Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Що розуміють під валентністю хімічних елементів? Валентність — це здатність атомів хімічного елемента сполучатись (утворювати хімічні зв'язки) з певним числом інших атомів.

 

Вправа 2. Які ви знаєте елементи з постійною валентністю?

Н Na F К Mg Са Ва Zn О Аl В

Вправа 3. Як скласти формулу бінарної сполуки за валентністю хімічних елементів?
Послідовність дій:
1. Записуємо символи хімічних елементів.
2. Позначаємо валентність елементів.
3. Знаходимо найменше спільне кратне для значень  валентності атомів всіх хімічних елементів   
4. Знаходимо індекси шляхом ділення спільного кратного на валентність кожного елемента.
5. Записуємо знайдені індекси у формулу, пам'ятаючи, щдо індекс 1 не пишуть.
6. Здійснюємо перевірку — множимо знайдений індекс на валентність атома.
7. На підставі тотожності суми значень валентності робимо висновок, що формули складено правильно.
Використання другого способу складання формул (назвемо його діагональним)  базується на тому, що у багатьох бінарних сполуках індекс одного елемента збігається з валентністю другого.

 

Вправа 4. Складіть формули бінарних сполук елементів та запишіть їх у таблицю, дотримуючись правила, що символи металічних елементів пишуть першими.

Символи елементів
О Н N (ІІІ)
Na Na2O NaH Na3N
Mg MgO MgH2 Mg3N2
Аl Al2O3 AlH3 AlN

Вправа 5. Складіть формули бінарних сполук: Йоду(V) й Оксигену; Купруму (І) й Оксигену; Арсену (ІІІ) й Гідрогену, Карбону (ІV) й Сульфуру (ІІ).
I2O5, Cu2O, AsH3, CS2.

 

Вправа 6. За складеними у завданні 5 хімічними формулами обчисліть відносні молекулярні маси сполук та масові частки елементів в них.
Мг(I2O5) = 2•Аг(I) + 5•Аг(O) = 2•127 + 5•16 = 334
W(I)= 2•Аг(I)/Mr(I2O5) = 2•127/334=0,76 (або 76%)
W(O)=1 – W(I) = 1 – 0,76 = 0,24 (або 24%)
Мг(Cu2О) = 2•Аг(Cu) +Аг(O) = 2•64 + 16 = 144
W(Cu)= 2•Аг(Cu)/Mr(Cu2O) = 2•64/144=0,89 (або 89%) ,
W(O)=1 – W(Cu) = 1 – 0,89 = 0,11 (або 11%)
Мг(AsH3) = Аг(As) + 3•Аг(H) = 75 + 3•1 = 78
W(As)= Аг(As)/Mr(AsH3) = 75 / 78=0,96 (або 96%)

W(H)=1 – W(S) = 1 – 0,96 = 0,04 (або 4%)
Мг(CS2) = Аг(C) + 2•Аг(S) = 12 + 2•32 = 76
W(C)= Аг(C)/Mr(CS2) = 12/76=0,16 (або 16%) ,
W(S)=1 – W(C) = 1 – 0,16 = 0,84 (або 84%)

Інші завдання дивись тут...