Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Як правильно провести зважування твердої речовини? Зважування твердої речовини проводять на терезах.

 

Вправа 2. Як правильно відміряти необхідний об'єм води? Треба скористатися мірним посудом.

 

Вправа 3. Що прискорює розчинність багатьох твердих речовин? Підвищення температури.

 

Вправа 4. Установіть послідовність дій із виготовлення водного розчину з певною масовою часткою розчиненої речовини:
А змішування розчиненої речовини й води
Б перемішування утвореної суміші
В обчислення маси розчиненої речовини й розчинника
Г зважування порції розчиненої речовини і відмірювання об'єму води.
Відповідь: В, Г, А, Б.

 

Вправа 5. Укажіть, що є зайвим у переліку посуду і приладів, необхідних для виготовлення розчинів: мірний циліндр, лінійка, хімічний стакан, терези, лабораторний штатив, реторта, скляна паличка.

 

Вправа 8. Обчисліть об'єм води, необхідної для виготовлення розчину масою 4 г з масовою часткою харчової соди 8%.

Дано: m(розчину)= 4 г; ω(соди)=8%.

Знайти: V(води)-?

Розв'язання:

І спосіб.

1. З формули ω(речовини)=(m(речовини)/m(розчину))100% знаходимо масу речовини

m(речовини) = ω(речовини)m(розчину):100%

m(соди) = 8% 4 г : 100% = 0,32 г.

2. Знаходимо масу води:

m(води) = m(розчину) - m(соди) = 4 г - 0,32 г = 3,68 г.

3. З формули ρ(води)=m(води)/V(води) знаходимо об'єм води

V(води)=m(води)/ρ(води)= 3,68 г: 1 г/мл = 3,68 мл.

Бачимо, що для води маса співпадає з об'ємом, тому ця дія не є обов'язковою.

ІІ спосіб.

1. Знаходимо масу соди. Для цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

Те, що масова частка соди  рівна 8% означає, що

у 100 г розчину міститься 8 г соди, тоді

у 4 г розчину буде міститися х г соди.

100 г / 4 г = 8 г / х г

х г 100 г = 8 г 4 г

х = 8 г 4 г / 100 г = 0,32 г.

2. Знаходимо масу води:

m(води) = m(розчину) - m(соди) = 4 г - 0,32 г = 3,68 г.

3. З формули ρ(води)=m(води)/V(води) знаходимо об'єм води

V(води)=m(води)/ρ(води)= 3,68 г: 1 г/мл = 3,68 мл.

Бачимо, що для води маса співпадає з об'ємом, тому ця дія не є обов'язковою.

Відповідь: V(води) = 3,68 мл.

 

Вправа 7*. У столовому оцті масова частка етанової кислоти 9 %. Для виготовлення соусу до салату рекомендовано використовувати оцет з масовою часткою кислоти 4%. Як зі столового оцту виготовити 50 г такого розчину?

Дано: m(розчину)=50 г; ω(кислоти)=4%; ω1(кислоти)=9%

Знайти: m(води) - ?
Розв'язання:

І спосіб.
ω(р.р.)=(m(р.р.)/m(розчину))100% 

1. Знаходимо масу кислоти у розчині з масовою часткою 4%, який треба приготувати.

m(кислоти) = ω(кислоти)m(розчину):100%=4%50 г:100%= 2 г.

2. Визначаємо масу розчину з масовою часткою етанової кислоти 9%, що містить 2 г розчиненої речовини.

m1(розчину) = (m(речовини)/ω1(кислоти))100%=(2 г/9%)100%= г:100%= 22,2 г.

3. Знаходимо масу води, яку треба долити.
m(води) = m(розчину)-m1(розчину)= 50 г – 22,2 г = 27,8 г або 27,8 мл, бо m(води)=V(води)

ІІ спосіб.

1. Масова частка розчиненої речовини в будь-якому розчині показує масу розчиненої речовини, що міститься у 100 г розчину, тому для  визначення маси розчиненої речовини або маси всього розчину, можна скласти пропорції і розв'язати їх.

Пропорція для обчислення маси кислоти у 4% розчині, що треба приготувати.

У 100 г розчину міститься 4 г кислоти, тоді
у 50 г розчину буде міститися х г кислоти.
100 г / 50 г = 4 г / х г, 
тому х г • 100 г = 4 г • 50 г, 
х=(4 г • 50 г) : 100 г= 2 г, тому m(кислоти)=2 г.  

Пропорція для обчислення маси розчину  з масовою часткою етанової кислоти 9%, що містить 2 г етанової кислоти.
У 100 г розчину міститься 9 г кислоти, тоді
у х г розчину буде міститися 2 г кислоти.
100 г / х г = 9 г / 2 г, 
тому х г • 9 г = 100 г • 2 г, 
х=(100 г • 2 г) : 9 г=22,2 г, тому m1(розчину)=22,2 г.   

2. Знаходимо масу води, яку треба долити:
m(води)=m(розчину)-m1(розчину)=50 г–22,2 г=27,8 г або 27,8 мл, бо m(води)=V(води).

Відповідь: до столового оцту масою 22,2 г з масовою часткою етанової кислоти 9% треба долити 27,8 мл води, щоб одержати 50 г розчину з масовою часткою цієї кислоти 4% для приготування соусів до салатів.

 

Вправа 8*. Сформулюйте самостійно по одній умові завдань, аналогічних завданням лабораторного досліду 5.

Завдання 1. Виготовте розчин цукру масою 60 г з масовою часткою розчиненої речовини 20 %.
Завдання 2. Виготовте водний розчин цукру з масовою часткою розчиненої речовини 20%, взявши для цього воду об'ємом 200 мл.

Інші завдання дивись тут...