Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Як відбувається колообіг Оксигену? Колообіг хімічного елемента Оксигену в природі полягає у переміщенні його атомів між тілами живої і неживої природи. Завдяки колообігу Оксигену у живій природі підтримується вміст кисню в повітрі.
Оксиген потрапляє у тіла живих істот і бере участь у диханні. У живих клітинах органічні речовини разом з киснем стають учасниками повільного окиснення. Цей процес завершується вивільненням енергії, утворенням вуглекислого газу та води. Вуглекислий газ і вода надходять у повітря, і рослини та зелені водорості утворюють з них на сонячному світлі органічну речовину — глюкозу. Одночасно з цим у повітря виділяється кисень.

 

Вправа 2. Яку участь у колообігу Оксигену беруть рослини та зелені водорості? Колообіг Оксигену не припиниться доти, поки  відбуватиметься фотосинтез, участь в якому беруть рослини і зелені водорості, які виділяють  кисень та оксигеновмісні органічні речовини, а інші істоти їх споживають.

 

Вправа 3. Чому кисень визнано життєво важливою речовиною?  Бо необхідний для дихання людини, рослин і тварин.

 

Вправа 4. Як людина використовує кисень?
У металургії: для виплавлення металів і виробництва сплавів; різання і зварювання металів; у промисловості: для добування рідкого палива, змащувальних матеріалів, оксигеновмісних речовин;  у медицині – кисневі подушки (для дихання при захворюваннях легенів) і кисневі коктейлі, в космонавниці, авіації рідкий кисень застосовують для окиснення ракетного палива; для прокладання тунелів і добування руд використовують вибухівку (оксиліквіт – матеріал, просочений рідким киснем). для роботи в умовах недостатньої кількості кисню (альпіністи, аквалангісти, космонавти) використовують у дихальних апаратах.

 

Вправа 5. Оцініть роль озону в атмосфері. Озон забезпечує життя на Землі. Найбільше його на висоті 15-25 км, де він утворює озоновий шар, який поглинає небезпечні для живих організмів  випромінювання Сонця та захищає Землю від різкого переохолодження. Без озонового шару середня температура на Землі була б на 30 °С нижчою.

 

Вправа 7. Установіть відповідність між формулами й назвами речовин, задіяних у колообігу Оксигену:

Формули Назви
1   О2
2   О3
3   СО2    
4   H2O
А   вода
Б   вуглекислий газ
В   метан
Г   кисень
Д   озон

Відповідь: 1 – Г, 2 – Д, 3 – Б, 4 – А.

 

Вправа 9. Схарактеризуйте колообіг Оксигену у природі, пов'язаний з гниттям відмерлих решток організмів. До колообігу Оксигену причетні не лише живі істоти, але й відмерлі рештки рослинних і тваринних організмів. У великій кількості кисень витрачається на їх гниття. Внаслідок цього ґрунт збагачується гумусом, яким живляться рослини, а отже, Оксиген обов'язково потрапляє до складу органічних речовин їжі рослиноїдних тварин і людини.

Інші завдання дивись тут...