Інші завдання дивись тут...

§ 24. ВИДІЛЕННЯ КІНЦЕВИХ ПРОДУКТІВ МЕТАБОЛІЗМУ - ВАЖЛИВИЙ ЕТАП ОБМІНУ РЕЧОВИН. БУДОВА СЕЧОВИДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ. 

Дайте відповідь на запитання

1. Яке значення має виділення кінцевих продуктів обміну речовин з організму?

Підтримується гомеостаз (внутрішня сталість рідин організму).

 

2. Яка будова нирок? 

Складається з двох шарів: шар кіркової речовини містить нефрони, шар мозкової речовини містить збірні трубки.

 

3. Яка будова нефрону? 

Утворений нирковим тільцем (капсулою) і системою звивистих канальців.

 

4. Як утворюється первинна сеча? 

У процесі фільтрації завдяки високому тискові плазма крові разом із розчиненими в ній речовинами видавлюється крізь тонку стінку капіляра у порожнину капсули, причому великі молекули білків, жирів, а також формені елементи крові залишаються в крові. 

 

5. Завдяки чому утворюється вторинна сеча? 

У процесі реабсорбції та секреції з первинної сечі назад у кров забираються малі корисні молекули й  утворюється вторинна сеча.

 

6. Чим розрізняються за хімічним складом первинна та вторинна сеча? 

Вторинна сеча у нормі не має глюкози, частини мінеральних сполук, вітамінів,  води, що були у первинній сечі. 

 

7. Як сеча виводиться з організму людини? 

Сеча безперервно утворюється нирками, по сечоводах надходить і збирається в сечовому міхурі, людина довільно регулює виведення сечі через сечівник.

 

8. Як регулюються процеси сечоутворення та сечовиділення? 

Нервово-гуморально. Рецептори кровоносний судин реагують на концентрацію солей, посилають сигнали до центральної системи, потім до ендокринної системи для виділення певної кількості гормонів.

 

Виберіть одну правильну відповідь

1. Укажіть органи, які беруть участь у виділенні з організму продуктів обміну:

а) нирки, легені, шкіра, кишечник; 

б) серце, легені, шкіра, печінка; 

в) підшлункова залоза, шкіра, кишечник, печінка; 

г) шлунок, спинний мозок, печінка, шкіра, нирки.

 

2. Укажіть, де розташовані ниркові піраміди: 

а) у кірковому шарі нирок; 

б) у мозковому шарі нирок; 

в) у нирковій мисці; 

г) у надниркових залозах.

 

3. Укажіть структурну і функціональну одиницю нирок: 

а) альвеола; 

б) нейрон; 

в) нефрон; 

г) канальцевий апарат.

 

4. Укажіть кількість вторинної сечі, що утворюється в людини за добу:

а) 1500 л;

б) 150 л; 

в) 1,5 л; 

г) 0,15 л.

 

ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Установіть чітку послідовність процесів утворення первинної та вторинної сечі та обґрунтуйте їхнє значення.

Фільтрація – утворення первинної сечі – Реабсорбція – Секреція – утворення вторинної сечі.

У процесі фільтрації з кровоносних судин видавлюється плазма крові та малі молекули, що утворюють первинну сечу, у процесі реабсорбції з первинної сечі назад у кров поглинаються корисні для організму речовини, а з крові в процесі секреції вода, складові ліків, Йони Калію, Гідрогену, так з первинної сечі утворюється вторинна сеча. 

Нирками виводиться основна маса непотрібних організму речовин.

 

ПОМІРКУЙТЕ. 1. Лікарі-урологи називають нирки «біологічними фільтрами» організму людини. Чому вони дістали таку назву? 

Основна маса шкідливих речовин забирається нирками. 

 

2. Який зв'язок існує між роботою видільних органів і діяльністю інших систем органів в організмі людини?

Видільна система очищає кров, яку транспортує кровоносна система. Ендокринна та нервова системи регулюють процес сечоутворення, нервова система регулює процес сечовиведення. Видільна система виводить шкідливі речовини, що проникають травною системою. 

Інші завдання дивись тут...