Інші завдання дивись тут...

§ 28. ЗНАЧЕННЯ ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ, ЇЇ БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ.

Контрольні запитання.

1. З яких компонентів складається опорно-рухова система людини?

Зі скелету та м'язів.

2. Яке значення має опорно-рухова система в життєдіяльності людини?

Забезпечує вертикальну опору, переміщення в просторі та окремих частин тіла, надає тілу форму та розмір, забезпечує мовлення, верхні кінцівки стали органами праці, захищають внутрішні органи від зовнішніх впливів.

3. Які функції виконує скелет?

Опорну, захисну, кровотворну, депонування речовин, мовленєву.

4. Які функції в організмі людини виконують м'язи?

Рухову, енергетичну, теплоутворення, мовленєва.

Завдання.

1. Обґрунтуйте та поясніть вислів: «Опорно-рухова система — цілісна фізіологічна система».

Рухи тіла людини забезпечує опорно-рухова система, яка складається з пасивної частини - скелета (системи кісток) та активної системи - м'язів. 

2. Заповніть таблицю в зошиті.

Опорно-рухова система.

Складові частини Функції
Кістки скелету Опорна, захисна, кровотворна, депонування речовин, мовленєва
М'язи Рухова, енергетична, теплоутворення, мовленєва.

Інші завдання дивись тут...