Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Дайте визначення хімічної формули. Умовне позначення складу речовини за допомогою символів хімічних елементів та індексів дістало назву хімічна формула.

 

Вправа 2. Поясніть значення індексів у хімічних формулах. Індекси – це числа, які показують кількість атомів або груп атомів у формулі.

 

Вправа 3. Що ви розумієте під якісним та кількісним складом речовини?  Називаючи хімічні елементи, якими утворена речовина, ми описуємо її якісний склад. Вказуючи кількість атомів кожного хімічного елемента, що входять до складу речовини, ми описуємо її кількісний склад.
Поясніть на прикладі. Запис СО2 означає, що до складу молекули вуглекислого газу входить один атом Карбону і два атоми Оксигену.

 

Вправа 4. Потренуйтеся в читанні хімічних формул, вимову запишіть у робочий зошит: SО2, Н2NОз, NH3, Р2O5, FePO4.

Формула Вимова

2,

Н2NОз,

NH3,

Р2O5,

FePO4.

ес-о-два,
аш-два-ен-о-три,
ен-аш-три,
пе-два-о-п’ять,
ферум-пе-о-чотири.

Вправа  5. Заповніть таблицю інформацією, якої не вистачає.

Хімічна
формула
Якісний  склад Кількісний склад Вимова
CuSО4

Купрум,

Сульфур,

Оксиген

1 атом Купруму
1 атом Сульфуру
4 атоми Оксигену
купрум-ес-о-чотири

Na2SiO3

 

Натрій,

Силіцій,

Оксиген

2 атоми Натрію
1 атом Силіцію
3 атоми Оксигену
натрій-два-силіцій-о-три
НСlO4

Гідроген,

Хлор,

Оксиген

1 атоми Гідрогену
1 атом Хлору
4 атоми Оксигену
аш-хлор-о-чотири
FeBr

Ферум,

Бром

1 атоми Феруму
3 атоми Брому
ферум-бром-три

Вправа 6. Встановіть відповідність між формулою речовини та її вимовою:

Формула речовини Вимова формули
1. Fе2О3
2. Fe3О4
3. FeCI3
4. FeCl2         
А. ферум-три-о-чотири
Б.  ферум-о
В. ферум-два-о-три
Г. ферум-хлор-два
Д. ферум-хлор-три

Відповідь:  1 – В, 2 – А, 3 – Д, 4 – Г.

 

Вправа 7. Запишіть формули речовин, що читають так:
а) калій-о-аш; KOH
б) кальцій-аш-два; CaH2
в) ферум-о. FeO

 

Вправа 8*. Знайдіть і виправте помилки:
а) хімічну формулу KNO3 читають: «кальцій-ен-оксиген-три»;
«Кальцій-ен-о-три».
б) у хімічній формулі Mg3N2 — три атоми Нітрогену;  Два атоми Нітрогену.
в) у хімічній формулі Na2S2O3 Оксиген має індекс два. Індекс три.

 

Вправа 9. Скільки атомів кожного хімічного елемента позначають записи формул:
а) С2Н6О                      б) С3Н6О2              в) С6Н6О
а) два атоми Карбону, шість атомів Гідрогену, один атом Оксигену;
б) три атоми Карбону, шість атомів Гідрогену, два атоми Оксигену;
в) шість атомів Карбону, шість атомів Гідрогену, один атом Оксигену.

Інші завдання дивись тут...