Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Що називають чистою речовиною, а що — сумішшю? Чиста речовина – це речовина, що не містить домішок інших речовин. Суміш – це поєднання кількох чистих речовин.
Вправа 2. Які види сумішей вам відомі? Однорідні і неоднорідні.
Вправа 3. Чим однорідна суміш відрізняється від неоднорідної? Компоненти однорідної суміші, на відміну від неоднорідної, не можна виявити спостереженням (розгледіти візуально або за допомогою збільшувальних приладів).
Вправа 4. Наведіть 2-3 приклади природних сумішей, назвіть їх компоненти.

Повітря (кисень, азот, вуглекислий газ тощо), мінеральна вода (вода, мінеральні солі), річкова вода (вода, водорості, дрібні часточки глини та інше).
Вправа 5. Які способи розділення сумішей ви знаєте? Відстоювання, фільтрування, випарювання, перегонка (дистиляція).
Вправа 6. Заповніть таблицю (всі необхідні відомості ви знайдете в тексті параграфа). Використайте також самостійні приклади.

Спосіб розділення

суміші

Які фізичні власти-

вості речовин вра-

ховуються

Приклади     

сумішей

Необхідне         

обладнання

Відстоювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неоднорідні

суміші з

твердої

речовини, що

практично не

розчиняється

у воді, двох

рідин, що не

змішуються між

собою

Пісок і вода,
вода і олія

 

 

 

 

 

 

 

 

Склянка з водою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фільтрування

 

 

 

 

Неоднорідні

суміші рідини

і нерозчинної

в ній твердої

речовини.

Частинки в

рідині дуже

подрібнені

й майже

не осідають

Вода і крейда,
вода і дерев’яні

ошурки

 

 

Хімічний посуд,
фільтр

 

 

 

Випарювання

 

 

 

 

 

Тверда

розчинна

речовина

у леткій

рідині

 

Цукор і вода,
сіль і вода,
мідний купорос

і вода

 

 

Спиртівка чи

інший нагрівний

прилад,лабора-

торний штатив,

порцелянова

чашка

Вправа 7. Установіть відповідність між правою і лівою колонками:

А Чиста речовина   
Б Рідка суміш   
В Тверда однорідна суміш
Г Газоподібна суміш
1 Граніт
2 Вода дистильована
3 Скло
4 Компот
5 Повітря

Відповідь: А-2, Б-4, В-3, Г-5
Вправа 8. Яку суміш можна розділити фільтруванням, а яку випарюванням:?
а) суміш крейди і солі - фільтруванням;
б) морську воду – випарюванням.
Вправа 9. Із наведеного переліку випишіть окремо назви чистих речовин і сумішей: цукор, мінеральна вода, мед, молоко, вуглекислий газ, оцет, харчова сода.

Чисті речовини Суміші
цукор
вуглекислий газ
харчова сода

мінеральна вода
мед
молоко

оцет

З географії вам відомо, що вода після випаровування з морів та океанів повертається на землю у вигляді дощу чи снігу. Тоді чому дощова вода і сніг не солоні? Бо випаровується рідкий компонент (вода), а тверда речовина (сіль) залишається у водах моря та океану.

Інші завдання дивись тут...