Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Що називають горінням, а що — повільним окисленням? Горіння — це реакції окиснення, що супроводжуються виділенням тепла й світла. Окиснення речовин, що відбувається без світла, а лише з виділенням теплоти (теплової енергії), називають повільним окисненням.
Порівняйте їх, встановіть, що в них спільного та відмінного.
Cпільного: виникають під час взаємодії з киснем.
Відмінного: реакція повільного окиснення не супроводжується появою світла і відбувається повільно.

 

Вправа 2. Які умови необхідні для виникнення горіння? Доступ до неї кисню та нагрівання до температури самозаймання.

 

Вправа 3. Які умови необхідні для припинення горіння? Відсутність доступу кисню (повітря), зниження температури до рівня, що є нижчим за температуру самозаймання речовини.

 

Вправа 4. Чим корисні горіння й повільне окиснення для людини? Наведіть приклади, скориставшись мал. 89  та раніше відомими вам фактами.
Приклади корисного горіння. На теплових електростанціях горіння палива (вугілля, продуктів переробки нафти) використовують з метою перетворення теплової енергії в електричну. У двигунах автомобілів бензин спалюють, щоб перетворити хімічну енергію на механічну. На металургійних заводах (таку назву мають підприємства з виробництва металів з руд) багато реакцій відбуваються завдяки горінню. Зокрема, у виробництві заліза з руд присутнє спалювання коксу — високосортного вугілля. Зрештою, ми розпалюємо піч чи багаття під час відпочинку на природі для того, щоб приготувати їжу або зігрітися. Використовуємо горіння для проведення дослідів на уроках хімії.
Приклади корисного повільного окиснення. Внаслідок повільного окиснення гною підігрівається ґрунт, а також рослини одержують поживні речовини (використовують на присадибних ділянках і парниках). Окиснення присутнє в диханні рослин, тварин, людей. Завдяки окисненню живі істоти одержують необхідну для їх життєдіяльності енергію та речовини для побудови тіла. Дихання — приклад життєво необхідного повільного окиснення в живій природі.
Вправа 5. Яку шкоду можуть завдати горіння й повільне окиснення? Наведіть приклади, скориставшись мал. 89 та раніше відомими вам фактами.

Приклад шкоди, що завдає горіння. Час від часу на виробництві трапляються вибухи горючих речовин, змішаних з киснем, які призводять до руйнувань і навіть людських втрат. Зокрема, у вугільних шахтах трапляють вибухи суміші повітря з метаном. Багато збитків завдають пожежі при недбалому ставленні чи внаслідок самозаймання  (наприклад, горіння торфяних ґрунтів у спеку) тощо.
Приклади шкоди повільного окиснення. Псування продуктів, корозія металів, повільне окиснення насіння в зерносховищах.

 

Вправа 6. До горіння чи повільного окиснення можна віднести дихання людини? Повільного окиснення.

 

Вправа 7.  Напишіть рівняння реакцій окиснення за схемами:

схеми реакцій
рівняння реакцій

а) Р+ О2 → РхОу

б) NО + О2 → NхОy

в) С2Н6 + О2 → СОх + НуО

г) С2Н4 + О2→СОх + НуО

а) 4Р + 5О2 = 2Р2О5
б) 2NO + 2О2 = 2NO2
в) 2С2Н47О2 = 4СО2 + 6Н2О
г) С2Н4 + ЗО2 = 2СО2 + 2Н2О

Розташуйте рівняння за збільшенням коефіцієнтів перед хімічною формулою кисню.
Відповідь: 1 – б, 2 – г, 3 – а), 4 – в).

Інші завдання дивись тут...

  • Хімічка
    Все правильно! Молодці. 12 балів
    19 грудня 2020 16:43