Інші завдання дивись тут...

Завдання для самоконтролю

Вправа 1. Протонне число елемента дорівнює загальному числу:

А  нейтронів

Б  протонів

В  нейтронів і протонів

Г  протонів і електронів

Вправа 1. Як ви думаєте, чому протонне число є важливою константою хімічного елемента? Відповідь обгрунтуйте.

Бо хімічний елемент, як вид атомів, характеризується однаковим протонним числом (зарядом ядра).

 

Вправа 3. Основний внесок у масу атома роблять:

А  протони й електрони

Б  ядро

В  протони й нейтрони

Г  нейтрони і електрони

Маса електрона 0 (точніше 0,00005486) а.о.м.

Маса протона 1 (точніше 1,007277) а.о.м.

Маса нейтрона 1 (точніше 1,008695) а.о.м.

Ядро атома складається з протонів і нейтронів.

 

Вправа 4. Загальне число електронів у атомі елемента з протонним числом 13 і відносною атомною масою 27?

А  13 Б  14 В  27 Г  40

Число електронів співпадає із значенням заряду ядра (порядковим номером елемента).

 

Вправа 5. Число протонів у нукліді Фосфору:

А  15 Б  17 В  31 Г  146

На число протонів вказує порядковий номер елемента.

 

Вправа 6. Число нейтронів у нукліді Урану :

235 92 327 146

Число нейтронів є різницею величин відносносної атомної маси елемента і протонного числа (порядковий номер елемента), тому 238 - 92 = 146

 

Вправа 7. Ядро атома одного з ізотопів Купруму містить 36 нейтронів. Нуклонне число цього нукліда дорівнює:

А 96 Б  29 В  65 Г  94

Нуклонне число = протонне число (порядковий номер елемента) + число нейтронів, тому 65=29+36

 

Додаткові завдання

Вправа 8. Що таке хімічний елемент? Хімічний елемент - це вид атомів, що характеризується однаковим протонним числом (зарядом ядра)

Як пояснити існування дробових значень відносних атомних мас елементів у Періодичній системі? Більшість хімічних елементів існує у вигляді ізотопів, тому майже всі елементи - це суміші нуклідів і їх відносна атомна маса визначається величинами відносних атомних мас кожного з нуклідів з урахуванням їх масової частки у природі. Дробові значення відносних атомних мас мають також елементи, що не мають ізотопів (наприклад, Натрій і Алюміній), бо для визначення відносної атомної маси береться один із природних ізотопів Карбону, а саме: Карбон - 12.

 

Вправа 9. У молекулі Нітроген (ІІ) оксиду загальне число всіх протонів дорівнює:

А 30;
Б 15; В 14; Г 16.

На число протонів вказує порядковий номер елемента, тому у молекулі NO число протонів р рівне: p(N)= 7 i p(O)=8, разом 7+8=15. 

 

Вправа 10*. Атомне співвідношення ізотопів Літію з нуклонними числами 6 і 7 у природному елементі Li дорівнює, відповідно, 7,3 і 92,7 % (атомних відсотків). Середня відносна атомна маса елемента Літію дорівнює:

А  6,52 Б 6,73 В 6,82 Г 6,93

Дано: Х(6Li)=7,3% або 0,073; Х(7Li)=92,7 або 0,927

Знайти Ar(Li)-?

Розв'язання:

Обчислюємо відносну атомну масу елемента за формулою:

Ar = Х1A12A23A3, де х - атомна частка елемента, А - нуклонне число.

Ar(Li) = Х(6Li)A(6Li)+Х(7Li)A(7Li)

Ar(Li) = 60,073+70,927=0,438+6,489=6,9276,93

Відповідь: Ar(Li) = 6,93

Інші завдання дивись тут...