Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Назвіть речовини, які погіршують чистоту повітря. Поява у повітрі інших, не властивих йому речовин. зокрема оксидів Карбону (чадний газ), оксидів Сульфуру, Нітрогену, сполук Плюмбуму, сажі  тощо змінює кількісний склад повітря. Це завдає відчутної шкоди тілам живої і неживої природи, погіршує кламат.

 

Вправа 2. Користуючись малюнком 94 та додатковими джерелами інформації, заповніть схему:
Джерел забрудненая повітря існує дуже багато, основними є:
• промислове виробництво різних речовин і матеріалів (найбільше металів та їх сплавів);
• спалювання різного виду палива (на теплових електростанціях, котельнях, транспорті);
•  діючі вулкани під час їх виверження;
• побутові й промислові відходи.

 

Вправа 3. Відомо, що в горах повітря чистіше, ніж у промислових районах міст. Тоді чому альпіністи беруть з собою кисневі маски? У горах повітря більше розріджене, воно містить недостатню кількіть кисню, тому альпіністи беруть з собою кисневі маски.

 

Вправа 4. Чому не можна збирати й споживати лікарські рослини, фрукти, ягоди, гриби, що виросли обабіч автомагістралей? Бо вони поглинають шкідливі речовини, що утворюються при згорянні палива.

 

Вправа 5. Як людина своєю діяльністю може погіршити, а як поліпшити чистоту повітря?
Погіршити:
-  викиди фабрик, заводів.автотранспорту і літаків;
-  недбале ставлення до довкілля (пожежі, сміття, спалювання побутових відходів чи опалого листя);
-  збільшення кількості транспортних засобів з двигунами внутрішнього згоряння.;
-  зменшення площ зелених насаджень  тощо.  
-    Поліпшити:
-  використання очисних споруд (фільтрів);
-  будівництво сміттєпереробних заводів;
-  перехід  на екологічно чистий вид пального – електрику, використання електромобілів, велосипедів та ін.;
-  збільшення площ зелених насаджень тощо.

 

Вправа 6. До яких заходів вдаються, щоб зберегти чистоту повітря?

- використання очисних споруд (газо- і порохопоглинальних фільтрів) на викиди фабрик та промислових підприємств;

- використання якісного (високооктанове) пального у двигунах внутрішнього згоряння транспортних засобів;

- переходять  на екологічно чистий вид пального (електрику);

- зменшують використання шкідливих для довкілля речовин (фосфатів, поліетиленових пакетів);

- будівництво промислових підприємств із завершеним технологічним циклом;

- збільшення якомога більшої кількості зелених насаджень.

 

Вправа 7. Складіть і запишіть формули оксидів Карбону (ІІ). Карбону (ІV), Нітрогену (ІV), Сульфуру (ІV), що є основними газуватими забруднювачами повітря. CO, CO2, NO2, SO2.

 

Вправа 8. Напишіть хімічні рівняння реакцій горіння складових різних видів палива:
А вугілля, де горючою речовиною є вуглець С;
С + О2 = СО2
Б складової бензину — гептану С7Н16;
С7Н16 + 11О2 = 7СО2 + 8Н2О
В ацетилену С2Н2, який використовують при зварюванні та різанні металів;
2Н2 + 5О2 = 4СО2 + 2Н2О
Г метану СН4 — основної речовини у складі природного газу.
СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О

 

Вправа 9. Складіть пам'ятку проте, що слід робити кожній людині для збереження чистоти повітря.

Пам'ятка.
1. Побутове сміття розфасовуйте і викидайте  окремо у сміттєві баки для пластикових, паперових і харчових відходів!
2. Не розпалюйте багаття у недозволених місцях!

3. Не викидайте сміття у недозволених місцях!

4. Використовуйте якісне пальне при користуванні транспортними засобами;
5. Переходіть на екологічно чистий вид транспорту: велосипеди, електромобілі.

Інші завдання дивись тут...