Інші завдання дивись тут...

Вправа  1. Назвіть, які речовини було взято для досліду 1 та газоподібну речовину, що утворилася.  Взято харчову соду (натрій гідрогенкарбонату) і оцет (водний розчин етанової кислоти) і утворилася газоподібна речовина  - вуглекислий газ.
Як її виявляють?
Запалений сірник, піднесений до отвору склянки, гасне.

 

Вправа  2. Чим, на вашу думку, зручні пробірки для проведення дослідів?  Призначені для проведення дослідів з  невеликими кількостями речовини.

 

Вправа  3. Укажіть , з якого матеріалу виготовляють зазначений у переліку лабораторний посуд – пробірки, колби,  мірні циліндри:

а) картону; б) заліза; в) скла; г) пластмаси.

 

Вправа 4. Із яких матеріалів виготовляють тиглі,  ступки, товкачі, чашки для випарювання? З порцеляни.

Яке іх призначення? Для прожарювання речовин за високої температури використовують тиглі, для розтирання (подрібнення) речовин - ступки і товкачі,  для нагрівання речовин і випарювання розчинів – чашки для випарювання.

 

Вправа 5. Запишіть у зошит, яке лабораторне обладнання та посуд необхідні для виконання описаних в тексті підручника дослідів 1 і 2.

Лабораторне обладнання Лабораторний посуд
Штатив для пробірок
Шпатель
Хімічна склянка
Пробірки

Вправа 6. За результатами досліду 2 складіть таблицю зміни кольору індикаторів у розчинах різних речовин.

Індикатор
Вода Етанова кислота Харчова сода
Метилоранж оранжевий червоний жовтий
Універсальний індикаторний папір   червоний синій

Вправа 7. Складіть і заповніть таблицю, що стосується скляного посуду, за зразком:

Назва посуду  
Призначення                                  
1 Пробірки

Проведення дослідів з невеликими

кількостями речовин

2 Хімічні склянки

Застосовують для демонстрації дослідів,

збирання фільтратів, приготування

розчинів

3 Лійки

Застосовують для пересипання сухих

речовин,  для фільтрування та вли-

вання рідин у посудини,  вливання

рідини краплями, для розділення

рідин, що не змішуються між собою

4 Колби

Використовують для тимчасового

зберігання речовин і  приготування

розчинів,  для тривалого  і сильного

нагрівання.

Інші завдання дивись тут...