Інші завдання дивись тут...

§ 34 НЕЙРОН. РЕФЛЕКС. РЕФЛЕКТОРНА ДУГА

Контрольні запитання. Сторінка 148.

Запитання 1. Що таке нейрон? Яка його будова? Нейрон - основний структурний і функціональний елемент нервової системи. Нейрон — це нервова клітина, у якій розрізняють тіло й відростки.

Запитання 2. Які функції виконує нейрон? Проведення збудження в нервовій системі від тіла нейрона до іншого нейрона або до робочого органа.

Запитання 3. Що таке рефлекс? Наведіть приклади рефлексів. Рефлекс — це реакція організму на подразнення, яка здійснюється за участі нервової системи. Приклади рефлексів: виділення слини, шлункового соку і секрету підшлункової залози під час травлення, змінюється інтенсивність кровообігу і дихання під час фізичної праці, регулюється тонус м'язів, колінний рефлекс, повертання голови в бік гучного звуку — відповідь на зміни, що відбуваються ззовні; відсмикування руки від гарячого; виділення слини при вигляді смачної їжі тощо.

Запитання 4. Що таке рефлекторна дуга? Рефлекторна дуга — це сукупність структур нервової системи, які здійснюють рефлекс, сприймаючи, обробляючи та передаючи збудження.

Запитання 5. Як побудована рефлекторна дуга будь-якого рефлексу? Рефлекторна дуга починається рецептором, який сприймає подразнення й перетворює його на нервові імпульси. Далі нервовий імпульс передається на чутливе нервове волокно, а з нього — на вставний нейрон. Вставний нейрон передає імпульс на відцентрове рухове нервове волокно, зв'язане безпосередньо з робочим органом.

Завдання 1. Коли людина відчуває запах їжі, відбувається слиновиділення. Опишіть рефлекторну дугу цього або будь-якого іншого рефлексу людини.

Запах їжі -> чутливий нейрон -> вставний нейрон -> руховий нейрон -> слинна залоза.

Рефлекторна дуга відсмикування руки від гарячого.

Гаряче —> чутливий нейрон шкіри —> вставний нейрон спинного мозку —> руховий нейрон —> шкірно-м'язовий рефлекс.

Рефлекторна дуга колінного рефлексу.

Удар —> чутливий нейрон —> вставний нейрон спинного мозку —> руховий нейрон —> чотириголовий м'яз скорочується, блокування групи м'язів на задньому боці стегна. 

 

§ 35. БУДОВА НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

Контрольні запитання. Сторінка 155.

Запитання 1. Що таке нервова система? Які основні функції нервової системи людини? Нервова система — це сукупність структур (рецептори, нерви, мозок) в організмі людини, що здійснюють взаємозв'язок окремих органів між собою і всього організму з навколишнім середовищем. Функції: об'єднує організм в одне ціле: регулює роботу, органів, систем; підтримує сталість внутрішнього середовища організму; здійснює зв'язок організму із зовнішнім середовищем; визначає психічну діяльність індивіда.

Запитання 2. На які відділи поділяють нервову систему людини?  Анатомічно нервова система людини поділяється на центральну та периферичну частини.

Нервова система людини функціонально поділяється на соматичну та автономну (вегетативну) нервові системи

Запитання 3. Що таке нерви? Яку функцію вони виконують?  Кожний нерв складається із зібраних у пучки нервових волокон, ззовні вкритий  сполучнотканинною мієліновою оболонкою. У пучках аксонів є кровоносні та лімфатичні судини.

Запитання 4. З чого побудована нервова система? Структури нервової системи - рецептори, нерви, мозок.

Запитання 5.Як ви вважаєте, під час сну нервова система людини працює чи ні? Відповідь обґрунтуйте. Працює, бо керує та регулює діяльність усіх органів і систем органів під час сну.

Завдання 1. Заповніть таблицю в зошиті.

Відділи нервової системи Складові компоненти Функції
Центральна нервова система Головний та спинний мозок Забезпечує адаптацію організму до змін у довкіллі, психічні процеси, дозволяє організму діяти як єдине ціле.
Периферична нервова система 12 пар черепно-мозкових і 31 пара спинно-мозкових нервів Забезпечуючи злагоджену роботу всіх його органів та систем
Соматична нервова система Відділи нервової системи, які іннервують скелетні м'язи й органи чуттів Забезпечує рух та орієнтування в навколишньому середовищі
Вегетативна нервова система Відділи нервової системи, що регулюють діяльність серце, судини, залози внутрішньої секреції тощо

Керує та регулює діяльність усіх органів і систем органів

 

§ 36. ЦЕНТРАЛЬНА ТА ПЕРИФЕРИЧНА НЕРВОВА СИСТЕМА ЛЮДИНИ.

Контрольні запитання. Сторінка 157.

Запитання 1. Як побудована нервова система людини? Нервова система трубчастого типу. Спинний мозок переходить у головний. Від них відходять нерви, нервові вузли, та нервові закінчення.

Запитання 2. Що входить до складу центральної нервової системи? Головний та спинний мозок.

Запитання 3. Як розміщується біла та сіра речовина мозку у відділах центральної нервової системи? У різних відділах центральної нервової системи сіра й біла речовини розташовані по-різному, наприклад, у півкулях головного мозку та в мозочку сіра речовина вкриває білу, утворюючи суцільний шар завтовшки 1,3-4,5 мм.

Запитання 4. З яких структур складається периферична нервова система? Периферична нервова система складається з нервів, нервових вузлів і нервових закінчень.

Запитання 5. Як пов'язані центральна й периферична нервові системи? Периферична система - сполучна ланка між центральною нервовою системою й органами.

 

§ 37. СПИННИЙ МОЗОК.

Контрольні запитання. Сторінка 160.

Запитання 1. Що таке спинний мозок? Частина центральної нервової системи, що міститься в каналі хребта та має вигляд тяжа.

Запитання 2. Де розміщений спинний мозок? Спинний мозок розташований у хребетному каналі.

Запитання 3. Яка будова спинного мозку? Спинний мозок починається біля основи головного мозку й тягнеться до рівня І і II поперекових хребців, де звужується й переходить у кінцеву нитку. Далі спинний мозок продовжується пучком нервів, що має вигляд кінського хвоста, який тягнеться до куприка.

Запитання 4. Яку функцію виконують біла та сіра речовини у спинному мозку? Сіра речовина виконує рефлекторну функцію, біла речовина - провідну. 

Запитання 5. Які функції спинного мозку ви знаєте? Охарактеризуйте їх. Рефлекторна функція спинного мозку полягає в регуляції рухової активності організму людини. Провідникова функція спинного мозку полягає в забезпеченні зв'язку між відділами центральної нервової системи та узгодженні їхньої роботи.

Інші завдання дивись тут...