Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Що називають повітрям? Повітря — це природна однорідна суміш газоподібних неорганічних речовин азоту, кисню, інертних газів, вуглекислого газу, парів води та в невеликій кількості деяких інших речовин.
Які речовини є постійними складовими повітря? Азот 78,09%,  кисень 20,95%, аргон 0,93%. вуглекислий газ 0,03 %.

 

Вправа 2. Які властивості повітря ви знаєте? Не має  кольору, запаху, власної форми,  погано розчиняється у воді, погано поширюється в повітрі тепло. Для того, щоб перевести газоподібне повітря у рідкий агрегатний стан, необхідна температура -192,0 °С,

 

Вправа 3. Поясніть, чому з підвищенням температури повітря виділяється з води. З підвищенням температури здатність повітря розчинятись у воді зменшується, тому повітря виділяється з води. Так, наприклад, можна спостерігати, як з холодної води у прозорій вазі з квітами за кімнатної температури виділяються дрібні пухирці повітря й осідають на внутрішній поверхні посудини та рослинах.

 

Вправа 4. Запишіть символи й назви хімічних елементів, що утворюють речовини, які входять до складу повітря.  N Нітроген, O Оксиген, Ar Аргон, C Карбон.

 

Вправа 5. У якого компонента повітря — азоту чи вуглекислого газу — більша відносна молекулярна маса? Вуглекислого газу:
Mr (СО2) = 12+2 • 16 = 44
Mr (N2) = 2 • 14 = 28

 

Вправа 6. Обчисліть масову частку Карбону у вуглекислому газі.
Мг(СO2) = Аг(С) + 2•Аг(O) = 12 + 2•16 = 44
W(С)= Аг(С)/Mr(СO2) = 12/44=0,27 (або 27%),

Відповідь: 0,27 або 27%.

 

Вправа 7*. Запропонуйте, як експериментально довести, який газ — азот чи кисень — важчий. Кисень.
Мг(повітря) = 29
Мг(O2) = 2•Аг(O) = 2•16 = 32
Мг(N2) = 2•Аг(N) = 2•12 = 24
Мг(O2) / Мг(повітря)  = 32/29=1,1 – кисень важчий за повітря.
Мг(N2) / Мг(повітря)  = 28/29=0,9 – азот легший за повітря.

 

Вправа 8. Розташуйте компоненти повітря за збільшенням їх вмісту у цій природній суміші:
А кисень
Б аргон
В азот
Г вуглекислий газ
Відповідь: В, А, Б, Г.

 

Вправа 9. На якій підставі повітря відносять до сумішей, а не до чистих речовин. Наведіть докази. У суміші кожний компонент зберігає свої властивості. Однією з властивостей повітря є різні температури переходу його компонентів з рідкого агрегатного стану у газоподібний і навпаки.
Суміш можна розділити фізичними методами. На здатності повітря переходити при охолодженні з газоподібного стану у рідкий та різній температурі випаровування окремих його компонентів ґрунтується промислове добування цих компонентів, а саме: азоту, кисню, аргону тощо.

 

Вправа 10*. Для проведення досліду взяли 2 хімічні склянки однакових розмірів. У перший налили 100 мл гарячої води, у другий — 100 мл холодної. Укажіть правильний варіант відповіді про вміст  розчиненого повітря у склянках.
А.  В обох склянках вода не містить розчиненого повітря
Б.  У першій склянці  міститься більше розчиненого у воді повітря
В.  У другій склянці міститься більше розчиненого у воді повітря
Г.  В обох хімічних склянках розчиненого повітря порівну

Інші завдання дивись тут...

  • Аня
    Дякую, дуже допомогли!
    15 лютого 2023 18:51