Інші ГДЗ дивись тут...

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ

до підручника Базанова Т.І., Павіченко Ю.В., Кузнецова Ю.О.

"БІОЛОГІЯ 8 КЛАС" 

Вид-во "Літера ЛТД", 2016 р.

ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

 ЗМІСТ

Вступ

Сторінки 4 – 11 § 1 - 2 Організм людини як біологічна система. Хімічний склад організму людини. Різноманітність клітин організму людини. Тканини

Сторінки 12 – 20 § 3 - 4 Органи. Фізіологічні системи. Регуляторні системи організму людини. Людина та її здоров'я.

Тема 1. Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини

Сторінки 21 – 28 § 5 - 6 Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини — основна властивість живого. Харчування й обмін речовин

Сторінки 29 – 35 § 7 їжа та її компоненти. Харчові та енергетичні потреби людини. Склад і значення харчових продуктів. Людина та її здоров'я.

Тема 2 Травлення

Сторінки 36 – 44 § 8 - 9 Огляд будови травної системи. Травлення у ротовій порожнині, шлунку, тонкому кишечнику

Сторінки 45 – 53 § 10 - 11 Травлення у товстому кишечнику. Печінка й підшлункова залоза. Регуляція травлення. Людина та її здоров'я.

Тема 3 Дихання

Сторінки 54 – 64 § 12-14 Значення дихання. Система органів дихання. Газообмін у легенях і тканинах. Дихальні рухи. Нервова й гуморальна регуляція дихальних рухів. Людина та її здоров'я.

Тема 4 Транспорт речовин

Сторінки 65 – 69 § 15 Внутрішнє середовище організму. Кров, її склад та функції. Лімфа

Сторінки 69 – 72 § 16 Зсідання крові. Групи крові та переливання крові

Сторінки 73 – 76 § 17 Система кровообігу. Серце: будова та функції

Сторінки 76 – 79 § 18 Робота серця

Сторінки 79 – 87 § 19 Будова та функції кровоносних судин. Рух крові. Лімфообіг. Людина та її здоров'я.

Тема 5 Виділення. Терморегуляція

Сторінки 88 – 94 § 20 - 21 Виділення й обмін речовин в організмі людини. Будова сечовидільної системи. Сечовиділення і його регуляція. Будова нефрону й утворення сечі. Сечовиділення та його регуляція

Сторінки 95 – 105 § 22 - 23 Значення і будова шкіри. Терморегуляція. Людина та її здоров'я.

Тема 6 Опора та рух

Сторінки 106 – 109 § 24 Значення опорно-рухової системи, її будова та функції. Кістки, хрящі

Сторінки 110 – 114 § 25 Огляд будови скелета. З'єднання кісток 

Сторінки 114 – 117 § 26 Функції та будова скелетних м'язів

Сторінки 117 – 120 § 27 Основні групи скелетних м'язів

Сторінки 120 – 123 § 28 Робота м'язів. Утома м'язів

Сторінки 123 – 128 § 29 Розвиток опорно-рухової системи людини з віком. Людина та її здоров'я.

Тема 7 Нервова система

Сторінки 129 – 132 § 30 Нейрон. Рефлекс. Рефлекторна дуга

Сторінки 133 – 135 § 31 Будова нервової системи. Центральна та периферична нервова система людини

Сторінки 136 – 138 § 32 Спинний мозок

Сторінки 138 – 141 § 33 Головний мозок. Стовбур головного мозку й мозочок

Сторінки 141 – 144 § 34 Головний мозок. Передній мозок: проміжний мозок і великі півкулі

Сторінки 144 – 148 § 35 Вегетативна нервова система

Сторінки 148 – 153 § 36 Регуляція рухової активності. Людина та її здоров'я. 

Тема 8 Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Сенсорні системи

Сторінки 154 – 156 § 37 Загальна характеристика сенсорних систем. Будова аналізаторів

Сторінки 157 – 160 § 38 Зорова сенсорна система. Око

Сторінки 160 – 163 § 39 Зорова сенсорна система. Сприйняття світлових стимулів

Сторінки 163 – 167 § 40 Слухова сенсорна система. Вухо

Сторінки 167 – 173 § 41 Сенсорні системи смаку, нюху, рівноваги, руху, дотику, температури, болю. Людина та її здоров'я.

Тема 9 Вища нервова діяльність

Сторінки 174 – 177 § 42 Поняття про вищу нервову діяльність та її основні типи 

Сторінки 178 – 180 § 43 Умовні та безумовні рефлекси. Інстинкти

Сторінки 181 – 184 § 44 Мова й мовлення

Сторінки 185 – 188 § 45 Навчання та пам'ять

Сторінки 188 – 191 § 46 Мислення та свідомість

Сторінки 192 – 196 § 47 Сон. Біоритми. Людина та її здоров'я.

Тема 10 Регуляція функцій організму

Сторінки 197 – 200 § 48 Гомеостаз і регуляція функцій організму

Сторінки 200 – 203 § 49 Гуморальна регуляція. Гормони

Сторінки 204 – 207 § 50 Ендокринна система. Залози внутрішньої та змішаної секреції

Сторінки 207 – 211 § 51 Імунна система. Імунітет. Специфічний і неспецифічний імунітет

Сторінки 211 – 213 § 52 Алергія. СНІД

Сторінки 213 – 219 § 53 Взаємозв'язок регуляторних систем організму (нервово-гуморально-імунна регуляція). Людина та її здоров'я.

Тема 11 Розмноження та розвиток людини

Сторінки 220 – 223 § 54 Статеві клітини. Будова й функції репродуктивної системи людини

Сторінки 224 – 227 § 55 Утворення статевих клітин. Менструальний цикл. Запліднення

Сторінки 227 – 230 § 56 Вагітність. Ембріональний період розвитку людини. Плацента, її функції

Сторінки 230 – 235 § 57 Постембріональний розвиток людини. Людина та її здоров'я.

Узагальнення

Сторінки 236 – 238 § 58 Цілісність організму людини. Поведінка, гомеостаз і взаємодія регуляторних систем

Сторінки 239 – 243 Практикум. Лабораторні роботи.

Сторінки 244 – 246 Практикум. Практичні роботи.

Інші ГДЗ дивись тут...