Інші завдання дивись тут...

Завдання для самоконтролю
Вправа 1. Назвіть елементи, що утворюють родину лужних елементів, і, користуючись табл. 1, порівняйте їхні фізичні властивості.

Літій  Li
Натрій  Na
Калій  K
Рубідій  Rb
Цезій  Cs
Францій  Fr

Розчинність у воді і густина зростає від Літію до Францію, а температура плавлення спадає від Літію до Францію.

 

Вправа 2. Який із лужних металів можна розплавити, тримаючи в руці запаяну ампулу з цим металом? Цезій, бо його температура плавлення 280С.

Літій, натрій, калій зберігають під шаром гасу, а рубідій і цезій у запаяних ампулах.

Чому його не можна просто покласти на долоню, як інші метали, наприклад, залізо або мідь? Бо цей метал хімічно активний вже за звичайних умов.


Вправа 3. Як ви думаєте, чому лужні метали мають таку назву. Відповідь поясніть. При взаємодії оксидів цих металів з водою утворюється їдкий луг (розчинні основи), тому ці метали називають лужними.

 

Вправа 4*. Дано схему генетичного ряду елемента R: R -> R2O -> ROH .
Визначте, до якої родини належить цей елемент і напишіть відповідні рівняння реакцій.

Належить до родини лужних елементів, бо їм відповідають луги складу ROH, де R - будь-який із лужних елементів.

4Li + O2 = 2Li2O

Li2O + H2O = 2LiOH

 

Вправа 5. Які спільні хімічні властивості мають лужні метали? Відповідь проілюструйте рівняннями реакцій.

Лужні метали за звичайних умов легко взаємодіють з водою, киснем, воднем та іншими неметалами.

1. З водою:

2Li + 2H2O = 2LiOH + H2

2. З киснем, утворюючи пероксиди (тільки літій оксид).

4Li + O2 = 2Li2O

2Na + O2 = Na2O2

3. З воднем:

2Na + H2 = 2NaH (гідрид)

3. З неметалами.

2Na + S = Na2S (сульфід)

2Na + Cl2 = 2NaCl (хлорид)

 

Додаткові завдання
Вправа 6. Напишіть рівняння реакцій між: а) калієм і хлором; б) натрієм і сіркою; в) рубідієм і водою; г) цезій оксидом і водою.

а) K + Cl = KCl
б) 2Na + S = Na2S
в) 2Rb + 2H2O = 2RbOH + H2
г) Cs2O + H2O = 2CsOH

 Інші завдання дивись тут...