Інші ГДЗ дивись тут...

Відповіді і розв'язки

до підручника Буринська Н.М. "Хімія 8 клас"

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2016 року

УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Не використовувати в комерційних цілях на інших сайтах!

РОЗДІЛ 1. Повторення найважливіших питань курсу хімії 7-го класу

§ 1. Найважливіші поняття хімії, сторінка 12

РОЗДІЛ 2. Періодичний закон і Періодична система. Будова атома

§ 2. Історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів
§ 3. Поняття про лужні елементи, сторінка 17
§ 4. Поняття про інертні елементи
§ 5. Поняття про галогени, сторінка 22
§ 6. Періодичний закон Д.І.Менделеева
§ 7. Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделеева, сторінка 28
§ 8. Будова атома. Фізичний зміст Періодичного закону, сторінка 33
§ 9. Склад атомних ядер. Ізотопи, сторінка 37
§ 10. Стан електронів у атомі, сторінка 40
§ 11. Будова електронної оболонки атома, сторінка 46
§ 12. Залежність властивостей елементів від періодичної зміни електронних структур атомів, сторінка 49
§ 13. Періодична система хімічних елементів у світлі сучасних уявлень про будову атома, сторінка 53

РОЗДІЛ 3. Хімічний зв'язок і будова речовини

§ 16. Ковалентний зв'язок, сторінка 63

§ 17. Йонний зв'язок, сторінка 66

§ 18. Валентність і ступінь окиснення елементів, сторінка 71
§ 19. Кристалічні ґратки, сторінка 75

РОЗДІЛ 4. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

§ 20. Кількість речовини. Моль - одиниця кількості речовини, сторінка 80
§ 21. Молярна маса, сторінка 82
§ 22. Закон Авогадро. Молярний об'єм газу, сторінка 85
§ 23. Відносна густина газів, сторінка 87

РОЗДІЛ 5. Основні класи неорганічних сполук

§ 24. Оксиди, сторінка 94
§ 25. Властивості оксидів, сторінка 97

§ 26. Розрахунки за рівняннями реакцій, сторінка 102
§ 27. Основи (гідроксиди металічних елементів), сторінка 107
§ 28-29. Кислоти. Хімічні властивості кислот, сторінка 113
§ 30. Амфотерні гідроксиди й оксиди, сторінка 116
§ 31. Солі, сторінка 119
§ 32. Хімічні властивості солей, сторінка 122

Практична робота 1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук, сторінка 123
§ 33. Загальні способи добування оксидів, основ, кислот, солей, сторінка 125

 

§ 34. Узагальнення знань про основні класи неорганічних сполук, сторінка 127
Практична робота 2. Розв'язування експериментальних завдань, сторінка 126
§ 35. Генетичний зв'язок між основними класами неорганічних сполук, сторінка 130
§ 36. Використання простих і складних речовин у господарстві та побуті, сторінка 132

Зеленим кольором у всіх ГДЗ даються пояснення

Інші ГДЗ дивись тут...