Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Дайте визначення розчину.

Розчин — однорідна суміш, утворена кількома речовинами.
Наведіть приклади розчинів у природі.

Морська вода, джерельна вода, повітря, кров.

 

Вправа 2. З яких компонентів складається розчин?

З розчинника і розчиненої речовини. 
Наведіть приклади.

Цукровий сироп = вода (
розчинник) + цукор (розчинена речовина);

Фізіологічний розчин = вода (розчинник) + сіль NaCl (розчинена речовина);

Казеїновий клей = вода (розчинник) + порошок клею (розчинена речовина);

 

Вправа 3. В якій воді вміст розчинених речовин менший: джерельній, річковій, колодязній? У джерельній.

Чому ви так вважаєте? Вода річок, озер і деяких джерел містить розчинених речовин менше 1 г в 1 літрі, тому її називають прісною. У річковій, колодязній воді можуть бути домішки інших речовин.

 

Вправа 4. Чим розчин відрізняється від неоднорідної суміші, а чим від складної речовини? Розчини – це однорідні суміші, а компоненти однорідної суміші, на відміну від неоднорідної, не можна виявити спостереженням (розгледіти візуально або за допомогою збільшувальних приладів). Розчини, на відміну від складної речовини (хімічних сполук), мають змінний склад. Суміш можна розділити фізичними методами, а складну речовину (хімічну сполуку) лише хімічними методами.

 

Вправа 5. Наведіть приклади того, що одна й та сама речовина має різну розчинність залежно від розчинника. Жири не розчиняються у воді, але добре розчиняються у бензині; лаки, фарби погано розчиняються у воді, але добре розчиняються в ацетоні.

 

Вправа 6. Напишіть назви всіх розчинених речовин, що згадуються в тексті параграфа. Цукор, йод, лаки, фарби, жири, вуглекислий газ, калій перманганат, мідний купорос. 

 

Вправа 7. Складіть перелік розчинників, про які ви дізналися із тексту параграфа. Вода, спирт, ацетон, бензин. Доповніть його власними прикладами. У суміші повітря розчинником є газ азот (перебуваючи в однаковому агрегатному стані з іншими газами, його у процентному відношенні є найбільше).

 

Вправа 8. Заповніть таблицю необхідними відомостями.

РОЗЧИН

Агрегатний

стан

Компоненти
Морська вода Рідкий Вода, мінеральні солі
Повітря Газоподібний Азот, кисень, вуглекислий газ, аргон тощо
Оцет Рідкий Вода, оцтова (етанова) кислота

Компот профільтро-

ваний, бо інакше то

суміш, а не розчин

Рідкий Вода, цукор

Вправа 9*. За однакових умов 80 г однієї речовини можна максимально розчинити у 200 г води, тоді як 120 г іншої речовини максимально розчиняється у 300 г води. Розчинність якої з речовин більша? Відповідь: розчинність речовин однакова.
Мірою розчинності є максимальна маса розчиненої речовини у 100 г розчинника за конкретних умов.
За першою умовою задачі у 200 г води розчиняється 80 г речовини, тоді у 100 г води розчиниться у два рази менше речовини, тобто, 40 г.
За другою умовою задачі у 300 г води розчиняється 120 г речовини, тоді у 100 г води розчиниться у три рази менше речовини, тобто, 40 г.
Отже, у двох випадках розчинність речовин однакова.
Уявіть, що хімічна склянка наповнена однорідною рідкою сумішшю речовин. Обговоріть і запропонуйте план експерименту для доведення, що компонентами цієї суміші є вода, повітря і кухонна сіль. Методом випарювання.

Який з них ви назвете розчинником? Вода. Чому? Серед узятих для виготовлення розчину речовин розчинником виступає компонент, що має однаковий агрегатний стан з розчином – це вода.

Інші завдання дивись тут...