Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Що називають молекулою? Найменші частинки речовини, що визначають її властивості і здатні до самостійного існування.

 

Вправа 2. З чого складається атом? Атом — електронейтральна частинка речовини, що складається з позитивно зарядженого ядра та негативно заряджених електронів. Головними характеристиками атома є електричний заряд ядра і розташування електронів в атомі.

 

Вправа 3. Дайте визначення хімічного елемента. Наведіть приклади хімічних елементів.

Хімічний елемент – це вид атомів з певним зарядом ядра. Гідроген, Оксиген, Азот, Карбон.

 

Вправа 4. Чому атом є електронейтральною частинкою? Атом - електронейтральний, тому що число електронів у ньому дорівнює числу протонів у ядрі. 

 

Вправа 5. Користуючись таблицею 2., випишіть символи та назви хімічних елементів,  що починаються з однієї й тієї самої літери латинського алфавіту.
Н Гідроген, Hg Меркурій
С Карбон, Cl Хлор, Са Кальцій, Cu Купрум
N Нітроген, Na Натрій
F Флуор, F Ферум
Al Алюміній, Ag Аргентум
Si Силіцій, S Сульфур
Вr  Бром, Ва Барій

 

Вправа 6. Напишіть назви відомих вам речовин, до складу яких входять атоми Гідрогену. Вода, водень, цукор, етанова кислота.

 

Вправа 7. Напишіть назви відомих вам речовин, до складу яких входять атоми Карбону. Вуглекислий газ, графіт, глюкоза, білки.

 

Вправа 8. Встановіть відповідність між назвою елемента і символом:

1. Гідроген
2. Нітроген
3. Оксиген
4. Натрій 

A. Na
Б. N
В. Н
Г. О

Д. Hg

Відповідь: 1 – В, 2 – Б, 3 – Г, 4 – А.

 

Вправа 9. Розташуйте символи хімічних елементів за збільшенням заряду ядра атома: Ва, С, Fe, F, Са.
С (+6), F (+9), Са (+20), Fе (+26), Ва (+56)
Відповідь:
С, F, Са, Fе, Ва.

Інші завдання дивись тут...

  • Варвара
    Спасибо большое
    11 жовтня 2023 19:38