ГДЗ / ВІДПОВІДІ.

Рибалко Л.М., Корягіна Н.В. БІОЛОГІЯ 8 КЛАС 

Вид-во "Оріон", 2016 р.

ЗМІСТ

Вступ

§ 1. Організм людини як біологічна система 8

§ 2. Клітини та тканини організму людини 11

§ 3. Органи та системи органів людини 16

§ 4. Значення знань про людину для збереження її здоров'я. Перевірте свої знання 20

Тема 1. Обмін речовіш і перетворення енергії в організмі людини

§ 5. Обмін речовин і перетворення енергії в організмі людини 25

§ 6. їжа та її компоненти 28

§ 7. Склад харчових продуктів. Перевірте свої знання 35

Тема 2. Травлення

§ 8. Травна система, її будова та функції 42

§ 9. Травні залози, їх будова та функції 48

§ 10. Процес травлення 50

§ 11. Регуляція травлення 54

§ 12. Харчові розлади та їх запобігання.Перевірте свої знання 56

Тема 3. Дихання

§ 13. Значення дихання. Система органів дихання 61

§ 14. Газообмін у легенях і тканинах 64

§ 15. Дихальні рухи та їх нейрогуморальна регуляція 68

§ 16. Захворювання дихальної системи та їх профілактика. Перевірте свої знання 71

Тема 4. Транспорт речовин 

§ 17. Внутрішнє середовище організму. Кров, її склад та функції. Лімфа. Лабораторна робота №1. Тема. Мікроскопічна будова крові людини 78

§ 18. Зсідання крові. Групи крові та переливання крові 84

§ 19. Будова та функції серця. Робота серця 86

§ 20. Будова та функції кровоносних судин. Рух крові в організмі людини 91

§ 21. Кровотечі та перша допомога при їх виникненні 96

§ 22. Серцево-судинні хвороби та їх профілактика. Перевірте свої знання 98 

Тема 5. Виділення і терморегуляція

§ 24. Виділення. Органи сечовидільної системи 104

§ 25. Захворювання нирок та їх профілактика 108

§ 26. Будова і значення шкіри 111

§ 27. Терморегуляція. Перевірте свої знання 116

Тема 6. Опора та рух

§ 28. Значення опорно-рухової системи, її будова та функції 122

§ 29. Кістки, хрящі 125

§ З0. Огляд будови скелета людини. З'єднання кісток 128

§ 31. Функції і будояя скелетних м'язів. Робота м'язів. Втома м'язів 136

§ 32. Основні групи скелетних м'язів 140

§ 33. Розвиток опорно-рухової системи людини з віком. Перевірте свої знання 143

Тема 7. Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Нервова система

§ 34. Нейрон. Рефлекс. Рефлекторна дуга 148

§ 35. Будова нервової системи 152

§ 36. Центральна та периферична нервова система людини 156

§ 37. Спинний мозок 158

§ 38. Головний мозок 161

§ 39. Вегетативна нервова система 165

§ 40. Профілактика захворювань нервової системи. Перевірте свої знання 168

Тема 8. Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Сенсорні системи

§ 41. Загальна характеристика сенсорних систем 174

§ 42. Зорова сенсорна система. Око. Захист зору 177

§ 43. Сприйняття світла та кольору 183

§ 44. Слухова сенсорна система. Вухо 185

§ 45. Сприйняття звуків. Захист слуху 188

§ 46. Сенсорні системи смаку та нюху 191

§ 47. Сенсорні системи рівноваги, руху, дотику, температури, болю. Перевірте свої знання 198

Тема 9. Вища нервова діяльність

§ 48. Поняття про вищу нервову діяльність та її основні типи 201

§ 49. Умовні та безумовні рефлекси 204

§ 50. Інстинкти 207

§ 51. Мова. Навчання та пам'ять 209

§ 52. Мислення та свідомість 214

§ 53. Сон 216

§ 54. Біоритми. Перевірте свої знання 219

Тема 10. Регуляція функцій організму

§ 55. Гомеостаз і регуляція функцій організму 224

§ 56. Нервова та гуморальна регуляція 226

§ 57. Гормони 229

§ 58. Ендокринна система. Залози внутрішньої та змішаної секреції 233

§ 59. Профілактика захворювань ендокринної системи 238

§ 60. Імунна система. Імунітет. Специфічний і неспецифічний імунітет. Імунізація 241

§ 61. Алергія. Снід. Перевірте свої знання 245

Тема 11. Розмноження та розвиток людини

§ 62. Будова та функції репродуктивної системи 251

§ 63. Вагітність. Ембріональний період розвитку людини. Плацента, її функції 257

§ 64. Постембріональний розвиток людини 260

§ 65. Репродуктивне здоров'я. Перевірте свої знання 863

Узагальнення знань з курсу «Біологія людини». Самоперевірка знань 266