Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Які речовини називають простими? Речовини, утворені атомами одного хімічного елемента.
Наведіть приклади. Водень Н2, Кисень О2, Озон О3, алюміній Al, залізо Fe, вуглець С.

 

Вправа 2. На які групи поділяють прості речовини? На метали і неметали.
Хімічних елементів  якої групи існує більше? Металічних елементів.

 

Вправа 3. Назвіть спільні фізичні властивості металів. Металічний блиск, висока теплопровідність й електропровідність; сірий, сріблясто-сірий колір (приклади винятків: золото — жовте, мідь — цегляно-червона); відсутність запаху; пластичність — їх легко кувати, витягувати в дріт, прокатувати в листи. Усі метали за кімнатної температури перебувають у твердому агрегатному стані, окрім і ртуті (рідина), більшість з них мають високу температуру плавлення.

 

Вправа 4. Що вам відомо про розташування металічних і неметалічних елементів у періодичній системі?  Металічні елементи розміщені у періодичній системі хімічних елементів Д. І. Менделєєва на початку періодів і в кінці груп, а неметалічні — у кінці періодів і на початку груп.

 

Вправа 5. Яким металічним елементом розпочинається 4-й період?  Калій К.

 

Вправа 6. Яким неметалічним елементом розпочинається V група? Нітроген N.

 

Вправа 7. Назвіть по три найпоширені на Землі неметалічні і металічні хімічні елементи (мал. 59 у підручнику).
Неметалічні : Оксиген, Силіцій, Гідроген.
Металічні:  Алюміній, Ферум, Кальцій.

 

Вправа 8. З переліку хімічних елементів виберіть неметалічні та розмістіть їх у порядку збільшення відносної атомної маси: Магній, Оксиген (16). Гідроген (1), Ферум, Нітроген (14), Хлор (35,5).
Відповідь: Гідроген,  Нітроген, Оксиген, Хлор.

 

Вправа 9. Користуючись періодичною системою хімічних елементів, назвіть хімічний елемент, розміщений у 3-му періоді і VIII групі.  Аргон Ar.
До металічних чи неметалічних елементів він належить? До неметалічних.
Скільки протонів та електронів у складі його атома? 18 протонів і 18 електронів.

 

Вправа 10. Заповніть пропуски в реченнях словами «металічним», «немета- лічним» та назвами відповідних елементів Другий період періодичної системи розпочинається металічним елементом Літієм Li, а закінчується неметалічним елементом Неоном Ne.
Шоста група періодичної системи розпочинається елементом Оксигеном О, а закінчується елементом Сиборгієм Sg.    .

 

Вправа 11. Укажіть якомога більше ознак, за якими укладено переліки простих речовин:
а) кисень, азот, водень – неметали: гази за звичайних умов, безбарвні, леткі, не мають запаху.
6) срібло, залізо, алюміній – метали: тверді речовини за звичайних умов,  мають металічний блиск, добре проводять електричний струм і теплоту, пластичні.

Інші завдання дивись тут...