Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Яку інформацію про хімічний елемент містить клітинка періодичної системи, в якій він розташований? Символ елемента, порядковий номер, назва елемента, відносна атомна маса, назва простої речовини.

 

Вправа 2. Як за допомогою періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва визначити:
а) кількість протонів в ядрі атома; Показує порядковий номер хімічного елемента;
б) кількість нейтронів в ядрі атома;  Це різниця значення відносної атомної маси і порядкового номера хімічного елемента;
в) скільки електронів має атом? Показує порядковий номер хімічного елемента;

 

Вправа 3. На скільки періодів та груп розподілені хімічні елементи в періодичній системі, зображеній на першому форзаці? На сім періодів і  вісім груп.

 

Вправа 4. Запишіть, інформацію про хімічний елемент з порядковим номером 7, одержану вами з періодичної системи хімічних елементів.
Назва елемента: Нітроген, символ елемента: N,  порядковий номер 7, заряд ядра атома +7, кількість електронів 7; кількість протонів в ядрі атома 7, відносна атомна маса елемента дорівнює 14, кількість нейтронів 14-7=7.

 

Вправа 5. Розташуйте хімічні елементи за збільшенням заряду ядра атома: А Сульфур; Б Нітроген; В Ферум; Г Карбон.

Відповідь: Г Карбон (6), Б Нітроген (7), А Сульфур (16), В Ферум (26).
Заряд ядра атома показує порядковий номер хімічного елемента.

 

Вправа 6. Розташуйте хімічні елементи за збільшенням кількості електронів в атомі: А Фосфор; Б Гідроген; В Хлор; Г Кальцій.
Відповідь: Б Гідроген (1), А Фосфор (15), В Хлор (17), Г. Кальцій (20).
Число електронів показує порядковий номер елемента.

 

Вправа 7. Розташуйте хімічні елементи за зменшенням відносної атомної маси:
А Калій; Б Алюміній; В Цинк; Г Силіцій.
Відповідь: В Цинк (65); А Калій (39); Г Силіцій(28); Б Алюміній (27).

 

Вправа 8. Поясніть, чому у більшості хімічних елементів періодичної системи відносна атомна маса виражена дробовими числами. Багато хімічних елементів існують у вигляді кількох стійких різновидів. Відмінність між різновидами атомів одного хімічного елемента полягає в різній кількості нейтронів, тоді як кількість протонів у всіх атомів одного хімічного елемента однакова. Атомна маса зумовлена масою протонів і нейтронів, тому кожен різновид атома має свою масу. У періодичній системі записана СЕРЕДНЯ  відносна атомна маса, її значення наближене до того різновиду елемента, відсоток атома якого у природі більший.

 

Вправа 9. Користуючись текстом параграфа, поясніть, який різновид атомів Гідрогену з Аг=1, чи з Аг= 2 переважає у природі. У періодичній системі записана середня відносна атомна маса Гідрогену — 1,00797. Її значення наближене до того різновиду елемента, відсоток атомів якого в природі більший, тобто, різновид атомів Гідрогену з відносною атомною масою Аг=1 у природі переважає.

 

Вправа 10. Заповніть таблицю інформацією, якої не вистачає:

Назва елемента Символ Аг

Кількість

протонів

Кількість

нейтронів

Кількість

електронів

Оксиген О 16 8 8 8
Сульфур S 32 16 16 16
Кальцій Са 40 20 20 20
Аргентум Ag 108
47 61 47
Алюміній
Al
27
13
14
13

  Інші завдання дивись тут...

  • жорик
    ага
    19 листопада 2023 18:17