Інші завдання дивись тут...

Завдання для самоконтролю

Вправа 1. Хто і як відкрив явище радіоактивності? Французький фізик А.Беккерель, досліджуючи солі Урану, виявив випромінювання елементу Урану. А подружжя Кюрі виявило радіоактивність елементу Торію, відкрили Полоній і Радій і запропонували термін "радіоактивність". Назвіть два - три радіоактивні елементи. Торій, Полоній, Радій.

 

Вправа 2. Що являє собою атом? Атом складається з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів, що обертаються навколо нього. Позитивний заряд ядра нейтралізується сумарним негативним зарядом електронів, тому атом загалом електронейтральний. Хто запропонував ядерну модель атома? Ернест Резерфорд.

 

Вправа 3. У чому полягає фізичний зміст порядкового номера елемента? Порядковий номер хімічного елемента відповідає позитивному заряду атомного ядра, тобто числу наявних в ньому протонів.  Оскільки атом електронейтральний, то очевидно, що порядковий номер хімічного елемента відповідає також числу електронів, що утворюють електронну оболонку атома.

 

Вправа 4. Визначте заряд ядра атомів Нітрогену, Неону, Магнію, Сульфуру і число електронів у атомах цих елементів.

Елемент

Заряд

ядра атома

Число електронів
Нітроген +7 7
Неон +10 10
Магній +12 12
Сульфур +16 16

Порядковий номер елемента = заряд ядра його атома. Число електронів співпадає із величиною заряду ядра.

 

Вправа 5. Наведіть сучасне формулювання Періодичного закону і порівняйте його з менделєєвським (див. § 6).

У сучасному формулюванні: властивості елементів та іх сполук перебувають у періодичній залежності від величини заряду ядер їхніх атомів, а не від відносних атомних мас елементів, як сформулював Д.І.Менделєєв.

Як ви думаєте, чи принижує велич менделєєвського відкриття зміна з часом формулювання відкритого ним закону? Відповідь обґрунтуйте. Ні, бо дало нове обгрунтування розміщенню елементів у Періодичній системі, що не тільки не суперечить, а й підтверджує геніальність вченого щодо розміщення трьох пар елементів (Аргон і Калій, Кобальт і Нікель, Телур і Йод) не в порядку зростання їхніх атомних мас, а навпаки.

Інші завдання дивись тут...