Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Що називають рівнянням хімічної реакції? Хімічне рівняння — це умовний запис хімічної реакції (хімічного явища) за допомогою хімічних формул, коефіцієнтів і знаків « + » та « = ».  Знак « = » вказує на те, що кількість атомів кожного хімічного елемента у лівій та правій частині хімічного рівняння однакова.

 

Вправа 2. Чим рівняння хімічної реакції відрізняється від її схеми? Рівняння хімічної реакції, на відміну від схеми, є урівняним, тобто містить коефіцієнти і знак «стрілка» при цьому замінена на знак «дорівнює».

 

Вправа 3. З дотриманням якого закону пишуть рівняння хімічних реакцій? Закону збереження маси речовин.

 

Вправа 4. Поясніть, чому коефіцієнтами можуть бути лише цілі числа. Коефіцієнти – це числові значення, за допомогою яких урівнюється кількість атомів до і після реакції, а кількість будь-чого завжди є цілим числом.

 

Вправа 5. Сформулюйте правила складання рівнянь хімічних реакцій.
1. Написати формули речовин, що вступають у реакцію (реагентів) і між ними поставити знак «+»;
2. Після формул реагентів поставити знак «=»  і записати формули продуктів реакції, між якими теж поставити знак «+»;
3. Зрівняти кількість атомів кожного хімічного елемента у лівій та правій частинах хімічного рівняння за допомогою відповідних коефіцієнтів — арабських цифр, що пишуться перед формулою і відносяться до атомів всіх її хімічних елементів.

 

Вправа 6. Запишіть, як вимовляють рівняння реакції, що лежить в основі фотосинтезу:
2О + 6СО26Н12О6 + 6О2
«Шість-аш-два-о плюс шість-це-о-два дорівнює це-шість-аш-дванадцять-о-шість плюс шість-о-два»

 

Вправа 7. Заповніть таблицю інформацією, якої не вистачає.

Хімічна формула Кількість атомів
кожного елемента
 у формулі   
Коефіцієнт Кількість атомів
кожного елемента
у записі формули
 з коефіцієнтом
NH3 1 атом Нітрогену
3 атоми Гідрогену
2 атоми Нітрогену
6 атомів Гідрогену
HBrO3 1 атоми Гідрогену
1 атом Брому
3 атоми Оксигену
3 3 атоми Гідрогену
3 атоми Брому
P2O5 2 атоми Фосфору
5 атомів
8 атомів Фосфору
20 атомів Оксигену
C12H22O11 12 атомів Карбону
22 атоми Гідрогену
11 атомів Оксигену
5 60 атомів Карбону
110 атомів Гідрогену
55 атомів Оксигену

Вправа 8. Напишіть рівняння реакцій за наведеними схемами та прочитайте їх уголос:
2Аg + CI2 = 2AgCl
«Два аргентум плюс хлор-два дорівнює два-аргентум-хлор»
CuO + Н2 = Cu + H2О
 «Купрум-о плюс аш-два дорівнює купрум плюс аш-два-о»
3Mg + N2 = Mg3N2
«Три-магній плюс ен-два дорівнює магній-три-ен-два»
2KClO3 = 2КСl + 3O2
«Два-калій-хлор-о-три дорівнює два-калій-хлор плюс три-о-два»
2Na + 2H2О =  2NaOH + H2
«Два-натрій плюс два-аш-два-о дорівнює два-натрій-о-аш плюс аш-два»

 

Вправа 9.  У схемах хімічних реакцій допишіть пропущені індекси та перетворіть схеми на рівняння хімічних реакцій:

H2О + SО3 = Н24

Al2О3 + 6HCI = 2AlCl3 + 3Н2О
2NaHCО3 = Na23 + H2О + CО2

Інші завдання дивись тут...