Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Сформулюйте визначення атомної одиниці маси. Атомна одиниця маси (а. о. м.) — маса 1/12 частини атома Карбону, ядро якого складається з 6 протонів і 6 нейтронів.

 

Вправа 2. Що називають відносною атомною масою хімічного елемента? Відношення  маси атома конкретного хімічного елемента до атомної одиниці маси (приблизно на 1.662 • 10-24 г) називається відносною атомною масою. Позначається Аг.

 

Вправа 3. Поясніть, чому у відносної атомної маси хімічних елементів немає одиниці виміру. Бо це відносна величина (відносний, той що визначається у зіставленні із чим-небудь). Це число, яке одержують діленням маси (г) атома конкретного хімічного елемента на атомну одиницю маси (приблизно на 1.662 • 10-24 г). Із запису формули очевидно, що одиниці вимірювання (г) скорочуються, тобто, ця величина отримується діленням величин однакової розмірності.

 

Вправа 4. Користуючись табл. 2 параграфа 10 (с. 57), знайдіть відповіді на запитання:
а) у скільки разів атом Силіцію легший за атом Феруму? У 2 рази атом Силіцію легший за атом Феруму.
Ar(Si)/Ar(Fe)=28/56=1/2
б) скільки атомів Силіцію необхідно, щоб зрівноважити масу 4-х атомів Нітрогену? Два атоми Силіцію.
Ar(N)=14, тоді відносна атомна маса 4-х атомів рівна 4•Ar(N)=4•14=56
Позначимо число атомів Силіцію через х, тоді
х•Ar(Si)= 56
х•28= 56
х= 56:28
х=2
в) маса скількох атомів Оксигену дорівнює масі одного атома Сульфуру? Маса двох атомів Оксигену.
Ar(S)=32, Ar(О)=16.
Позначимо число атомів Оксигену через х, тоді
х•Ar(О)= Ar(S)
х•16= 32
х= 32:16
х=2

 

Вправа 5. Відносна атомна маса якого хімічного елемента дорівнює сумі відносних атомних мас Магнію й Сульфуру? Феруму.
Ar(Mg)=24, Ar(S)=32, Ar(Mg)+Ar(S)=24+32=56, отже, Ar(Fe)=56.

 

Вправа 6. У якого хімічного елемента відносна атомна маса дорівнює сумі відносних атомних мас Карбону й Алюмінію? Калію.
Ar(С)=12, Ar(Al)=27, Ar(C)+Ar(Al)=12+27=39, отже, Ar(K)=36.

 

Вправа 7. Уявіть, що на одній шальці терезів міститься 100 атомів Купруму. Скільки атомів Сульфуру необхідно помістити на другу шальку терезів, щоб зрівноважити прилад?  200 атомів Сульфуру.
Ar(Сu)=64, тоді відносна атомна маса 100 атомів рівна
100•Ar(Cu)=100•64=6400
Позначимо число атомів Сульфуру через х, тоді
х•Ar(S)= 6400
х•32= 6400
х= 6400:32
х=200

Інші завдання дивись тут...