Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. У чому полягала помилка попередників М. В. Ломоносова щодо прожарювання речовин? Помилка полягала в тому, що перед проведенням дослідів реторту з уміщеним у неї свинцем зважували і запаювали, а по завершенні дослідів реторту відкривали і повторювали зважування, тому щоразу виявляли збільшення маси. Про те, що у реторті, крім металу, було повітря, а в ньому кисень, який вступав у хімічну реакцію з металом, вчені не могли знати, бо на той час ще не був відкритий склад повітря.  Відтак ніхто й гадки не мав, що замість кисню, який прореагував з металом, у відкриту реторту надходила нова порція повітря. Від цього маса реторти після прожарювання завжди була дещо більшою, ніж до нього.

 

Вправа 2. Які зміни у проведення дослідів з прожарювання речовин вніс М. В. Ломоносов? М. В. Ломоносов, проаналізувавши  результати подібних експериментів,  змінив умови досліду — зважування речовин до і після прожарювання він здійснював у запаяній реторті.
Як це позначилось на результатах дослідів? Щоразу вчений виявляв, що маса запаяної реторти разом з її вмістом залишалася незмінною. Це тому, що у запаяну реторту не надходили нові порції повітря замість кисню, що прореагував з металом. Відтак, маса речовин до і після реакції у залаяній реторті залишалася однаковою. Так М. В. Ломоносов у 1748 році відкрив закон збереження маси речовин.

 

Вправа 3. Сформулюйте закон збереження маси речовин. Маса речовин, що вступають у хімічну реакцію, дорівнює масі речовин. що утворюються внаслідок реакції.

 

Вправа 4. Наведіть наукове пояснення, чому маса запаяної реторти після прожарювання в ній металу залишилась незмінною. Тому, що у запаяну реторту не надходили нові порції повітря замість кисню, що прореагував з металом. Відтак, маса речовин до і після реакції у запаяній реторті залишалася однаковою.

 

Вправа 5. Купка попелу на місці багаття має набагато меншу масу, ніж маса дров. Чи не суперечить це закону збереження маси речовин? Ні, не суперечить, бо при спалюванні дров, окрім утворення купки попелу, ще виділяється вуглекислий газ і вода, яка при цьому випаровуються.

 

Вправа 6*. Спрогнозуйте, як зміниться маса мідної пластинки після прожарювання у полум'ї спиртівки. Маса мідної пластинки збільшиться.

Поясніть чому. При прожарюванні мідь вступає в реакцію з киснем, що міститься у повітрі, перетворюючись при цьому на наву речовину (оксид - бінарну сполуку з Оксигеном).

 

Вправа 8*. Наведггь приклади відомих вам законів з інших наук. Закон збереження енергії, закон Архімеда, закони Ньютона.

 

Вправа 9*. Речовина А масою 8 г вступила у хімічну реакцію з речовиною Б масою 9,8 г. В результаті утворилася речовина В масою 14,2 г і вода. Обчисліть масу води.
Розв’язання:
За законом збереження маси: маса речовин, що вступають у хімічну реакцію, дорівнює масі речовин. що утворюються внаслідок реакції, маємо:
m(А )+m(Б) = m(В) +m(води), звідси
m(води)=( m(А )+m(Б)) – m(В)  = (8 г + 9,8 г) – 14,2 г = 3,6 г
Відповідь: m(води)=3,6 г.

Інші завдання дивись тут...