Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Охарактеризуйте хімічний елемент Оксиген, скориставшись відомостями про нього з періодичної системи хімічних елементів. Оксиген розташований у II періоді, VI групі періодичної системи, відносна атомна маса елемента 16, порядковий номер 8, заряд ядра атома +8, число електронів 8, число протонів 8, число нейтронів 8.

 

Вправа 2. Що вам відомо про поширеність Оксигену і кисню в природі? Оксиген – найпоширеніший елемент на Землі. Поширення Оксигену на Землі за масою становить близько 49 %, в атмосфері — 23 % за масою (чи 21% за об’ємом), гідросфері (входить складу води океанів, морів, річок та інших водойм) -. 89%. У тілах живих істот Оксигену налічується до 65 % (за масою), бо входить до складу вуглеводів, жирів, білків. У вигляді простої речовини кисню Оксиген наявний у повітрі.

 

Вправа 3. Опишіть історію відкриття кисню.
У 1771 р. кисень відкрив вчений Карл-Вільгем Шееле: прожарював селітру із сульфатною кислотою і потім розкладав отриманий оксид Нітрогену;
У 1774 р. французький хімік Антуан Лоран Лавуазьє, провівши досліди з нагрівання меркурію (ІІ) оксиду, зробив висновок, що газ, який виділявся при цьому, міститься у повітрі і підтримує горіння.
У 1774 р. англійський хімік і філософ Джозеф Прістлі, нічого не знаючи про відкриття попередників, відкрив кисень з тієї ж речовини, що й А. Лавуазьє, і зробив про це повідомлення.

 

Вправа 4. Схарактеризуйте фізичні властивості кисню.
1. Кисень — газ без кольору, смаку та запаху, трохи важчий за повітря.
2. Кисень погано розчиняються у воді.
3. При охолодженні до -183 °С газоподібний кисень перетворюється на рідину світло-блакитного кольору.
4. Для переведення рідкого кисню у твердий агрегатний стан потрібне охолодження до -218 °С.

 

Вправа 5. Які речовини називають оксидами? Бінарні сполуки з Оксигеном.

Серед наведених формул укажіть формули оксидів: NaH, KNO3, Na2О, CuO, CuCl2, Мg(ОН)2, ZnO.

 

Вправа 6. Порівняйте масові частки Оксигену у сульфур(ІV) оксиді та фосфор (V) оксиді.
Мг(SO2) = Аг(S) + 2•Аг(O) = 32 + 2•16 = 64
W(О)= 2•Аг(O)/Mr(SO2) = 2•16 /64=0,5 (або 50%),
Мг(Р2O5) = 2•Аг(Р) + 5•Аг(O) = 2•31  + 5•16 = 142
W(О)= 5•Аг(O)/Mr(Р2O5) = 5•16 /142=0,56 (або 56%),
Відповідь: масова частка Оксигену у сульфур (IV) оксиді менша, ніж у фосфор (V) оксиді.

 

Вправа 7. Складіть формули оксидів за валентністю:

І   
NxOy
ІІІ    
РxOy
VII
СlхОу
IV
NxOу
N2O Р2О3 Сl2О7 NO2

Вправа 8. На підставі одержаних знань про повітря і кисень, висловіть судження про значення провітрювання приміщень. Спершу визначте об'єм класної кімнати та обчисліть, яка маса кисню перебуває в ній. Зважаючи на те. що людина в середньому за добу споживав 700 г кисню, з'ясуйте приблизну масу кисню, яку учні вашого класу вдихають за 6 годин перебування в класі. На скільки діб вистачило б цього кисню учням вашого класу у разі повної герметизації вікон і дверей класної кімнати?
Розв’язання:
Для зручності проведення обчислень числові дані вимірювань заокруглимо до цілої частини. Припустимо, що ширина класної кімнати а=4 м, довжина b=7 м, а висота с=3 м, тоді об’єм обчислюємо за формулою V=а•b• с = 4•7•3=84 м3.
Знайдемо об’єм кисню у повітрі, яким наповнена кімната об’ємом 84 м3. Оскільки 21% (за об’ємом) повітря становить кисень, то для визначення його об’єму у класній кімнаті складемо і розв’яжемо пропорцію:
У 84 м3  – 100% повітря
У х м3  -  21% повітря.
72 м3 / х м3 = 100% / 21%, звідси
Х=72 м3 • 21% / 100%=17,64 м3.
Масу кисню обчислимо за формулою m=V•ρ, де ρ(повітря)=1,43 кг/м3
m=17,64 м3 • 1,43 кг/м3 =25,225 кг
Для знаходження маси кисню, що вдихає людина за 6 год, складемо і розв’яжемо пропорцію 
За 24 год людина вдихає 700 г кисню, тоді
За 6 год – х г кисню.
24 г / 6 год = 700 г / х год, звідси
Х = 700 г • 6 год / 24 год = 175 г.
Визначимо  масу кисню, яку вдихають усі учні класу за 6 год перебування в класі.
Припустимо, що у класі 30 учнів, тоді за 6 год вони вдихають
30•175 г = 5250 г = 5,250 кг кисню.
Визначимо на скільки діб (днів, тривалістю навчання 6 годин) вистачить наявна кількість кисню.
25,225 кг : 5,250 кг = 4,804 ≈ 5 Кисню вистачить тільки на п’ять  днів навчання тривалістю 6 годин.
Бачимо, що кисню не достатньо, тому, щоб поповнити запас кисню,  необхідно класну кімнату обов’язково провітрювати.

Інші завдання дивись тут...