Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Дайте визначення масової частки розчиненої речовини. Масова частка розчиненої речовини (w) — це відношення маси розчиненої речовини m(р.р.) до загальної маси розчину m(розчину), яка складається
з маси розчиненої речовини і маси розчинника. У чому вона виражається? У  частках від одиниці та у відсотках.

 

Вправа 2. Як визначити масову частку розчиненої речовини в розчині? Діленням маси розчиненої речовини m(р.р.) на загальну масу розчину m(розчину). Якою формулою слід скористатися для цього?
W(р.р.) = m(р.р.)/ m(розчину)  або W(р.р.)= (m(р.р.)/m(розчину))•100%

 

Вправа 3. Як зміниться масова частка розчиненої речовини після часткового випарювання з нього води? Збільшиться.
При випаровуванні води маса розчинника зменшується, а маса розчиненої речовини не змінюється, тому відношення (ділення) цих величин (чисельник не змінився, знаменник зменшився) збільшиться.

 

Вправа 4. Яким є кількісний склад розчину масою 300 г, масова частка розчиненої речовини в якому дорівнює З0%?
Дано:маса розчину m(р-ну)=300 г, w(р.р.)=30%
Знайти: m(р.р.)-?, m(розчинника) -?
Розв'язання:

І спосіб.
З формули W(р.р.)=(m(р.р.)/m(р-ну))∙100% знайдемо масу розчиненої речовини.
m(р.р.)= (W(р.р.)∙m(р-ну)):100%=(30∙300 г ):100%=90 г.
Знайдемо масу розчинника в розчині:
m(розчинника)=m(р-ну) - m(р.р.)=300 г – 90 г = 210 г

ІІ спосіб.

Складемо пропорцію і розв'яжемо її для обчислення маси розчиненої речовини.

Те, що масова частка розчиненої речовини дорівнює 30% означає, що

у 100 г розчину міститься 30 г розчиненої речовини, тоді

у 300 г розчину буде міститися х г розчиненої речовини.

100 г / 300 г = 30 г / х г, звідси

х = 30 г  300 г / 100 г = 90 г.

Знайдемо масу розчинника в розчині:
 m(розчинника)=m(р-ну) - m(р.р.)=300 г – 90 г = 210 г

Відповідь: для приготування розчину 300 г з масовою часткою розчиненої речовини 30% потрібно взяти 90 г розчиненої речовини і розчинник масою 210 г.

 

Вправа 5. Визначте масову частку розчиненої речовини у розчинах за наведеними у таблиці даними:

задачі

Маса розчину, (г)

Маса розчине-

ної речовині, (г)

Маса води в

розчині, (г)

Масова частка

розчиненої

речовини (%)

1   
50 2 50-2= 48 2:50=0,04 або 4
2
20
20-17,5= 2,5 17,5
2,5:20=0,125 або 12,5
3 200:50•100= 400 200 400-200= 200 50

 

Вправа 6. Яка масова частка розчиненої речовини в розчині,виготовленому в результаті розчинення солі масою 10г у воді масою 390г?
Дано: m(солі)= 10 г; m(води)=390 г.

Знайти: ω(солі)-?

Розв'язання:

І спосіб.

1. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(солі)+m(води)=10 г + 390 г = 400 г

2. Обчислюємо масову частку солі за формулою:

ω(солі)=m(солі)/m(розчину)=10 г / 400 г = 0,025 або 2,5%.

ІІ спосіб.

1. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(солі)+m(води) =10 г + 390 г = 400 г

2. Визначаємо масу солі, що міститься у 100 г розчину, тобто, масову частку. Для цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

У 400 г розчину міститься 10 г солі, тоді

у 100 г розчину буде міститися х г солі

400 г / 100 г = 10 г / х г, 

тому х г • 400 г = 10 г • 100 г, 

х = (10 г • 100 г) : 400 г = 2,5 г, тому

ω(солі)= 2,5%.

Відповідь: ω(солі) = 2,5% або 0,025.

 

Вправа 7. З розчину масою 300 г і масовою часткою кухонної солі 12 % випарили воду масою 100 г. Яка масова частка розчиненої речовини у розчині, що залишився після цього?

Дано: m(розчину)= 300 г; ω(солі)=12%; m(води)=100 г;

Знайти: ωн(солі)-?

Розв'язання:

І спосіб.

Знаходимо масу солі в початковому розчині.

З формули ω(солі)=(m(солі)/m(розчину))100% знаходимо

m(солі) = m(розчину)ω(солі)/100%=300 г12%/100%=36 г.

Після випарювання води маса новоутвореного розчину зменшилась.

mн(розчину)=m(розчину)-m(води)= 300 г - 100 г = 200 г.

Обчислюємо масову частку речовини в новоутвореному розчині за формулою:

ωн(солі)=m(солі)/mн(розчину)= 36 г / 200 г = 0,18 або 18%.

ІІ спосіб.

Знаходимо масу солі в початковому розчині. Для цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

Те, що масова частка солі дорівнює 12% означає, що

у 100 г розчину міститься 12 г солі, тоді

у 300 г розчину буде міститися х г солі.

100 г / 300 г = 12 г / х г, звідси

х = 12 г 300 г / 100 г = 36 г.

Після випарювання води маса новоутвореного розчину зменшилась.

mн(розчину)=m(розчину)-m(води)= 300 г - 100 г = 200 г.

Визначаємо масу речовини, що міститься у 100 г розчину, тобто, масову частку солі в новоутвореному розчині. Для

цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 200 г розчину міститься 36 г солі, тоді

у 100 г розчину буде міститися х г солі

200 г / 100 г = 36 г / х г, 

тому х г • 200 г = 36 г • 100 г, 

х = (36 г • 100 г) : 200 г = 18 г, тому

ωн(солі)= 18%

Відповідь: ωн(солі)=18% або 0,18.

 

Вправа 8. Розчин масою 200 г з масовою часткою цукру 15% розбавили водою об'ємом 100 мл. Обчисліть масову частку цукру в утвореному розчині.

Дано: m(розчину)= 200 г; ω(цукру)=15%; V(води)=100 мл;

Знайти: ωн(цукру)-?

Розв'язання:

І спосіб.

Знаходимо масу цукру в початковому розчині.

З формули ω(цукру)=(m(цукру)/m(розчину))100% знаходимо

m(цукру) = m(розчину)ω(цукру)/100%=200 г15%/100%=30 г.

З формули ρ=m/V знаходимо масу води

m(води)=ρ(води)V(води)=1 г/мл100 мл=100 г.

Бачимо, що для води маса співпадає з об'ємом, тому ця дія не є обов'язковою.

Після додавання води маса новоутвореного розчину збільшилась.

mн(розчину)=m(розчину)+m(води)= 200 г + 100 г = 300 г.

Обчислюємо масову частку речовини в новоутвореному розчині за формулою:

ωн(цукру)=m(цукру)/mн(розчину)= 30 г / 300 г = 0,1 або 10%.

ІІ спосіб.

Знаходимо масу цукру в початковому розчині. Для цього складемо пропорцію і розв'язуємо її.

Те, що масова частка цукру дорівнює 15% означає, що

у 100 г розчину міститься 16 г цукру, тоді

у 200 г розчину буде міститися х г цукру.

100 г / 200 г = 15 г / х г, звідси

х = 15 г 200 г / 100 г = 30 г.

З формули ρ=m/V знаходимо масу води

m(води)=ρ(води)V(води)=1 г/мл100 мл=100 г.

Бачимо, що для води маса співпадає з об'ємом, тому ця дія не є обов'язковою.

Після додавання води маса новоутвореного розчину збільшилась.

mн(розчину)=m(розчину)+m(води)= 200 г + 100 г = 300 г.

Визначаємо масу речовини, що міститься у 100 г розчину, тобто, масову частку цукру в новоутвореному розчині. Для

цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 300 г розчину міститься 30 г цукру, тоді

у 100 г розчину буде міститися х г цукру

300 г / 100 г = 30 г / х г, 

тому х г • 300 г = 30 г • 100 г, 

х = (30 г • 100 г) : 300 г = 10 г, тому

ωн(цукру)= 10%

Відповідь: ωн(цукру)=10% або 0,1.

Інші завдання дивись тут...