Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. За якою формулою обчислюють масову частку речовини у розчині?

W(р.р.) = m(р.р.)/m(розчину)  або W(р.р.)= (m(р.р.)/m(розчину))•100%
Розчинник чи розчинену речовину додають до розчину, якщо потрібно збільшити масову частку розчиненої речовини в ньому?  Розчинену речовину, бо мірою розчинності є максимальна маса розчиненої речовини у 100 г розчинника за конкретних умов.

 

Вправа 2. Обчисліть масову частку розчиненої речовини в розчинах з таким складом:
а) маса розчину -- 1200 г, маса розчиненої речовини — 300 г;

Дано: m(розчину)= 1200 г; m(р.р.)=300 г.

Знайти: ω(р.р.)-?

Розв'язання:

І спосіб.

Обчислюємо масову частку розчиненої речовини за формулою:

ω(р.р.)=m(р.р.)/m(розчину)=300 г / 1200 г = 0,25 або 25%.

ІІ спосіб.

Визначаємо масу розчиненої речовини, що міститься у 100 г розчину, тобто, масову частку розчиненої речовини. Для цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

У 1200 г розчину міститься 300 г розчиненої речовини, тоді

у 100 г розчину буде міститися х г розчиненої речовини

1200 г / 100 г = 300 г / х г, 

тому х г • 1200 г = 300 г • 100 г, 

х = (300 г • 100 г) : 1200 г = 25 г, тому

ω(р.р.)= 25%

Відповідь: ω(р.р.) = 25% або 0,25.

б) маса води — 300 г. маса розчиненої речовини — 60 г.

Дано: m(р.р.)= 60 г; m(води)=300 г.

Знайти: ω(р.р.)-?

Розв'язання:

І спосіб.

1. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(р.р.)+m(води)= 60 г + 300 г = 360 г

2. Обчислюємо масову частку розчиненої речовини за формулою:

ω(р.р.)=m(р.р.)/m(розчину)=60 г / 360 г = 0,167 або 16,7%.

ІІ спосіб.

1. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(р.р.)+m(води) =60 г + 300 г = 360 г

2. Визначаємо масу розчиненої речовини, що міститься у 100 г розчину, тобто, масову частку розчиненої речовини. Для цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

У 360 г розчину міститься 60 г розчиненої речовини, тоді

у 100 г розчину буде міститися х г розчиненої речовини

360 г / 100 г = 60 г / х г, 

тому х г • 360 г = 60 г • 100 г, 

х = (60 г • 100 г) : 360 г = 16,7 г, тому

ω(р.р.)= 16,7%

Відповідь: ω(р.р.) = 16,7% або 0,167.

 

Вправа 3. Яку масу солі слід розчинити у воді масою 540 г. щоб отримати розчин з масовою часткою розчиненої речовини 10 %?

Дано: m(води)= 540 г; ω(р.р.)=10% або 0,1

Знайти: m(р.р.)-?

Розв'язання:

Нехай маса розчиненої речовини х г, тоді масова частка речовини в розчині буде ω(р.р.)= х г/(m(води) + х г);

0,1 = х / (540 + х)

0,1 • (540 + х) = х

54 + 0,1 х = х

х - 0,1 х = 54

0,9 х = 54

х = 54 : 0,9

х = 60

Відповідь: m(р.р.) = 60 г.

 

Вправа 4. У морській воді масова частка солей становить приблизно 13,4 %. Яку масу морської солі можна здобути повним випарюванням 5 кг такої води?

Дано: m(розчину)= 5 кг = 5000 г; ω(солі)=13,4% або 0,134.

Знайти: m(солі)-?

Розв'язання:

І спосіб.

З формули ω(солі)=m(солі)/m(розчину) знаходимо

m(солі)=ω(солі)m(розчину)=0,134 5000 г = 670 г.

ІІ спосіб.

Складемо пропорцію і розв'яжемо її для обчислення маси солі.

Те, що масова частка солі становить 13,4% означає, що

у 100 г розчину міститься 13,4 г солі, тоді

у 5000 г розчину буде міститися х г солі.

100 г / 5000 г = 13,4 г / х г, звідси

х = 13,4 г 5000 г / 100 г = 670 г.

Відповідь: m(солі) = 670 г.

 

Вправа 5. На етикетці йодної настоянки вказано «Спиртовий розчин йоду, 5%, 20 мл». Обчисліть масу розчиненої речовини й розчинника в одному флаконі, прийнявши густину розчину за 1 г/мл.

Дано: V(розчину)=20 мл, ω(йоду)=5%, ρ(розчину)=1 г/мл.

Знайти: m(йоду)-? m(спирту)-?

Розв'язання:

І спосіб.

m(розчину)=V(розчину)ρ(розчину)= 20 мл1 г/мл= 20 г.

З формули ω(йоду)=(m(йоду)/m(розчину))100% знаходимо

m(йоду)=m(розчину)ω(йоду):100%=20 г 5% : 100% = 1 г.

Знаходимо масу спирту у спиртовому розчині йоду.

m(спирту)=m(розчину)-m(йоду)=20 г - 1 г = 19 г.

ІІ спосіб.

m(розчину)=V(розчину)ρ(розчину)= 20 мл1 г/мл= 20 г.

Знаходимо масу йоду. Для цього складемо пропорцію і розв'яжемо її.

Те, що масова частка йоду рівна 5% означає, що

у 100 г розчину міститься 5 г йоду, тоді

у 20 г розчину буде міститися х г йоду.

100 г / 20 г = 5 г / х г

х г 100 г = 20 г 5 г

х = 20 г 5 г / 100 г = 1 г.

Знаходимо масу спирту у спиртовому розчині йоду.

m(спирту)=m(розчину)-m(йоду)=20 г - 1 г = 19 г.

Відповідь: m(йоду)=1 г, m(спирту)=19 г

 

Вправа 6. Змішали розчин глюкози масою 50 г з масовою часткою розчиненої речовини 20% і розчин масою 200 г з масовою часткою глюкози 10%. Обчисліть масову частку глюкози у виготовленому розчині.

Відомо:m1(розчину)=50 г; W1(глюкози)=20%;

m2(розчину)=200 г; W2(глюкози)=10%.

Знайти:

Wн(глюкози) -?

Розв'язання:

1. З формули W(р.р.)=(m(р.р.)/m(розчину))100% знаходимо масу розчиненої речовини у першому і другому розчинах 

m(р.р.)=W(р.р.)m(розчину):100%

m1(глюкози)=W1(глюкози)m1(розчину):100%=20%50 г:100%=10 г.

m2(глюкози)=W2(глюкози)m2(розчину):100%=10%200 г:100%=20 г.

2. Знаходимо масу новоутвореного розчину:

mн(розчину)= m1(розчину)+m2(розчину)= 50 г + 200 г = 250 г.

3. Знаходимо масу речовини в новоутвореному розчині:

mн(глюкози)= m1(глюкози)+m2(глюкози)= 10 г + 20 = 30 г.

4. Знаходимо масову частку глюкози в новоутвореномуу розчині за формулою: 

Wн(глюкози)=mн(глюкози)/mн(розчину)= 30 г/250 г= 0,12 або 12%.

Відповідь: 0,12 або 12%.

 

Вправа 7*. Обчисліть масу нітратної кислоти HNO3 у розчині об'ємом 500 мл. якщо він має густину 1,25 г/см3 , а масова частка розчиненої речовини в ньому дорівнює 0,4.

Дано: V(розчину)=500 мл = 500 см3, ω(HNO3)=0,4, ρ(розчину)=1,25 г/см3.

Знайти: m(HNO3)-?

Розв'язання:

І спосіб.

З формули ρ(розчину)=m(розчину)/V(розчину) знаходимо масу розчину

m(розчину)=V(розчину)ρ(розчину)= 500 см3 1,25 г/см3 = 625 г.

З формули ω(HNO3)=m(HNO3)/m(розчину знаходимо масу нітратної кислоти

m(HNO3)=ω(HNO3)m(розчину)=0,4625 г=250 г.

ІІ спосіб.

З формули ρ(розчину)=m(розчину)/V(розчину) знаходимо масу розчину

m(розчину)=V(розчину)ρ(розчину)= 500 см3 1,25 г/см3 = 625 г.

Знаходимо масу нітратної кислоти. Для цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

Те, що масова частка нітратної кислоти дорівнює 40 % означає, що

у 100 г розчину міститься 40 г нітратної кислоти, тоді

у 625 г розчину буде міститися х г нітратної кислоти.

100 г / 625 г = 40 г / х г

х г 100 г = 40 г 625 г

х = 40 г 625 г / 100 г = 250 г.

Відповідь: m(HNO3)=250 г.

Інші завдання дивись тут...