Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Що називають відносною молекулярною масою? Це відношення маси молекули до 1/12 маси атома Карбону, ядро якого містить шість протонів і шість нейтронів.

 

Вправа 2. Чому дорівнює відносна молекулярна маса сполуки? Відносну молекулярну масу речовини визначають за її хімічною формулою як суму відносних атомних мас елементів, що входять до хімічної формули речовини, з урахуванням їхньої кількості, позначеної індексами.

 

Вправа 3. Сформулюйте правила обчислення відносної молекулярної маси речовини.
Правила обчислення відносної молекулярної маси речовини:
• знати хімічну формулу речовини;
• дізнатись відносні атомні маси елементів;
• знайти суму відносних атомних мас всіх атомів, що є у складі формули сполуки.

 

Вправа 4. Обчисліть відносну молекулярну масу сполуки за формулою НСlО4.
Мг(НСlО4) = Аг(Н) + Аг(С
l) + 4•Аг(О) = 1 + 35,5 + 4•16=100,5

 

Вправа 5. Встановіть відповідність між хімічними формулами речовин і їх відносними молекулярними масами:

1. Н2О
2. О2
З. Н2
4. Н2О2
А. 34
Б. 32
В. 18
Г. 16

Д. 2                      

Відповідь: 1 – В, 2 – Б, 3 – Д, 4 – А.

 

Вправа 6. Обчисліть масову частку Нітрогену у сполуках, формули яких: NО, HNО3, NО2, NH3.
Мг(NО)=Аг(N)+Аг(O)=14+16=30
W(N)=Ar(N)/Mr(ON)=14/30=0,47 ,
або,  помноживши це число на 100%, отримаємо 47%.
Мг(HNО3)=Аг(Н)+Аг(N)+3•Аг(O)=1+14+3•16=63
W(N)=Ar(N)/Mr(HNО3)=14/63=0,23 ,
або, помноживши це число на 100%, отримаємо 23%.
Мг(NО2)=Аг(N)+2•Аг(O)=14+2•16=46
W(N)=Ar(N)/Mr(NО2)=14/46=0,3 ,
або, помноживши це число на 100%, отримаємо 30%.
Мг(NН3)=Аг(N)+3•Аг(Н)=14+3•1=17
W(N)=Ar(N)/Mr(NН3)=14/17=0,82 ,
або, помноживши це число на 100%, отримаємо 82%.

 

Вправа 7.    Розташуйте хімічні формули речовин за збільшенням відносної молекулярної маси:

А.   О2
Б.   Вr2
B.   H2S
Г.   Р2O5.

Відповідь: А, B, Г, Б.
Мг(О2) = 2•Аг(O) = 2•16 = 32
Мг(Br2) = 2•Аг(Br) = 2•80 = 160
Мг(H2S) = 2•Аг(H) + Ar(S) = 2•1+ 32 = 34
Мг(P2О5) = 2•Аг(P) + 5•Аг(O) = 2•31 + 5•16 = 142

 

Вправа 8. Розташуйте формули сполук за збільшенням їх відносної молекулярної маси:

А РbО2, Б SO2, В CO2, Г SiO2 не вдаючись до математичних обчислень.

Відносну молекулярну масу речовини обчислюють як суму відносних атомних мас елементів, що входять до хімічної формули. Оскільки назва і кількість атомів другого елемента у всіх формулах однакова, тому достатньо порівняти відносні атомні маси перших елементів усіх  формул.
Ar(C)=12 < Ar(Si)=28 < Ar(S)=32 < Ar(Pb)=207
Відповідь: В CO2, Г SiO2, Б SO2, А РbО2.

 

Вправа 9*. Складіть формулу сполуки, молекула якої містить два атоми Гідрогену, один атом Силіцію та три атоми Оксигену, і здійсніть за нею розрахунки, що розглядалися у цьому параграфі.
Мг(H2SiО3)=2•Аг(Н)+Аг(Si)+3•Аг(O)=2•1+28+3•16=78
W(H)= 2•Аг(Н)/Mr(H2SiО3)=2•1/78=0,03 ,
або, помноживши це число на 100%, отримаємо 3%.
W(Si)=Ar(Si)/Mr(H2SiО3)=28/78=0,36 ,
або, помноживши це число на 100%, отримаємо 36%.
Масову частку Оксигену можна знайти так:
W(O)=1 – (W(Н)+ W(Si)) = 1 – (0,03 +0,36)=1 - 0,39 = 0,61
або

W(O)=100% – (W(Н)+ W(Si)) = 100% – (3% +36%6)=100%-39%=61%
чи так:
W(O)= 3•Аг(O)/Mr(H2SiО3)=3•16/78=0,61 (або 61%)
Відповідь: W(H)=0,03 або 3%, W(Si)=0,36 або 36%, W(О)=0,61 або 61%.

Інші завдання дивись тут...