  виділіть та запишіть основні етапи розвитку розвитку  хімії,  укажіть, на підставі чого ви їх виокремили.
1 етап: ремісничий період або доалхімічний період  - період накопичення фактів, розрізнених відомостей, поодиноких відкриттів.
2 етап: алхімічний період – відкрили і описали багато речовин, вдосконалили методи хімічного експерименту.
3 етап: становлення хімії як науки (XVI-XVII ст.) – ряд наукових відкриттів завдяки проведеним точним вимірам, використанню кількісних  методів дослідження речовин.
4 етап: сучасна хімія (розпочався в XX ст. і триває до наших днів) – відкриття будови атомів, створення теорії хімічної будови, стрімкий розвиток наукових досліджень і хімічного виробництва речовин і матеріалів.

 

Вправа  6. Користуючись різними інформаційними джерелами, підготуйте стисле повідомлення на тему «Звідки походить назва науки хімії». 

Є декілька версій. За однією з них слово «хімія» має спільний корінь з стародавньою  назвою Єгипту – Хем, що означає «єгипетське мистецтво», бо хімічні знання у стародавніх народів асоціювалися з Єгиптом. За іншою версією – походження слова «хімія» старогрецьке, що означає "мистецтво виділення соків". У грецькій мові сік, про який йдеться, міг означати й розплавлений метал, тож слово "хімія" може означати "мистецтво  виплавляння металів". Також припускають, що слово "хімія" походить від "Хемес" - імені легендарного мудреця Гермеса Трисмегіста. За легендами, на його могильній плиті був викарбуваний рецепт виготовлення філософського каменю - засобу, що перетворює будь-який метал на золото.

Інші завдання дивись тут...