Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. З чого складаються оксиди?  Бінарні сполуки з Оксигеном.

Наведіть приклади оксидів. СO2, H2O, SO2, MgO, Fe2O3, CuO, Na2О, Al2O3.
Вправа 2. Схарактеризуйте хімічні властивості кисню.
1.ВЗАЄМОДІЯ КИСНЮ З ПРОСТИМИ РЕЧОВИНАМИ.
а) взаємодія з вуглецем
С + О2 = СО2 — вуглекислий газ, або карбон (IV) оксид
б) взаємодія з воднем
2 + О2 = 2Н2О — вода або гідроген оксид
в) взаємодія а сіркою.
S + О2 = SО2 — сірчистий газ, або сульфур (IV) оксид
г) взаємодія з магнієм
2Mg + О2 = 2MgO — магній оксид
ґ) взаємодія із залізом
3Fe + 2О2— Fe3О4 — залізна окалина
д) взаємодія з міддю.
2Сu + О2 = 2СuО — купрум (II) оксид
2. ВЗАЄМОДІЯ КИСНЮ З СКЛАДНИМИ РЕЧОВИНАМИ.
а) взаємодія метаном.
СН4 + 2О2 = СО2 + Н2О
карбон (IV) гідроген оксид і вода.
б) взаємодія з гідроген сульфідом.
 2H2S + 3О2 = 2SО2 + 2Н2О
сірчистий газ, або сульфур (IV) оксид і вода.
в) повне окиснення глюкози.
С6Н12О6 + 6О2 = 6СО2 + 6Н2О
вуглекислий газ, або карбон (IV) оксид і вода.

 

Вправа 3. Які реакції називають реакціями сполучення? Реакції, в результаті яких з двох чи більше речовин утворюється одна речовина, називають реакціями сполучення.
Наведіть приклади. С + О2 = СО2, 2Н2 + О2 = 2Н2О.
Вправа 4. У чому полягає відмінність між хімічними реакціями розкладу та сполучення? У реакціях розкладу з однієї складної речовини утворюється дві чи більше нових речовин, а в реакціях сполучення з двох чи більше речовин утворюється одна речовина.

 

Вправа 5. Випишіть з тексту параграфа формули і назви речовин, які для вас є новими. 2 — сірчистий газ, або сульфур (IV) оксид, 2MgO — магній оксид, Fe3О4 — залізна окалина, H2S — гідроген сульфід, СН4 — метан.

 

Вправа 6. За формулами оксидів, що наявні у тексті параграфа (CO2, H2O, SO2, MgO, Fe3O4, CuO) , визначте, який з них має найменшу, а який — найбільшу масову частку Оксигену.
Мг(СO2) = Аг(С) + 2•Аг(O) = 12 + 2•16 = 44
W(О)= 2•Аг(O)/Mr(СO2) = 2•16/44=0,73, або,

помноживши це значення на 100%, одержимо 73%.

Мг2О) = 2•Аг(Н) + Ar(O)= 2•1+ 16 = 18
W(О)= Аг(O)/Mr(H2O) = 16/18=0,89, або 89%.

Мг(SO2) = Аг(S) + 2•Аг(O) = 32 + 2•16 = 64
W(О)= 2•Аг(O)/Mr(SO2) = 2•16/64=0,5, або 50%.

Мг(MgO) = Аг(Mg) + Аг(O) = 24 + 16 = 40
W(О)= Аг(O)/Mr(MgO) = 16/40=0,4, або 40%.

Мг(Fe3О4) = 3•Аг(Fe) + 4•Ar(O)= 3•56+ 4•16 = 232

W(О)= 4•Аг(O)/Mr(Fe3O4) = 4•16/232=0,28, або 28%.

Мг(CuO) = Аг(Cu) + Аг(O) = 64 + 16 = 80
W(О)= Аг(O)/Mr(CuO) = 16/80=0,2, або 20%.

Відповідь: найменша масова частка Оксигену в оксиді CuO, а найбільша - в оксиді Н2О.

 

Вправа 7. За наведеними схемами напишіть рівняння реакцій:

схеми реакцій
рівняння реакцій
а) Ва + О2 → ВаО
б) PbS + О2 → PbО + SО2
в) Сu    + O2 → СuО
г) HgS + O2 → Hg + SO2
а) 2Ва + O2 = 2ВаО
б) 2PbS + 2O2 = 2РЬО + 2SO2
в) 2Cu + O2 = 2СuО
г) HgS + O2 = Hg + SO2

Вправа 8. Напишіть рівняння реакцій кисню з:
а) амоніаком NH3, якщо в утвореному оксиді валентність Нітрогену дорівнює 2;
а) 4NH3 + 5O2=4NO + 6Н2O
б) цинк сульфідом ZnS, якщо в утвореному оксиді валентність Сульфуру дорівнює IV.
б) 2ZnS + 3O2 = 2ZnO + 2SO2.

Інші завдання дивись тут...