Інші завдання дивись тут...

§ 33. РОЗВИТОК ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ З ВІКОМ

Контрольні запитання.

1. До якого віку людини ростуть » кістки та відбувається ріст і розвиток м'язів? 

Кістки ростуть до 22-24 років.

До 13 – 14 років маса м'язів збільшується повільно, у 14 – 16 років інтенсивність їх росту найбільша 

 

2. Яким чином кістки ростуть у довжину? 

Завдяки поділу клітин пластинки росту хрящової тканини.

 

3. Як ростуть кістки в товщину?

Завдяки розмноженню клітин внутрішнього шару окістя.

 

4. Яке значення в житті людини відіграє рухова активність?

Рухова активність людини підвищує працездатність організму та зменшує його енерговитрати при виконанні фізичної роботи, розвиває м'язи, сприяє оптимальній роботі усіх систем організму.

 

Завдання. Поміркуйте, чи можна за рентгенологічним знімком верхніх кінцівок людини визначити, ростиме вона ще чи ні. Поясніть свою відповідь.

Так, на знімках молодих людей видно пластинки росту.

 

Перевірте свої знання.

І рівень. Оберіть правильну відповідь

1. Рухоме з'єднання кісток відбувається за допомогою

а) швів                     в) окістя

б) зв'язок                 г) суглобової сумки

 

2. Кісткова та хрящова тканини є різновидом

а) епітеліальної тканини        в) м'язової тканини

б) сполучної тканини               г) нервової тканини

 

3. Скільки в людини хребців? 

а) 11-12                     б) 45-46

в) 25-26                     г) 33-34

 

II рівень. Оберіть правильну відповідь

1. Плоскими є кістки

а) лобна          б) ребра                   в) хребці              г) лопатка

 

2. Органічні речовини надають кісткам

а) гнучкості              б) щільності                 в) твердості      г) ламкості

 

3. Людина має

а) 10 пар ребер

б) 11 пар ребер

д) 12 пар ребер

е) 9 пар ребер

 

III рівень. Установіть відповідність

1. Між наведеними прикладами кісток і їх формами

Кістки Форми кісток
плечова,стегнова А короткі
хребці Б довгі
передплеснева, зап'ястя В плоскі
4 кістки черепа, таза Г змішані

1 - Б

2 - Г

4 - В

3 - А

 

2. Між функціями опорно-рухової системи та органами, які їх виконують

Функції опорно-рухової системи Органи, які виконують ці функції
захисна А м'язи
каркас і форма тіла Б плоскі кістки
кровотворна В скелет
участь у вуглеводневому обміні речовин Г кістки черепа, грудини, таза

1 - Г

2 - В

3 - Б

4 - А

 

3. Між поняттями та їх сутністю.

Поняття Сутність понять
сила м'яза А здатність тривалий час підтримувати певний ритм роботи
швидкість скорочення м'яза Б сила, швидкість скорочення та витривалість м'язів
витривалість м'язів В величина максимального напруження, що може розвинути м'яз під час свого збудження
фізичні властивості м'язів Г визначається часом, за який він скорочується та розслаблюється

1 - В

2 - Г

3 - А

4 - Б

 

IV рівень. Дайте відповіді на запитання

1. Які системи регулюють діяльність опорно-рухової системи?

Нервова соматична система.

2. Які властивості втрачають кістки людини зі збільшенням її віку?

Пружність та гнучкість.

3. Які функції виконують кістки в організмі людини?

Опорну, кровотворну, захисну, депонуючу.

Інші завдання дивись тут...