Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Який кількісний та якісний склад молекули води? Молекула води складається з двох атомів Гідрогену і одного атома Оксигену.

 

Вправа 2. Опишіть фізичні властивості води.
Вода – безбарвна (прозора), без запаху і смаку, перебуває у трьох агрегатних станах: твердому(лід), рідкому, газоподібному (пара), температура кипіння 1000С , температура замерзання (кристалізації) 00С, має високу теплоємність, розширюється при охолодженні (замерзанні), має низьку електропровідність (погано проводить електричний струм), має малу теплопровідність (погано проводить тепло), густина води 1 г/см3, густина льоду (при00С) 0,92 г/см3.

 

Вправа 3. Чому водойми зазвичай не промерзають до дна? Густина води 1 г/см3, а густина льоду (при00С) 0,92 г/см3. Отже, густина води при замерзанні зменшується, тому лід плаває на поверхні водойм і захищає воду глибинних шарів від промерзання та втрат тепла.

 

Вправа 4. Малюнок 99 «Використання людиною здатності води розчиняти речовини» доповніть власними прикладами. Розчинення добрива при використанні на присадибних ділянках, приготування різноманітних маринадів для засолки чи консервування овочів.

 

Вправа 6. Масова частка якого хімічного елемента у воді більша? Масова частка Оксигену у воді більша.
Мг(H2О) = 2•Аг(Н) + Аг(O) = 2•1 + 16 = 18
W(H)= 2•Аг(Н)/Mr(H2О) = 2•1/18=0,11,
або, помноживши знайдене число на 100%, отримаємо 11%.
Масову частку Оксигену можна знайти так:
W(O)=1–W(Н)=1–0,11=0,89 або W(O)=100%–W(Н)=100%–11%=89%
 чи
W(О)= Ar(О)/Mr(H2О) = 16/18=0,89 (або 89%).
Відповідь: масова частка Оксигену у воді більша.

 

Вправа 7. Укажіть, яку густину має вода у твердому агрегатному стані:
а) 1 г/см3; б) більше 1 г/см3, в) менше 1 г/см3.

 

Вправа 8. Виберіть із наведеного переліку фізичні властивості чистої речовини води:
1. Не має запаху.
2. Кипить за температури - 18З0С.
3. Має різкий специфічний запах.
4. Кипить за температури 1000С.
5. Не провадить електричний струм.
6. Непрозора.
7. Розширюється при охолодженні.

 

Вправа 9. Утворіть логічні пари із тіл, зазначених зліва, та варіантів агрегатного стану:

Тіла Агрегатний стан води
1 Хмара
2 Водоспад
3 Крижина
А Рідкий
Б Газоподібний
В Твердий

Відповідь: 1-Б, 2-А, 3-В.

Інші завдання дивись тут...