Інші ГДЗ дивись тут...  

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ

до підручника Матяш Л.І., Остапченко О.М. "БІОЛОГІЯ 8 КЛАС" 

Вид-во "Генеза", 2016 року

ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ САЙТУ!

ЗМІСТ

ВСТУП

Сторінки 4 – 7 § 1. Організм людини як біологічна система .

Сторінки 7 – 14 § 2. Різноманітність клітин і тканин організму людини

Сторінки 14 – 19 § 3. Органи, фізіологічні та регуляторні системи організму людини

Сторінки 20 – 24 § 4. Значення знань про людину для збереження її здоров'я

Сторінка 25. Самоконтроль знань з теми "Вступ"

 ТЕМА 1. ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ

Сторінки 26 – 30 § 5. Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини – основа забезпечення його нормального функціонування

Сторінки 30 – 34 § 6. їжа та її компоненти. Склад харчових продуктів. Значення компонентів харчових продуктів

Сторінки 34 – 38 § 7. Харчові та енергетичні потреби людини. Значення збалансованого харчування для збереження здоров'я.

Сторінки 38 - 39 Самоконтроль знань з теми

ТЕМА 2. ТРАВЛЕННЯ

Сторінки 40 – 43 § 8. Будова та функції травної системи людини

Сторінки 44 – 49 § 9. Процеси травлення у ротовій порожнині та шлунку

Сторінки 49 – 54 § 10. Процеси травлення у кишечнику. Виведення з організму неперетравлених решток їжі

Сторінки 54 – 58 § 11. Регуляція процесів травлення в організмі людини

Сторінки 58 – 61 § 12. Харчові розлади. Профілактика захворювань травної системи.

Сторінка 62 Самоконтроль знань з теми

ТЕМА 3. ДИХАННЯ

Сторінки 63 – 69 § 13. Значення дихання для існування організму. Система органів дихання людини, її будова та функції

Сторінки 69 – 72 § 14. Процеси газообміну в легенях і тканинах

Сторінки 72 – 78 § 15. Дихальні рухи. Нейрогуморальна регуляція дихальних рухів 

Сторінки 78 – 81 § 16. Хвороби органів дихання та профілактика їх

Сторінки 82 - 83 Самоконтроль знань з теми

ТЕМА 4. ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ

Сторінки 84 – 88 § 17. Поняття про внутрішнє рідке середовище організму

Сторінки 88 – 93 § 18. Еритроцити. Групи крові. Правила переливання крові

Сторінки 93 – 97 § 19. Лейкоцити. Тромбоцити. Зсідання крові

Сторінки 97 – 102 § 20. Серце: його будова та функції

Сторінки 102 – 106 § 21. Поняття про серцевий цикл. Робота серця та її регуляція

Сторінки 106 – 111 §22. Будова та функції кровоносних судин. Рух крові по замкненій системі кровоносних судин. Артеріальний тиск

Сторінки 111 – 115 §23. Перша допомога при кровотечах. Серцево-судинні захворювання та їх профілактика

Сторінки 116 - 117 Самоконтроль знань з теми.

ТЕМА 5. ПРОЦЕСИ ВИДІЛЕННЯ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ. ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ

Сторінки 118 – 124 §24. Виділення кінцевих продуктів метаболізму - важливий етап обміну речовин. Будова сечовидільної системи людини

Сторінки 124 – 127 § 25. Захворювання органів сечовидільної системи та профілактика їх

Сторінки 127 – 132 § 26. Будова шкіри та її функції

Сторінки 132 – 137 § 27. Терморегуляція в організмі людини. Захворювання шкіри та профілактика їх

Сторінки 138 - 139 Самоконтроль знань з теми.

ТЕМА 6. ОПОРА ТА РУХ

Сторінки 140 – 143 § 28. Значення опорно-рухової системи

Сторінки 144 – 146 § 29. Типи кісток скелета людини та особливості їхнього сполучення

Сторінки 147 – 152 § З0. Будова скелета людини

Сторінки 152 – 156 § 31. Будова і функції скелетних м'язів

Сторінки 156 – 160 § 32. Робота м'язів та причини їхньої втоми

Сторінки 160 – 162 § 33. Перша допомога при ушкодженнях опорно-рухової системи

Сторінки 163 – 167 § 34. Розвиток опорно-рухової системи людини в процесі її індивідуального розвитку

Сторінки 168 - 169 Самоконтроль знань з теми.

ТЕМА 7. ЗВ'ЯЗОК ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ. НЕРВОВА СИСТЕМА

Сторінки 170 – 174 § 35. Будова нервової системи людини. Центральна і периферична нервова система

Сторінки 174 – 177 § 36. Будова та функції спинного мозку людини

Сторінки 178 – 181 § 37. Головний мозок людини: стовбурова частина, мозочок 

Сторінки 181 – 185 § 38. Головний мозок людини: передній мозок

Сторінки 185 – 190 § 39. Соматична та вегетативна нервова система

Сторінки 190 – 192 § 40. Профілактика захворювань нервової системи

Сторінка 193 Самоконтроль знань з теми.

ТЕМА 8. ЗВ'ЯЗОК ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ

Сторінки 194 – 197 § 41. Загальна характеристика сенсорних систем організму людини

Сторінки 197 – 202 § 42. Зорова сенсорна система людини

Сторінки 202 – 207 § 43. Особливості функціонування ока людини

Сторінки 207 – 212 § 44. Слухова сенсорна система

Сторінки 212 – 216 § 45. Сенсорні системи рівноваги, руху, дотику, температури, болю

Сторінки 216 – 219 § 46. Сенсорні системи нюху та смаку. Рецептори внутрішніх органів

Сторінка 220 Самоконтроль знань з теми.

ТЕМА 9. ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Сторінки 221 – 224 § 47. Поняття про вищу нервову діяльність. Природжені механізми поведінки людини

Сторінки 224 – 227 § 48. Умовні рефлекси. Формування поведінкових реакцій людини

Сторінки 227 – 231 § 49. Поняття про сигнальні системи. Мова. Мислення. Свідомість

Сторінки 231 – 235 § 50. Навчання та пам'ять

Сторінки 235 – 240 § 51. Біологічні основи психофізіологічної індивідуальності людини

Сторінки 240 – 243 § 52. Біоритми людини. Сон і неспання

Сторінка 244 Самоконтроль знань з теми.

 ТЕМА 10. РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

Сторінки 245 – 247 § 53. Поняття про гомеостаз і нервову регуляцію функцій організму людини

Сторінки 248 – 251 § 54. Гуморальна регуляція процесів життєдіяльності. Ендокринна система людини

Сторінки 251 – 254 § 55. Ендокринні залози організму людини. Профілактика захворювань ендокринної системи

Сторінки 255 – 258 § 56. Імунна система. Імунітет специфічний і неспецифічний.

Імунізація

Сторінки 258 – 263 § 57. Механізми імунних реакцій організму людини. Алергія. СНІД та його профілактика

Сторінки 263 – 266 § 58. Взаємодія регуляторних систем організму. Стрес і фактори, які його спричиняють

Сторінка 267 Самоконтроль знань з теми.

ТЕМА 11. РОЗМНОЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЛЮДИНИ

Сторінки 268 – 271 § 59. Будова та функції репродуктивної системи людини

Сторінки 271 – 273 § 60. Статеві клітини. Менструальний цикл. Запліднення. Вагітність 

Сторінки 273 – 276 § 61. Запліднення. Ембріональний період розвитку людини. Плацента, її функції

Сторінки 276 – 279 § 62. Постембріональний розвиток людини

Сторінка 280 Самоконтроль знань з теми.

Інші ГДЗ дивись тут...