Інші завдання дивись тут...

САМОКОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ «Вступ»

Завдання 1. Виберіть одну правильну відповідь

1. Укажіть ряд хімічних елементів, які складають основу структури різних органічних сполук: 

а) О, С, N, F; 

б) C, О, N, Mg; 

в) C, H, О, N; 

г) N, C, Fe, Ca.

 

Завдання 2. Узагальніть в одну групу терміни: серцевий м'яз, скелетні м'язи: 

а) клітина; 

б) тканина; 

в) орган; 

г) органела.

 

Завдання 3. Позначте науку, що вивчає функції внутрішніх органів та організму в цілому:

а) гістологія; 

б) фізіологія; 

в) анатомія; 

г) цитологія.

 

Завдання 4. Укажіть науку, що вивчає будову внутрішніх органів та організму в цілому: 

а) ембріологія; 

б) гістологія; 

в) цитологія; 

г) анатомія.

 

Утворіть логічні пари

Завдання 5. Установіть відповідність між назвами і складовими рефлекторної дуги (цифри на малюнку 30).

А робочий орган –

Б чутливий нейрон – 2  

В рецептор –

Г руховий нейрон –

 

Завдання 6. Відповідність між органами або їхніми складовими і тканинами, які переважають у цих органах, однакового кольору.

А підшлункова залоза

Б головний мозок

В епідерміс шкіри

Г серце (кров) 

                  

1 нервова тканина

2 багатошаровий плоский епітелій

3 скелетний м'яз

4 залозистий епітелій

5 тканина внутрішнього середовища

 

Завдання 7. Установіть послідовність рівнів структурної організації від найменш складного до більш складного: а) тканина; б) клітина; в) орган; г) організм.

б) клітина, а) тканина, в) орган, г) організм. 

 

Завдання з відкритою відповіддю.

Завдання 8. Доведіть, що організм людини - відкрита, цілісна, саморегульована біологічна система.

Властивість Характеристика
Відкрита Постійний обмін речовин, енергії, інформації з навколишнім середовищем. Потребує постійного надходження з довкілля речовин (кисню під час газообміну, поживних речовин і води під час живлення) та енергії (теплову енергію та хімічну енергію молекул поживних речовин),  які зазнають у ньому змін. У довкілля надходять використана енергія у вигляді тепла та кінцеві продукти обміну речовин (вуглекислий газ, неперетравлені рештки їжі, сечу, піт, секрет сальних залоз). Під час реакцій розщеплення в організмі вивільняється, причому частина хімічної енергії витрачається на процес його життєдіяльності.  В організмі присутні хімічні елементи, що і в навколишньому середовищі.
Цілісність Внутрішня єдність всіх його компонентів, за рахунок чого організм існує як єдине ціле
Саморегуляція Підтримує відносну сталість хімічного складу, будови, властивостей, перебігу фізіологічних процесів, дає змогу жити за сталих умов, її забезпечують регуляторні системи.
Біологічна Біологічний об'єкт, який має всі властивості живого (ріст, розвиток, розмноження, обмін речовин, подразливість тощо). Єдність хімічного складу з іншими біологічними системами.

 

Завдання 9. Чим регуляторні системи різняться між собою? За природою сигналів (електрофізичний, гуморальний), способом передачі (рефлекторна дуга, рідини внутрішнього середовища), швидкістю передачі, тривалістю, середовищем дії (внутрішнє, зовнішнє).

Інші завдання дивись тут...