Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Сформулюйте правило, як визначити валентність елемента за формулою бінарної сполуки, якщо валентність іншого хімічного елемента відома.  Щоб визначити валентність елемента за формулою бінарної сполуки, необхідно добуток величини валентності й індексу одного елемента поділити на індекс іншого.

 

Вправа 2. З номером якої складової періодичної системи збігається максимальна валентність більшості хімічних елементів? З номером групи, в якій хімічний елемент розташований.

 

Вправа 3. Визначте валентність елементів у наведених формулах бінарних сполук:

SeO2 2 H2S ВСІ3 AsH3 SiH4 BF3
Se (IV)
O (II)
N (IV)
O (II)
H (I)
S (II)
B(III)
Cl(I)
As(III)
H (I)
Si (IV)
H (I)
B (III)
F(I)

Вправа 4. Розташуйте формули бінарних сполук за збільшенням валентності Хлору: Сl2О5 (V), СlО2 (IV), Сl2О7(VII), ССl4 (I)
Відповідь: ССl4, СlО2, Сl2O5, Сl2О7,
Вправа 5. Знайдггь серед наведених формул ті, що складені неправильно СаН, A2О3, KBr, NaCl2, Zn2O2, НСl4.

Виправте їх. СаН2, NaCl, ZnO, НСl.
Вправа 6. Встановіть відповідність між хімічним елементом і його найвищою валентністю:

А Бор
Б Йод
В фосфор
Г Сульфур
1 II
2 III
З V
4 VI
6 VII                  

Відповідь: А – 2, Б – 6, В – 3, Г – 4.

 

Вправа 7. Виведіть закономірність, що стосується валентності атомів хімічних елементів у межах одного рядка хімічних формул:
a) N2О, NO, NH3; Нітроген має змінну валентність.
б) N2O, Сl2O, Н2O; Оксиген має постійну валентність II.   
в) N2, В2O3, NH3.

 

Вправа 8. Як пов'язана постійна, а також найвища валентність елементів з їх розміщенням у періодичній системі? Збігається з номером групи, в якій розташований елемент.

 

Вправа 9. Користуючись періодичною системою хімічних елементів, складіть формули бінарних сполук елемента з

порядковим номером 33 з такими елементами:

Елемент а) Оксиген
б) Гідроген
As а) As2O5, As2O3 б) AsH3

Щоб визначити валентність елемента у леткій сполуці з Гідрогеном, достатньо від 8 підняти номер групи, у якій неметалічний елемент розташований у періодичній системі.

Інші завдання дивись тут...