Інші завдання дивись тут...

§ 5. ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ - ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО НОРМАЛЬНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ.

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ.

Дайте відповідь на запитання.

Завдання 1. Що таке обмін речовин? Складний ланцюг перетворень різноманітних сполук в організмі, починаючи з моменту потрапляння їх із зовнішнього середовища й закінчуючи видаленням продуктів розщеплення.

 

Завдання 2. З яких процесів складається обмін речовин? Реакції двох типів: асиміляція та дисиміляція. 

 

Завдання 3. Для чого потрібні запаси енергії в організмі людини? Для забезпечення функціонування організму. 

 

Завдання 4. Що таке ферменти? Яка їхня роль в обміні речовин? Біологічно-активні речовини, здебільшого білкової природи, здатних впливати на швидкість перебігу реакцій. 

 

Завдання 5. Що собою становлять процеси дисиміляції? Реакції окиснення, бродіння, гниття розкладу складних речовин на простіші з виділенням енергії.

 

Завдання 6. Яка роль процесів асиміляції в забезпеченні метаболізму? Побудова органічних речовин, властивих організмові.

 

Виберіть одну правильну відповідь

Завдання 1. Зазначте, де в організмі людини переважно може відкладатись глікоген: 

а) у підшкірній жировій клітковині; 

б) у сальнику; 

в) у клітинах печінки; 

г) у кістках.

 

Завдання 2. Укажіть процеси, з якими пов'язані утворення й розщеплення органічних сполук в організмі людини: 

а) фотосинтез і дихання; 

б) асиміляція та дисиміляція; 

в) дихання та виділення; 

г) дисиміляція та дихання.

 

Виберіть три правильні відповіді

Виберіть ознаки, характерні для асиміляції.

А перетворення речовин

Б енергетичні зміни

В місце, де відбувається процес

1 розщеплення речовин

2 відсутність перетворень

3 синтез речовин

1 поглинання енергії

2 вивільнення енергії

3 відсутність енергетичних змін

1 клітина

2 міжклітинна рідина

3 порожнина кишечнику

 

ПОМІРКУЙТЕ. Що спільного й відмінного в процесах асиміляції та дисиміляції? Який зв'язок існує між ними?

Асиміляція

Дисиміляція

Синтез з простих речовин складних речовин організму для життєдіяльності.

Синтез = утворення, відбудова, оновлення.

Окиснення та безкисневе розщеплення органічних сполук їжі на прості речовини.

Розпад = окиснення, бродіння, гниття.

Витрачається енергія

Виділяється енергія, накопичується багато енергії в АТФ

Переважають у молодому віці організму, стані спокою.

Переважають у старому віці організму, при інтенсивній роботі.

Спільне

Є необхідними умовами для процесу обміну, забезпечують життєдіяльність організму.

Протилежні процеси, що забезпечують життєдіяльність організму.

Інші завдання дивись тут...