Інші завдання дивись тут...

§ 24 Значення опорно-рухової системи, її будова та функції. Кістки, хрящі.

Сторінка 109.

Працюємо з текстом параграфа.

Завдання 1. Відобразіть за допомогою схеми зміст частини тексту, де йдеться про різноманітність функцій опорно-рухової системи. Порівняйте свою роботу й роботу товариша. Рух, опора, захист, кровотворення, депонування речовин.

Завдання 2. Розгляньте мал. 24.1, знайдіть місця прикріплення до кісток м’язів — біцепса і трицепса. Визначте, який з них згинає руку в передпліччі, який — розгинає. За допомогою схеми поясніть товаришу, що відбувається під час скорочення біцепса, а що — коли скорочується трицепс. Біцепс згинає руку в передпліччі, трицепс розгинає руку в передпліччі.

М’яз кріпиться до кістки сухожиллям на своїх кінцях.

Завдання 3. Складіть перелік усіх складових опорно-рухової системи. Нехай ваш товариш перевірить його за текстом і охарактеризує кожну складову. Кістка, хрящі, сухожилля, зв’язки, м’язи.

Завдання 4. Завершіть складання докладного плану частини параграфа «Склад і будова кісток»:

а) кісткова тканина: клітини й міжклітинна речовина; хімічний склад, властивості, будова довгої кістки;

б) хрящова тканина: клітини й міжклітинна речовина; хімічний склад, властивості.

Контролюємо себе. 

Завдання 1. Назвіть функції опорно-рухової системи. Рух, опора, захист, кровотворення, депонування речовин.

Завдання 2. З яких елементів складається опорно-рухова система? Скелет та м'язи.

Завдання 3. У чому відмінність між епіфізом і діафізом, компактною й губчастою речовиною? Діафіз утворює компактна кісткова речовина, порожнина дорослих має жовтий мозок. Епіфіз утворює губчаста кісткова речовина, має червоний кістковий мозок. Відмінність між компактною та губчастою речовиною у розташуванні кісткових пластинок.

Завдання 4. Доведіть, що опорна функція реалізується за допомогою не лише скелета, але й м'язів. М'язи утримують внутрішні органи.

Завдання 5. Що таке червоний кістковий мозок, яку функцію він виконує? Червоний кістковий мозок міститься між пластинами губчастої кісткової речовини і бере участь в утворені клітин крові – еритроцитів.

Завдання 6*. 1889 року в Парижі за проектом інженера Ейфеля було споруджено Ейфелеву вежу. Відомо, що під час створення проекту інженер використав як основу будову губчастої речовини гомілкової кістки. Чим зумовлена ця схожість? Якої мети, на вашу думку, хотів досягти інженер? Інженер хотів досягти легкості та міцності.

Завдання 7*. Поміркуйте, чому компактна речовина кісток складається з численних трубочок. Як це сприяє твердості кістки за найменшої витрати кісткового матеріалу?

 

§ 25. Огляд будови скелета. З'єднання кісток.

Сторінка 114.

Працюємо з текстом параграфа.

Завдання 1. Використовуючи текст параграфа й мал. 25.1, складіть таблицю «Будова скелета людини». У лівій колонці зазначте відділи скелета, у правій — кістки, що належать до кожного з відділів. Перевірте один одного.

Відділ скелета Особливості будови
Скелет голови (череп)

Мозковий відділ (потилична, лобова, тім'яна та скроневі кістки) і лицьовий відділ (виличні, носова, щелепні кістки) черепа.

З'єднання кісток нерухоме, нижня щелепа — єдина рухома кістка.

Скелет тулуба Грудна клітка(ребра, грудина і грудні хребці) та хребет (шийний, грудний, поперековий, крижовий, куприковий  відділи)
Скелет верхніх кінцівок Плечовий пояс верхніх кінцівок  (лопатки і ключиці) і вільні верхні  кінцівки (плече, передпліччя, кисть)
Скелет нижніх кінцівок Тазовий пояс нижніх кінцівок (тазові кістки) і вільні нижні кінцівки (стегно, гомілка, стопа)

Завдання 2. Прочитавши текст параграфа, складіть три запитання про будову скелета верхніх і нижніх кінцівок. Запропонуйте товаришу відповісти на них. 

Яка кістка скелету найміцніша та найдовша?

Зі скількох відділів складається скелет вільної верхньої кінцівки?

З яких відділів складається скелет вільної верхньої кінцівки?

Зі скількох відділів складається скелет вільної нижньої кінцівки?

З яких відділів складається скелет вільної нижньої кінцівки?

Завдання 3. За мал. 25.3 і текстом параграфа охарактеризуйте складові суглоба. Що таке суглобова рідина й де вона розташовується? Ззовні суглоб оточений суглобовою сумкою (капсулою), зі стінок якої у порожнину суглоба стікає суглобова рідина. Суглобова рідина діє як мастило, зменшуючи тертя.

Суглобові поверхні кісток мають відповідну форму і вкриті гіаліновим хрящем.

Ззовні поверхні кісток укріплені зв'язками.

Контролюємо себе.  

Завдання 1. З яких відділів складається скелет людини?Скелет голови, тулуба й кінцівок

Завдання 2. Чому в дорослої людини мозкова частина черепа переважає лицьову? Мозок людини добре розвинений, людина вживає їжу, яка перед вживанням піддається обробці. 

Завдання 3. Якими є функція й особливості будови хребта? Хребет утворюють 33-34 хребці. Розміри хребців збільшуються від шийного до поперекового відділу, що  пов'язано зі збільшенням навантаження на нижні відділи хребта.

Хребці розташовані один над одним так, що їхні тіла утворюють хребетний стовп.

Функції хребта: опорна, захисна.

Завдання 4. Покажіть на малюнку, де розміщуються променева кістка, стегнова кістка, грудина, ребра. 

 

Завдання 5. Розкажіть про будову суглоба. 

Завдання 6. Знайдіть у своєму тілі чотири рухомі з'єднання кісток.  Плечовий суглоб, ліктьовий суглоб, променевозап'ястковий суглоб. Кульшовий суглоб, колінний суглоб. 

Завдання 7*. Якими є відмінності в будові скелета жінки й чоловіка? 

У чоловіків грудина довша, ніж у жінок.

У чоловіків грудна клітка ширша, ніж у жінок.

Кістки скелета верхніх кінцівок у чоловіків масивніші, ніж у жінок.

Тазовий пояс у жінок ширший, ніж у чоловіків.

Кістки скелета ніг у чоловіків масивніші, ніж у жінок.

Завдання 8*. Чому грудна клітка в собаки сплюснута з боків, а в людини — у передньо-задньому напрямку?  Пристосування до дії тиску та земного тяжіння.

 Інші завдання дивись тут...