Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

Завдання для самоконтролю

Вправа 1. Хто і як відкрив явище радіоактивності? Французький фізик А.Беккерель, досліджуючи солі Урану, виявив випромінювання елементу Урану. А подружжя Кюрі виявило радіоактивність елементу Торію, відкрили Полоній і Радій і запропонували термін "радіоактивність". Назвіть два - три радіоактивні елементи. Торій, Полоній, Радій.

 

Вправа 2. Що являє собою атом? Атом складається з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів, що обертаються навколо нього. Позитивний заряд ядра нейтралізується сумарним негативним зарядом електронів, тому атом загалом електронейтральний. Хто запропонував ядерну модель атома? Ернест Резерфорд.

 

Вправа 3. У чому полягає фізичний зміст порядкового номера елемента? Заряд ядра атома дорівнює порядковому номеру елемента в Періодичній системі. Тобто, дана константа є дуже важливою, бо виражає величину заряду ядра.

 

Вправа 4. Визначте заряд ядра атомів Нітрогену, Неону, Магнію, Сульфуру і число електронів у атомах цих елементів.

Елемент

Заряд

ядра атома

Число електронів
Нітроген +7 7
Неон +10 10
Магній +12 12
Сульфур +16 16

Порядковий номер елемента = заряд ядра його атома. Число електронів співпадає із величиною заряду ядра.

 

Вправа 5. Наведіть сучасне формулювання Періодичного закону і порівняйте його з менделєєвським (див. § 6).

У сучасному формулюванні: властивості елементів та іх сполук перебувають у періодичній залежності від величини заряду ядер їхніх атомів, а не від відносних атомних мас елементів, як сформулював Д.І.Менделєєв.

Як ви думаєте, чи принижує велич менделєєвського відкриття зміна з часом формулювання відкритого ним закону? Відповідь обґрунтуйте. Ні, бо дало нове обгрунтування розміщенню елементів у Періодичній системі, що не тільки не суперечить, а й підтверджує геніальність вченого щодо розміщення трьох пар елементів (Аргон і Калій, Кобальт і Нікель, Телур і Йод) не в порядку зростання їхніх атомних мас, а навпаки.

Інші завдання дивись тут...

Загрузка...